Strona główna » Poczta Polska upamiętniła 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego < powrót

Poczta Polska upamiętniła 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Aktualność z dnia: 27.09.2019
Share on Facebook

Drukowanie27 września br. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek przedstawiający symbol Polski Walczącej – słynną kotwicę z elementem flagi narodowej. Emisja ta  przypomina historię powstania i działania Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej.

Autor znaczka Jerzy Pietras przedstawił namalowaną farbą na murze kotwicę, symbolizującą nadzieję na odzyskanie niepodległości w czasie II wojny światowej. Obok niej umieścił barwy polskiej flagi, a w tle znaczka proklamację o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa. Znaczek okolicznościowy o nominale 3,30 zł został wydrukowany w nakładzie 150 tysięcy sztuk.

Polskie Państwo Podziemne to tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej na obszarach okupowanych przez III Rzeszę i ZSRR, podległe Rządowi RP na uchodźstwie. Tworzyły je Pion Wojskowy i Pion Cywilny. Pionem Cywilnym kierowała utworzona w 1940 r. Delegatura Rządu na Kraj. 26 lipca 1944 roku na bazie Delegatury Rządu na Kraj została powołana Krajowa Rada Ministrów (KRM).

Zalążkiem Pionu Wojskowego była Służba Zwycięstwu Polski, powołana w nocy z 26 na 27 września 1939 r. jeszcze w oblężonej Warszawie, która 13 listopada 1939 r. przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, przemianowany 14 lutego 1942 r. w Armię Krajową.

O znaczku:

autor projektu znaczka: Jerzy Pietras
liczba znaczków: 1
wartość: 3,30 zł
nakład: 150 000  szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 27 września 2019 r.

To i inne wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej można nabyć w placówkach pocztowych i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl.