Strona główna » Szkolenia e-learningowe z Ochrony Lotnictwa Cywilnego < powrót

Szkolenia e-learningowe z Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Share on Facebook

Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty, inne niż kontrola bezpieczeństwa

Szkolenie obowiązkowe dla osób zajmujących się dystrybucją poczty lotniczej oraz ładunków cargo, mających samodzielny dostęp do ładunku czy poczty. Pracownicy zarejestrowanego agenta zobowiązani są do znajomości i przestrzegania procedur związanych z ochroną ładunku i poczty, znajomości przedmiotów zabronionych i niebezpiecznych (DGR) oraz sposobów ukrycia tych przedmiotów w ładunku czy poczcie.

Specjalistyczne szkolenia osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych)

Tematyka szkolenia ma przygotować osoby do kierowania zespołem ludzkim, zaznajomić z problematyką wynikającą ze specyfiki pracy związanej ze stosowaniem środków ochrony pasażerów, bagażu, ładunku i poczty oraz zaopatrzenia pokładowego a także zaopatrzenia portu lotniczego. Ponadto, ważnym elementem jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnego zarządzania zespołem, jak również umiejętności rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, ale i motywowania do pracy, co ma bardzo istotny wpływ na poziom ochrony ze szczególnym uwzględnieniem: kontroli dostępu i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Specjalistyczne szkolenia dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym odpowiedzialność za zapewnienie, aby program ochrony i jego wdrożenie były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa (kierowników ds. ochrony)

Bardzo szczegółowo rozwinięte szkolenie dotyczące znajomości prawa lotniczego z naciskiem na opanowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania kontroli zgodności w lotnictwie cywilnym oraz realizacji programów ochrony dla podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą. Ponadto, ważnym elementem jest opanowanie szczegółowej wiedzy dotyczącej procedur na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz funkcjonowania sztabu kryzysowego. Szkolenie dedykowane osobom posiadającym doświadczenie oraz praktykę w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Szkolenie Instruktorów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Bardzo szczegółowo rozwinięte szkolenie dotyczące znajomości prawa lotniczego oraz praktyki w każdym aspekcie związanym z ochroną lotnictwa cywilnego przed zagrożeniami terrorystycznymi. Dodatkowo szkolenie ma na celu przygotowanie do odpowiedniego przekazywania wiedzy, organizacji logistycznej szkoleń, jak i odpowiedniego prowadzenia dokumentacji szkoleniowej. Szkolenie dedykowane osobom posiadającym, co najmniej dwuletnie doświadczenie oraz praktykę w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W celu utrzymania uprawnień szkolenie musi być powtarzane cyklicznie, co 3 lata.

Szkolenie audytorów wewnętrznych systemów kontroli jakości w ochronie lotnictwa cywilnego

Bardzo szczegółowo rozwinięte szkolenie dotyczące dogłębnej znajomości prawa lotniczego oraz praktyki w każdym aspekcie związanym z ochroną lotnictwa cywilnego. Dodatkowo szkolenie ma na celu przygotowanie do odpowiedniego (rzetelność, obiektywizm) sposobu prowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności i prowadzenia dokumentacji poaudytowej. Szkolenie dedykowane osobom posiadającym, co najmniej roczne doświadczenie oraz praktykę w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W celu utrzymania uprawnień szkolenie musi być powtarzane cyklicznie, co 3 lata.

Szkolenia regularnie powtarzalne (6/6)

Szkolenie przeznaczone dla OKB, mające na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu w zakresie poprawnej analizy i interpretacji obrazów RTG. Szkolenie może być realizowane w dwóch formach:

a) w przypadku szkolenia w salach wykładowych z wykorzystaniem systemu komputerowego X-Ray TUTOR3 osoby odbywają szkolenie z rozpoznawania obrazów oraz przechodzą testy z rozpoznawania ich, co najmniej przez 6 godzin w każdym sześciomiesięcznym okresie. Wykorzystuje się bibliotekę obrazów zawierającą, co najmniej 1 000 obrazów przedstawiających, co najmniej 250 niebezpiecznych przedmiotów, w tym obrazy części składowych niebezpiecznych przedmiotów, przy czym każdy przedmiot uchwycono w szeregu różnych położeń. Podczas szkolenia i testów obrazy z biblioteki wybierane są w niezaplanowany sposób;

b) w przypadku szkolenia przy użyciu TIP w trakcie pracy, biblioteka TIP zawiera, co najmniej 6 000 obrazów przedstawiających, co najmniej 1 500 niebezpiecznych przedmiotów, w tym obrazy części składowych niebezpiecznych przedmiotów, przy czym każdy przedmiot uchwycono w szeregu różnych położeń. Poczta Polska w szkoleniu regularnie powtarzanym wykorzystuje program TUTOR 3 firmy CASRA. Szkolenie jest dostępne w wersji e-learningowej.