Strona główna » Wyniki finansowe Poczty Polskiej za 2011 < powrót

Wyniki finansowe Poczty Polskiej za 2011

Aktualność z dnia: 17.05.2012

Najważniejsze wydarzenia 2011 roku w Poczcie Polskiej:

  • wynik brutto Poczty Polskiej 158,8 mln zł,
  • wynik brutto Grupy Poczty Polskiej: 205,9 mln zł,
  • początek realizacji Strategii Poczty Polskiej do 2015 roku,
  • zmiana modelu zarządzania sprzedażą: uproszczona struktura organizacyjna,
  • zmiany w rachunkowości zarządczej: monitorowanie dochodowości w całym łańcuchu wartości – wdrożony system ABC od 1 stycznia 2012 roku,
  • Program Dobrowolnych Odejść i rozpoczęcie rozmów z partnerami społecznymi na temat systemu wynagradzania premiującego za wyniki: zgłoszenia do PDO w I kwartale 2012 roku to 2854 osoby.

Poprawa najważniejszych wskaźników finansowych

Poczta Polska konsekwentnie wdraża zmiany, dzięki którym nawet przy negatywnych trendach na tradycyjnym rynku pocztowym, poprawiła się większość parametrów finansowych. Udało się to mimo mniejszych niż w 2010 roku przychodów. Poprawa wyników potwierdzona jest wstępnymi danymi za I kwartał tego roku.

Wynik brutto Poczty Polskiej w 2011 roku wzrósł o 154 proc. w porównaniu do roku 2010 i sięgnął 159 mln zł. Rentowność obrotu brutto Poczty Polskiej w 2011 roku wyniosła 2,5 proc. Oznacza to wzrost o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do roku 2010. W 2009 roku wskaźnik ten był ujemny i wyniósł (-) 2,3 proc.

Przychody w 2011 roku były niższe o 2,1 proc. i wyniosły 6 380 mln zł. Jednocześnie o 3,6 proc. spadły koszty działania spółki – osiągając poziom 6 221 mln zł.

Tak jak zapowiadaliśmy prezentując Strategię Poczty Polskiej do 2015 roku, kluczowym celem dla Zarządu, jest stabilizacja finansowa i rentowność Spółki. Wyniki, które Poczta osiągnęła w ubiegłym roku potwierdzają skuteczność prowadzonych działań restrukturyzacyjnych – podkreśla Jerzy Jóźkowiak – prezes Poczty Polskiej.

Wyniki finansowe Poczty Polskiej

Wstępne wyniki sprzedażowe Poczty Polskiej za I kwartał 2012 roku potwierdzają przyjęte kierunki strategiczne. Poczta zanotowała wzrost w usługach listowych dla biznesu, co jest ważne w związku z negatywnymi trendami w tym obszarze, jak również aktywnymi działaniami konkurencji. Poczta Polska w pierwszych miesiącach tego roku odzyskała część ruchu nadawanego przez dużych klientów u innych operatorów.

Przychody z usług bankowo – ubezpieczeniowych wzrosły w I kwartale 2012 roku o 32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. O 11 proc. poprawiły się także przychody z usług logistyki gotówki.

Wyniki finansowe Grupy Poczty Polskiej

Wynik brutto całej Grupy Poczty Polskiej poprawił się o ponad 150 proc. rok do roku i osiągnął poziom prawie 206 mln zł. Swój wynik brutto poprawiła każda ze spółek Grupy, przede wszystkim Bank Pocztowy, którego wynik brutto poprawił się o ponad 114 proc. rok do roku i wyniósł 37,5 mln zł. Rozwój usług bankowo – ubezpieczeniowych jest jednym z najważniejszych obszarów, w których Poczta Polska będzie zwiększała swoją obecność.

Przychody Grupy Poczty Polskiej wyniosły w 2011 roku 6 799 mln zł co oznacza spadek o 1,4 proc. Koszty obniżyły się natomiast o 3,2 proc. W 2011 roku nie przekroczyły 6 600 mln zł. Rentowność obrotu brutto Grupy Poczty Polskiej w 2011 roku wyniosła 3 proc. Oznacza to wzrost o 1,8 punktu procentowego w porównaniu do roku 2010. W 2009 roku wskaźnik ten wyniósł (-) 1,8 proc.

Nowa strategia, nowa struktura, nowa oferta

2011 rok był bardzo ważnym rokiem dla Poczty Polskiej. Została przyjęta nowa strategia Spółki do 2015 roku i rozpoczęło się jej wdrażanie. Zgodnie z kierunkami strategicznymi Spółka zamierza zbudować konkurencyjną i rentowną Grupę Kapitałową oraz chce osiągnąć trwałą rentowność. Celem jest także poprawa jakości usług i obsługi klientów.

Poczta Polska rozpoczęła również zmiany w strukturze, które zmaterializowały się na początku 2012 roku. Ich najważniejszym założeniem jest jasny podział odpowiedzialności i kompetencji na poziomie centrali i w terenie. W wyniku uproszczenia struktury, z 62 oddziałów rejonowych, pełniących jednocześnie funkcje biznesowe jak i wsparcia, pozostało 17 Regionów Sieci. Koncentrują się one przede wszystkim na sprzedaży usług i obsłudze klientów. Na szczeblu centralnym powstały jednostki odpowiedzialne za zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie siecią placówek pocztowych oraz zarządzanie strategicznymi liniami produktowymi.

Poczta Polska kładzie szczególny nacisk na zmianę oferty, tak by dopasować ją do oczekiwań rynku i rozwoju kanałów komunikacji. Stąd pojawiły się już pierwsze usługi zawierające elementy komunikacji mobilnej (przesyłka biznesowa) czy możliwość nadawania przekazów pocztowych przez Internet.

Jednocześnie Poczta Polska rozpoczyna intensywne prace nad rozwojem całego obszaru e-usług, które w przyszłości mają stać się jednym ze źródeł przychodów.

Nowa polityka personalna Poczty Polskiej w tym PDO

Ubiegły rok to także zmiana odnośnie podejścia do spraw pracowniczych w Poczcie. Zarząd Spółki przyjął nową politykę personalną, która przewiduje ponad 750 mln zł na nowy system wynagrodzeń oraz szkolenia – głównie sprzedażowe, obsługi klienta i menedżerskie. Największa część wydatków przeznaczona będzie na wprowadzenie atrakcyjnych systemów motywacyjnych oraz premii za wyniki.

Poczta Polska zmieniła również podejście do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Firma rozpoczęła realizację pierwszego w historii spółki, Programu Dobrowolnych Odejść. PDO ruszył pod koniec stycznia i zakończył się 31 marca br. Maksymalnie mogło się do niego zapisać 2300 osób. Do PDO zgłosiło się ponad 2800 osób. Obecnie trwa analiza złożonych wniosków.

Strategia firmy do 2015 roku bardzo duży nacisk kładzie na przestrzeganie wartości Poczty Polskiej. Dlatego w firmie ruszył właśnie Program Zarządzania Przez Wartości. Jego celem jest zbudowanie zaangażowania i poprawa komunikacji w procesie zmiany, jaki teraz przechodzi Poczta Polska.

Sprawozdania finansowe Poczty Polskiej i Grupy Poczty Polskiej zostaną opublikowane na witrynie internetowej spółki po zatwierdzeniu sprawozdań przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy