Strona główna » Agrocasco – ubezpieczenie maszyn rolniczych < powrót

Agrocasco – ubezpieczenie maszyn rolniczych

Aktualność z dnia: 08.06.2021
Share on Facebook

Agrocasco-ubezpieczenie-maszyn-rolniczychAgrocasco to dobrowolne ubezpieczenie dla posiadaczy maszyn rolniczych. Stanowi zabezpieczenie przed wydatkami związanymi z uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą maszyny – można je porównać do ubezpieczenia AC dla samochodów osobowych.

Maszyny rolnicze są podstawowym narzędziem pracy każdego rolnika, a ich duże gabaryty oraz intensywna eksploatacja sprzyjają wypadkom i awariom podczas poruszania się po drogach i w trakcie prac polowych. Każdy rolnik zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, ale ubezpieczenie to chroni tylko w przypadku szkód wyrządzonych innym osobom. Właściciel gospodarstwa rolnego powinien więc wziąć pod uwagę wykupienie ubezpieczenia Agrocasco, które zabezpieczy go w zakresie finansowym na wypadek uszkodzenia maszyny rolniczej lub jej zniszczenia w wyniku np. pożaru, huraganu, powodzi. Ubezpieczenie to może też chronić przed konsekwencjami związanymi z kradzieżą maszyny.

Podstawowy zakres ubezpieczenia Agrocasco obejmuje ochronę od szkód powstałych wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby wykonującej pracę na rzecz Ubezpieczonego. Jest to, tzw. formuła all risk, która zapewnia szeroki zakres ochrony. Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o następujące ryzyka:

 • kradzież maszyny rolniczej i jej części z terenu siedliska,
 • kradzież maszyny rolniczej spoza terenu siedliska,
 • transport płodów rolnych.

W ramach oferty Ubezpieczeń Pocztowych można ubezpieczyć sprzęt przeznaczony do różnego rodzaju prac polowych: agregaty uprawowe, brony, kombajny, ciągniki, opryskiwacze itp.

Dlaczego warto wykupić Agrocasco w Ubezpieczeniach Pocztowych?

 • Ochrona od wszystkich ryzyk – ubezpieczenie w formule all risk
 • Ubezpieczenie dla maszyn w wieku do 25 lat
 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość ubezpieczenia wszystkich maszyn rolniczych w ramach jednej polisy
 • Zniżka dla maszyn, których wiek nie przekracza 5 lat
 • Dodatkowa zniżka za posiadanie aktywnej polisy „Bezpieczny Rolnik”
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego
 • Brak potrąceń amortyzacji w przypadku części, których wiek nie przekracza 3 lat
 • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na okres prac polowych (3 miesiące) lub na pełne
  12 miesięcy

Ubezpieczenie Agrocasco dostępne jest w placówkach Poczty Polskiej. Więcej informacji o zakresie oferty i wysokościach składek można też uzyskać, kontaktując się telefonicznie z pocztowymi pośrednikami – numery telefonów do pośredników dostępne są w zakładce „Kontakt” na stronie: https://www.poczta-polska.pl/finanse/ubezpieczenia/dla-rolnikow/.