Strona główna » Biznes » Ochrona i zabezpieczenia techniczne < powrót

Ochrona i zabezpieczenia techniczne

Share on Facebook

Podstawą działalności Poczty Polskiej S.A. w zakresie ochrony jest koncesja MSWiA nr L-0625/00 z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Stacjonarna ochrona fizyczna

Całodobową stacjonarną ochroną fizyczną obejmujemy m.in. obiekty przemysłowe, magazyny i centra logistyczne. Dla każdego obiektu przygotowujemy indywidualny plan ochrony, zgodnie z potrzebami i wymaganiami Klienta.

Nasi kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej specjalizują się również w ochronie i zabezpieczaniu porządku podczas imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalno-rozrywkowych.

Zabezpieczenie techniczne mienia oraz monitoring obiektów i obszarów

Naszym Klientom oferujemy projekty, wdrożenie, serwis i konserwację systemów telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania i napadu czy systemów kontroli dostępu.

Poczta Polska Ochrona proponuje również profesjonalne usługi monitoringu.

Całodobowy dozór sygnałów płynących z obiektów i obszarów objętych monitorowaniem umożliwia naszym grupom interwencyjnym błyskawiczne ustalenie oraz likwidację przyczyny alarmu.

Share on Facebook

Ochrona Lotnictwa Cywilnego

Odpowiedzialne zadania wymagają doświadczonych i sprawdzonych ludzi – nasi pracownicy posiadają Certyfikaty Operatora Kontroli Bezpieczeństwa. Swoją wiedzę wykorzystują realizując zadania z zakresu kontroli ładunków i poczty oraz ochrony i kontroli bezpieczeństwa bagażu i pasażerów na lotniskach.

Długoletnie doświadczenie i profesjonalne podejście pracowników umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

Share on Facebook

Stacjonarna Ochrona Fizyczna

Specyfika obiektów, analiza realnych i potencjalnych zagrożeń to podstawowe informacje służące nam do przygotowywania planu zgodnego z potrzebami i wymaganiami danego klienta. Rzetelne przygotowanie planu umożliwia nam skuteczną ochronę i adekwatny poziom kosztów. Realizujemy kontrakty długoterminowe polegające na całodobowej ochronie obiektów, jak również doraźnie podczas trwania zorganizowanych imprez.

 

Share on Facebook

Systemy zabezpieczeń i monitoring

Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczeń technicznych mienia oraz monitoringu obiektów i terenu. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na opracowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych dostosowanych do potrzeb klientów.

Indywidualna analiza zagrożeń, topografii terenu i kształtu infrastruktury oraz opracowanie odpowiednich założeń projektowych pozwala na właściwe zaplanowanie profesjonalnego systemu ochrony technicznej.

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN

Zadaniem sygnalizacji włamania i napadu jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza w obiekcie i przekazanie tej informacji odpowiednim służbom w celu podjęcia stosownych działań.

Najczęściej w skład systemu SSWiN wchodzą:

 • centrala alarmowa,
 • moduły alarmowe,
 • czujniki/czujki,
 • klawiatura do uzbrajania alarmów,
 • zasilanie centrali z podtrzymaniem,
 • sygnalizatory.

SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV (Closed Circuit TeleVision)

Systemem CCTV najczęściej określa się zespół urządzeń, przeznaczonych do odbioru, przetwarzania, archiwizowania oraz wyświetlania obrazu i dźwięku w obiektach monitorowanych. Monitoring wizyjny pozwala wyeliminować kradzieże, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa oraz usprawnić pracę Policji. W zakładach pracy dzięki monitoringowi istnieje możliwość wyjaśnienia nieprawidłowości zaistniałych na monitorowanym obszarze.

Najczęściej system CCTV składa się z poniższych elementów:

 • rejestrator/serwer,
 • kamery,
 • monitory,
 • punkty dostępowe (switche) w przypadku systemów cyfrowych ip,
 • oprogramowanie,
 • źródła zasilania awaryjnego.

 

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SKD

Niezależnie od rodzaju chronionego obiektu, jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów. Możliwość decydowania o tym, kto, gdzie i kiedy może wejść ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujących w nim osób oraz znajdujących się tam informacji i mienia.

Najczęściej, systemy SKD składają się z poniższych elementów:

 • zamków elektronicznych,
 • czytników zbliżeniowych (kart, breloków oraz innych kluczy),
 • czytników biometrycznych (linii papilarnych, głosu, tęczówki lub siatkówki oka itp.),
 • programatorów kart dostępu,
 • kontrolerów dostępu central,
 • elektrozaczepów i zwor,
 • oprogramowania.

SYSTEM TV-SAT

System ten, mówiąc najprościej, jest to wszystko to, co posiadamy w swoich mieszkaniach i domach, czyli instalacje antenowe, które są doprowadzone do gniazdek telewizyjnych czy radiowych.

System TV-SAT najczęściej składa się z poniższych elementów:

 • gniazdek abonenckich multiswitcha,
 • wzmacniacza,
 • anteny satelitarnej,
 • zwrotnicy,
 • anten.

MONITOROWANIE OBIEKTÓW

Proponujemy również podłączenie zainstalowanych systemów alarmowych do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA), gdzie prowadzony jest 24 godzinny dozór sygnałów z obiektów objętych monitorowaniem. W razie konieczności grupy interwencyjne ustalają i likwidują przyczyny alarmu.

Dzięki wykorzystaniu wielu stacji monitorowania jesteśmy w stanie podłączyć obiekty z dowolnego miejsca na terenie kraju.

Na życzenie klienta, dla podwyższenia bezpieczeństwa, obiekt może być monitorowany jednocześnie przez dwie stacje monitorowania.

Posiadane przez nas stacje monitorowania wykorzystują do odbioru sygnałów nadawanych przez systemy alarmowe następujące tory transmisji:

 • analogowa linia telefoniczna (telefon stacjonarny),
 • telefonia GSM (telefon komórkowy poprzez połączenia telefoniczne),
 • telefonia GSM (telefon komórkowy poprzez wiadomości sms),
 • telefonia GPRS (telefon komórkowy przez transmisję danych),
 • sieć Wan (internet),
 • nadajniki radiowe.

SERWIS, NAPRAWA I KONSERWACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

Do każdej usługi proponujemy:

 • wizję lokalną,
 • przejęcie istniejącego już systemu,
 • projekt,
 • wycenę,
 • montaż,
 • gwarancję na wykonanie,
 • konserwację.

Nasza firma świadczy pełen zakres usług naprawczych, konserwacyjnych oraz serwisowych urządzeń systemów monitoringu. Serwis to błyskawiczna eliminacja usterek oraz zapewnienie ciągłego i sprawnego działania systemu monitoringu, kontroli dostępu i systemu alarmowego. Konserwacja to systematyczne czyszczenie, regulacja i kontrola sprawności wszystkich elementów systemów.

Doświadczeni i wykwalifikowani technicy skrupulatnie dokonują napraw, przeglądu oraz rekonfiguracji systemów, aby uzyskać najlepszy efekt obrazu i dźwięku. Dzięki tej usłudze, klient zyskuje naprawy lub urządzenia zastępcze do 24h po zgłoszeniu awarii oraz pomoc techniczną przez 24 godzin.