Strona główna » O firmie » Grupa PP » Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.< powrót

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. jest nowopowstałą spółką w Grupie Kapitałowej POCZTY POLSKIEJ S.A., działającą w branży usług elektronicznych i nowych technologii.
Utrzymujące się trendy na krajowych i zagranicznych rynkach pocztowych w zakresie spadków wolumenów tradycyjnych przesyłek listowych, stały się impulsem dywersyfikacji portfela produktowego Poczty Polskiej o segment usług elektronicznych związany z komunikacją i korespondencją.

Nadrzędnym celem spółki jest stworzenie i udostępnienie elektronicznej platformy komunikacyjnej, za pośrednictwem której każdy obywatel, przedsiębiorca bądź urzędnik będzie mógł efektywnie i komfortowo realizować swoje sprawy administracyjne, osobiste i biznesowe.

 

Zarząd
Grzegorz Świdwiński – Prezes Zarządu
Łukasz Gołębiowski – Wiceprezes Zarządu
Leszek Borowiec – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Maria Wojsiat-Przedpełska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Tyma – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Tarasiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Bożena Lublińska-Kasprzak – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jeruzalski – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Adres siedziby:
ul. S. Żaryna 2c (Millennium Park)
02-593 Warszawa
tel. (22) 276 28 00

http://www.envelo.pl/