Strona główna » O firmie » Grupa PP » Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. < powrót

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.

Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC) to spółka z Grupy Poczty Polskiej, której zadaniem jest rozwój cyfrowych usług pocztowych, dostępnych dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Spółka istnieje od 2012 roku, a od 2013 roku funkcjonuje pod marką poczty przyszłości – Envelo.

Envelo umożliwia wygodny dostęp do kompleksowych, bezpiecznych, zaufanych i innowacyjnych usług pocztowych, które są dostępne poprzez internet za pomocą urządzeń stacjonarnych i mobilnych.

Wśród usług opracowanych i wprowadzonych przez Envelo są zarówno rozwiązania, które łączą rzeczywistość wirtualną z tradycyjnymi usługami pocztowymi (np.: neoznaczek, neolist, neolist masowy, neokartka, neofaktura), jak i produkty w pełni cyfrowe, tj.: neofaktura elektroniczna, neolist elektroniczny, neorachunki. Ważnymi elementami innowacyjnej platformy komunikacyjnej Envelo są też: Skrzynka Envelo, Konto Zaufane, Cyfrowy Stempel Pocztowy.

PPUC jest uczestnikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pod nazwą Demonstrator+, w ramach którego realizuje umowę w zakresie opracowania i przetestowania zintegrowanej, innowacyjnej platformy eUsług pocztowych. W ramach projektu rozwijanych jest siedem zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych w skali międzynarodowej elektronicznych i hybrydowych usług pocztowych, wykazujących interoperacyjność ze standardami Universal Postal Union (Światowego Związku Pocztowego).

Celem ogólnym projektu jest stymulowanie rozwoju rynku usług elektronicznych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez wdrożenie najnowszych technologii ICT (Information and Communications Technologies) i tym samym podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez transfer do gospodarki wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań w obszarze świadczenia elektronicznych usług pocztowych i przetestowanie nowych rozwiązań w postaci demonstratora (pilotażowej platformy eUsług) o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Zarząd
Agata Kubacka – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
Robert Kietliński – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Lorenc – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Marek Wach – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Karolina Grenda – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Kowalcze – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Jóźwiak – Członek Rady Nadzorczej

Adres siedziby:

ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa

tel. (22) 276 28 00

http://www.envelo.pl/

kontakt@envelo.pl