Strona główna » O firmie » Grupa PP » Bank Pocztowy S.A. < powrót

Bank Pocztowy S.A.

Share on Facebook

BANK POCZTOWY – BEZPIECZNY POLSKI BANK

Bank Pocztowy, należący do Grupy Poczty Polskiej, obecny na rynku od 1990 roku, oferuje proste i bezpieczne produkty finansowe w przyjaznej cenie, poprzez liczącą ponad 4,6 tys. placówek sieć Poczty Polskiej i Banku, a także szybką, bezpieczną i nowoczesną bankowość cyfrową – EnveloBank.

Dzięki swojej dostępności, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Bank Pocztowy chce być liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej. Jesteśmy bankiem chętnie wybieranym przez rodziny  i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce, liczącym się partnerem inicjatyw rządowych  i społecznych oraz integratorem i głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.

Dostępna dla wszystkich Klientów oferta Banku Pocztowego obejmuje rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, karty do kont (Najładniejsza polska karta 2017), karty kredytowe, zagraniczne przekazy pieniężne, kredyty gotówkowe i hipoteczne, depozyty i konta oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia. Bank rozwija się także w zakresie rozwiązań dla mikro, małych i średnich firm oraz klientów instytucjonalnych – w tym z obszaru mieszkalnictwa.

Zachęcamy do korzystania z oferty Banku Pocztowego poprzez:

– bankowość internetową – Pocztowy24,

– bankowość mobilną EnveloBank,

– konsultantów telefonicznych Contact Centre,

– system automatycznej obsługi telefonicznej IVR,

– usługę – PocztowySMS.

Główny akcjonariusz Banku, Poczta Polska S.A., posiada 75% akcji (minus dziesięć akcji). Drugim jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 25% akcji (plus dziesięć akcji).

Bank Pocztowy – zawsze blisko, tak jak tego potrzebujesz.

 

Zarząd

Robert Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu

Tomasz Jodłowski – Członek Zarządu

Paweł Kopeć – Członek Zarządu

Tomasz Dąbrowski – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Przemysław Sypniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Emeryk Rościszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Leski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jakub Słupiński – Członek Rady Nadzorczej

Błażej Kuźniacki – Członek Rady Nadzorczej

Marian Szołucha – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Bank Pocztowy S.A.
Adres siedziby:

ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
tel. 52 349 91 00

Centrala Biuro w Warszawie
ul. Puławska 111B
02-707 Warszawa
tel. 22 328 75 00

http://www.pocztowy.pl/

Infolinia Banku: 801 100 500; 52 34 99 499