Strona główna » O firmie » Grupa PP » Bank Pocztowy S.A. < powrót

Bank Pocztowy S.A.

BANK POCZTOWY – BEZPIECZNY POLSKI BANK

Bank Pocztowy, należący do Grupy Poczty Polskiej, oferuje proste i bezpieczne usługi finansowe blisko Klienta, poprzez nowoczesną bankowość cyfrową, sieć własną oraz liczącą 4,7 tys. placówek sieć Poczty Polskiej.

Oferta Banku Pocztowego obejmuje rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, karty do kont, w tym kartę biometryczną, karty kredytowe, zagraniczne przekazy pieniężne, kredyty gotówkowe i hipoteczne, depozyty i konta oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia. Bank rozwija się także w zakresie rozwiązań dla mikro, małych i średnich firm, klientów agrobiznesu oraz klientów instytucjonalnych – w tym z obszaru mieszkalnictwa.

Rozwiązanie cyfrowe oferowane przez Bank Pocztowy to. m.in. płatności mobilne BLIK, GooglePay, ApplePay, GarminPay, AutoPay, autoryzacja biometryczna Face ID, czy Market Cyfrowy – platforma umożliwiająca Klientom wnioskowanie o produkty i usługi Banku online. W październiku 2021 r. jako pierwszy bank w Polsce Bank Pocztowy wprowadził płatności mobilne Xiaomi Pay, a w grudniu 2021 r., także jako pierwszy bank w Polsce – kartę biometryczną.

Zachęcamy do korzystania z oferty Banku Pocztowego poprzez:

– nowoczesną bankowość internetową Pocztowy24

– aplikację mobilną Pocztowy

– konsultantów naszej Infolinii,

– bankowość telefoniczną oraz system automatycznej obsługi telefonicznej IVR,

– usługę – PocztowySMS.

Z usług Banku Pocztowego korzysta obecnie ponad 800 tys. Klientów.

Główny akcjonariusz Banku, Poczta Polska S.A., posiada 75% akcji (minus dziesięć akcji). Drugim jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 25% akcji (plus dziesięć akcji).

Więcej informacji o Banku Pocztowym: www.pocztowy.pl

Bank Pocztowy – zawsze blisko, tak jak tego potrzebujesz

Zarząd

Jakub Słupiński – Prezes Zarządu

Michał Leski – Wiceprezes Zarządu

Piotr Piechota – Wiceprezes Zarządu

Dominik Matuszewski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Marek Wadowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Plutecki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Potoczny – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Niesłuchowski – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Derlatka – Miodowska – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Ziarnicka-Koper – Członek Rady Nadzorczej

 

Bank Pocztowy S.A.
Adres siedziby:

ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
tel. 52 349 91 00

Centrala Biuro w Warszawie
ul. Puławska 111B
02-707 Warszawa
tel. 22 328 75 00

http://www.pocztowy.pl/

Infolinia Banku: 52 3499 499