Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej< powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Share on FacebookShare on Google+

Marek Chibowski – delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Wyceny Nieruchomości Politechniki Warszawskiej.

Pełnił funkcje menedżerskie w administracji rządowej jako Dyrektor Generalny w Ministerstwie Transportu oraz Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za organizację pracy, kadry i budżet resortów.

Był członkiem Zarządu, później prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Odpowiadał również jako dyrektor za inwestycje w spółce Port Hotel.

Pracował także w organach administracji samorządowej.

Marek Chibowski został delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z Rady Nadzorczej Spółki.

Rafał Krzemień – Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierunków podyplomowych z dziedziny rachunkowości oraz bankowości i finansów.

Posiada 15-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w obszarze działalności inwestycyjnej. Posiada także ugruntowaną wiedzę i umiejętności w zakresie audytu, kontroli wewnętrznej i rachunkowości.

Pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., gdzie brał udział w procesie IPO i przygotowaniu spółki do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Odpowiadał także za optymalizację zarządzania nieruchomościami wynajętymi w celu zwiększenia ich rentowności, realizację nowych projektów deweloperskich oraz sprzedaż nierentownych aktywów.

W latach 2008-2011 Pan Rafał Krzemień był odpowiedzialny za komercjalizację Przedsiębiorstwa Obsługi Cudzoziemców DIPSERVICE i przekształcenia go w spółkę akcyjną, gdzie początkowo pełnił funkcję Zarządcy, a następnie Prezesa Zarządu.

Paweł Włoch – Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Ukończył Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie oraz program rozwoju menadżerów praktyków, Harvard Business Review Management 2013. Ukończył także Studia Podyplomowe Executive MBA (Master of Business Administration) INE PAN.

Odbył wiele kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, m.in.: Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy, Kurs dla Kadry Kierowniczej, Kurs dla Kadry Kierowniczej z zakresu czasu pracy, Finanse dla menagerów niefinansistów, Certyfikowany Business Process Manager, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Odpowiedzialność menagerska, Certyfikowany PMO Menagement Office, Six Sigma Executive/Champion Training – Akademia Białego Kruka, Prince 2, Efektywna Komunikacja w Zespole, Zarządzanie Zmianą – Change Management.

W Poczcie Polskiej pracuje od 1992 r. Swoją karierę rozpoczynał w Urzędzie Pocztowym Zakopane 1 od pracy na stanowisku listonosza. Dzięki swojemu zaangażowaniu i systematycznie podnoszonym kwalifikacjom szybko awansował, zajmując kolejno stanowiska: ekspedienta, asystenta, kierownika sekcji obsługi klienta. W styczniu 2006 roku objął funkcję naczelnika tej placówki.

W 2009 r. został wybrany przez Pracowników na Członka Zarządu Poczty Polskiej. W maju 2013 r. został ponownie wybrany przez Pocztowców na przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Poczty Polskiej.