Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej < powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Krzysztof Falkowskiprezes zarządu

Prawnik i politolog oraz ekspert i wieloletni praktyk w zakresie zamówień publicznych. W latach 2018-2020 Prezes Agencji Mienia Wojskowego, wcześniej dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2008-2016 kierował Wydziałem Zamówień Publicznych w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie.

Pracował także w Urzędzie m.st. Warszawa dla Pragi Północ, najpierw jako naczelnik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego, potem jako zastępca burmistrza, w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, gdzie piastował stanowisko zastępcy dyrektora oraz w Dziale Organizacji Zarządzania i Inwestycji Kapitałowych w warszawskich Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” S.A.

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie „Cyberbezpieczeństwa” na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz studia podyplomowe Master of Buisness Administration w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Warszawie.

W ramach działalności społecznej, trzykrotnie zasiadał w Radzie Miejskiej w Brwinowie.


Andrzej Bodziony – wiceprezes zarządu 

Z Pocztą Polską związany nieprzerwanie od 1999 roku. Pracę rozpoczynał w Urzędzie Pocztowym Nowy Sącz 2. Przez cztery lata był ekspedientem i asystentem. W 2004 roku rozpoczął pracę w obszarze administracji, m.in. pełnił funkcję radcy ds. komunikacji pocztowej, kierownika sekcji operacji pocztowych, kierownika działu sprzedaży usług pocztowych i detalicznych oraz koordynatora sprzedaży sieci. Od 2016 roku do czasu objęcia funkcji wiceprezesa Zarządu był Dyrektorem Regionu Sieci w Krakowie. Dodatkowo angażował się w pracę w lokalnym samorządzie i organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. W maju 2018 r. został wybrany przez pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej.

Ukończył studia MBA – Master of Business Administration w Polsko – Amerykańskiej Szkole Biznesu, Politechnika Krakowska oraz Central Connecticut State University, USA. Ukończył także Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł licencjata na kierunku finanse i bankowość oraz magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2010 roku zdał państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Mieszka w Nowym Sączu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.


Robert Dołęga – wiceprezes zarządu 

Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. ds. finansowych od listopada 2022 r., wcześniej od 2021 roku pełnił funkcję Dyrektora Centrum Poczta Polska Ochrona. W latach 2011 – 2017 zajmował w Poczcie Polskiej stanowiska Dyrektora Zarządzającego Pionem Usług Biznesowych oraz Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej. W okresie 2018-2020 był członkiem Zarządu PGE Ekoserwis odpowiedzialnym za obszar finansów i IT. W latach 1997-1999 pracował jako Makler w Domu Maklerskim Banku Śląskiego i account manager personal banking w Banku Śląskim. Następnie w okresie 1999-2001 kierował działem ds. Giełdy w ZEW Kogeneracja S.A. gdzie uczestniczył w procesie wprowadzenia Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez wiele lat od 2001 r. związany z BRE Bankiem (obecnie MBank) gdzie pracował na kierowniczych stanowiskach, m.in. jako Dyrektor Oddziału Banku i Dyrektor  Departamentu OBD – Multibank.

Sprawował także funkcje członka Rady Nadzorczej Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. z grupy Banku Pocztowego oraz w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S. A.

 

Absolwent studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we współpracy z Franklin University (USA) i politologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada państwową licencję Maklera Papierów Wartościowych.


Wojciech Krysztofik – wiceprezes zarządu

Wojciech Krysztofik, od grudnia 2020 członek Rady Nadzorczej Poczty Polskiej. Radca prawny, dyrektor Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych odpowiadającym m.in. za sektor bankowy. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz MBA Finance & Technology na Politechnice Warszawskiej. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i obsłudze przedsiębiorstw. Ponadto w swojej dotychczasowej praktyce zajmował się prawem energetycznym oraz transakcjami fuzji i przejęć będąc członkiem zespołów doradczych w największych tego typu transakcjach ostatnich lat w Polsce.­


Wiesław Włodek – wiceprezes zarządu 

Magister inżynier Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwent studiów podyplomowych Doctor of Business Administration (DBA) w Collegium Humanum – Warsaw Management University&Apsley Business School – London oraz Executive Master of Business Administration (EMBA) w Warsaw Management University&Apsley Business School – London. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe z zarządzania strategicznego w podmiotach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim oraz psychologii w zarządzaniu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Uczestnik wielu kursów z obszaru nowoczesnych metod zarządzania: w zakresie zarządzania zespołem, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ekonomii, telekomunikacji oraz poczty.

Wieloletni menedżer, pełnił m.in. funkcje: prezesa Centrum Giełdowego S.A., pełnomocnika zarządu ds. Strategii i Rozwoju JSW Logistics oraz menedżera w Alior Leasing. Wieloletni pracownik struktur państwowych, w których pełnił funkcje kierownicze, m.in. w: Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji oraz w Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Z Pocztą Polską związany od 2003 r. Karierę zawodową rozpoczął w Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach, jako specjalista ds. jakości usług, a potem kierownik działu organizacyjnego. Następnie pełnił funkcje kierownicze w regionalnych i centralnych strukturach Poczty, m.in. zastępcy dyrektora ds. sprzedaży i dyrektora oddziału regionalnego w Centrum Sieci Pocztowej Oddział Regionalny w Katowicach, dyrektora oddziału oraz zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji w Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Zabrzu, zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji w Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Rybniku oraz dyrektora zarządzającego Pionem Sprzedaży SKD. W latach 2016-2019 był Wiceprezesem Zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialnym za strategię, rozwój, współpracę międzynarodową, informatykę i telekomunikację, Centrum Obsługi Finansowej, szkolenia oraz filatelistykę.

W latach 2005-2006 członek Rady Poczty Polskiej, w 2016 r. doradca Zarządu Poczty Polskiej.