Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej < powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Krzysztof Falkowskiprezes Poczty Polskiej

Od roku 2020 wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A. W latach 2018-2020 prezes Agencji Mienia Wojskowego, wcześniej dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2008-2016 kierował Wydziałem Zamówień Publicznych w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie.

Pracował także w Urzędzie m.st. Warszawa dla Pragi Północ, najpierw jako naczelnik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego, potem jako zastępca burmistrza, w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, gdzie piastował stanowisko zastępcy dyrektora oraz w Dziale Organizacji Zarządzania i Inwestycji Kapitałowych w warszawskich Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” S.A.

Prawnik i politolog, ekspert i wieloletni praktyk w zakresie zamówień publicznych. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie „Cyberbezpieczeństwa” na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz studia podyplomowe Master of Buisness Administration w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Warszawie.

W ramach działalności społecznej, trzykrotnie zasiadał w Radzie Miejskiej w Brwinowie.


Maciej Biernat – wiceprezes Poczty Polskiej

Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. ds. finansów od września 2023 r. W latach 2018-2023 był prezesem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zarządzał również spółkami z branży przemysłu, budownictwa, finansów oraz funduszem private equity. W latach 2016-2018 związany z Grupą PKP Cargo S.A. oraz Grupą AWT B.V. Zarządzał czeską spółką Grupy, AWT Rekultivace A.S. Przez wiele lat związany z branżą finansową, głównie w obszarze finansowania projektów komercyjnych. W latach 2006-2010 był dyrektorem zarządzającym i członkiem zarządu spółki Immoconsult Leasing Polska sp. z o.o. należącej do Austriackiego Związku Banków Spółdzielczych ÖVAG. Odpowiedzialny za strategię Grupy Immoconsult Leasing GmbH. Wcześniej związany z Bank Austria Creditanstalt i HypoVereinsbank (HVB) na poziomie krajowym.

Posiada wykształcenie prawnicze, ukończył również podyplomowe studia menedżerskie z zarządzania i finansów, wyceny nieruchomości, posiada stopień MBA.


Andrzej Bodziony – wiceprezes Poczty Polskiej

Od 2019 roku wiceprezes zarządu Poczty Polskiej jako reprezentant pracowników, odpowiedzialny m.in. za sprzedaż, logistykę, sieć pocztową i BHP. Z Pocztą Polską związany nieprzerwanie od 1999 roku. Pracę rozpoczynał w Urzędzie Pocztowym Nowy Sącz 2. Przez cztery lata był ekspedientem i asystentem. Od 2004 roku zajmował stanowiska specjalistyczne i kierownicze w obszarze zarządzania siecią pocztową i sprzedażą, a od 2016 roku był dyrektorem Regionu Sieci w Krakowie. W maju 2018 r. został wybrany przez pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej, funkcję tę sprawował do czasu objęcia stanowiska wiceprezesa. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. w latach 2020-2022.

W ramach działalności społecznej zasiadał w Radzie Miejskiej w Nowym Sączu oraz angażował się w pracę w organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.

Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku finanse i bankowość oraz handel zagraniczny. Ukończył też studia MBA – Master of Business Administration w Polsko – Amerykańskiej Szkole Biznesu Politechniki Krakowskiej oraz Central Connecticut State University (USA). Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach menedżerskich oraz z zakresu zarządzania i sprzedaży, w tym sprzedażą produktów bankowych. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.


Wojciech Krysztofik – wiceprezes Poczty Polskiej

Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. ds. infrastruktury od listopada 2022 r. Wcześniej, od grudnia 2020 do października 2022 roku, członek Rady Nadzorczej Poczty Polskiej. Radca prawny, pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych odpowiadającym m.in. za sektor bankowy oraz obszar łączności dotyczący spraw Poczty Polskiej. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz MBA Finance & Technology na Politechnice Warszawskiej. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i obsłudze przedsiębiorstw. Ponadto w swojej dotychczasowej praktyce zajmował się transakcjami fuzji i przejęć będąc członkiem zespołów doradczych w transakcjach w sektorze logistycznym i energetycznym.

.


Wiesław Włodek – wiceprezes Poczty Polskiej

Z Pocztą Polską związany od 2003 r. Karierę zawodową rozpoczął w Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach jako specjalista ds. jakości usług, a potem kierownik działu organizacyjnego. Następnie pełnił funkcje kierownicze i zarządcze w regionalnych i centralnych strukturach Poczty. W latach 2016-2019 był Wiceprezesem Zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialnym za strategię, rozwój, współpracę międzynarodową, informatykę i telekomunikację, Centrum Obsługi Finansowej, szkolenia oraz filatelistykę.

W latach 2005-2006 członek Rady Poczty Polskiej, w 2016 r. doradca Zarządu Poczty Polskiej.

Magister inżynier Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwent studiów podyplomowych Doctor of Business Administration (DBA) w Collegium Humanum – Warsaw Management University&Apsley Business School – London oraz Executive Master of Business Administration (EMBA) w Warsaw Management University&Apsley Business School – London. Uczestnik wielu kursów z obszaru nowoczesnych metod zarządzania: w zakresie zarządzania zespołem, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ekonomii, telekomunikacji oraz poczty.