Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej < powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Tomasz Zdzikot – prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył m.in. program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej, a także studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia Zarządzanie w Administracji Publicznej w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego oraz Studium Generale Europa w Instytucie Politologii UKSW.

W 2018 roku objął stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Był także Sekretarzem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

Wieloletni samorządowiec, doradca Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy śp. Sławomira Skrzypka, a także doradca Wojewody Mazowieckiego, pełnił również funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Krzysztof Falkowskiwiceprezes zarządu

Prawnik i politolog oraz ekspert i wieloletni praktyk w zakresie zamówień publicznych. W latach 2018-2020 Prezes Agencji Mienia Wojskowego, wcześniej dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2008-2016 kierował Wydziałem Zamówień Publicznych w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie.

Pracował także w Urzędzie m.st. Warszawa dla Pragi Północ, najpierw jako naczelnik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego, potem jako zastępca burmistrza, w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, gdzie piastował stanowisko zastępcy dyrektora oraz w Dziale Organizacji Zarządzania i Inwestycji Kapitałowych w warszawskich Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” S.A.

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie „Cyberbezpieczeństwa” na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz studia podyplomowe Master of Buisness Administration w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Warszawie.

W ramach działalności społecznej, trzykrotnie zasiadał w Radzie Miejskiej w Brwinowie.

 

Mateusz Wodejko – wiceprezes zarządu

Do czasu powołania na stanowisko wiceprezesa zarządu Poczty Polskiej S.A., pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PERN S.A. Wcześniej był członkiem zarządu ds. ds. finansowych w Spółce „Operator Logistyczny Paliw Płynnych”. W roku 2016 i w latach 2006-2007 pracował w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Ponadto pracował także m.in. w GK BOŚ, UKNF, NBP i Urzędzie m.st. Warszawy. Zasiadał w radach nadzorczych oraz zarządach spółek kapitałowych.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej oraz wiele kursów i szkoleń, w tym z zakresu rachunkowości finansowej, rewizji finansowej, prawa podatkowego, zamówień publicznych, ochrony informacji.

 

Wiesław Włodek – wiceprezes zarządu 

Magister inżynier Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwent studiów podyplomowych Doctor of Business Administration (DBA) w Collegium Humanum – Warsaw Management University&Apsley Business School – London oraz Executive Master of Business Administration (EMBA) w Warsaw Management University&Apsley Business School – London. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe z zarządzania strategicznego w podmiotach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim oraz psychologii w zarządzaniu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Uczestnik wielu kursów z obszaru nowoczesnych metod zarządzania: w zakresie zarządzania zespołem, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ekonomii, telekomunikacji oraz poczty.

Wieloletni menedżer, pełnił m.in. funkcje: prezesa Centrum Giełdowego S.A., pełnomocnika zarządu ds. Strategii i Rozwoju JSW Logistics oraz menedżera w Alior Leasing. Wieloletni pracownik struktur państwowych, w których pełnił funkcje kierownicze, m.in. w: Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji oraz w Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Z Pocztą Polską związany od 2003 r. Karierę zawodową rozpoczął w Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach, jako specjalista ds. jakości usług, a potem kierownik działu organizacyjnego. Następnie pełnił funkcje kierownicze w regionalnych i centralnych strukturach Poczty, m.in. zastępcy dyrektora ds. sprzedaży i dyrektora oddziału regionalnego w Centrum Sieci Pocztowej Oddział Regionalny w Katowicach, dyrektora oddziału oraz zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji w Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Zabrzu, zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji w Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Rybniku oraz dyrektora zarządzającego Pionem Sprzedaży SKD. W latach 2016-2019 był Wiceprezesem Zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialnym za strategię, rozwój, współpracę międzynarodową, informatykę i telekomunikację, Centrum Obsługi Finansowej, szkolenia oraz filatelistykę.

W latach 2005-2006 członek Rady Poczty Polskiej, w 2016 r. doradca Zarządu Poczty Polskiej.

 

Andrzej Bodziony – wiceprezes zarządu 

Z Pocztą Polską związany nieprzerwanie od 1999 roku. Pracę rozpoczynał w Urzędzie Pocztowym Nowy Sącz 2. Przez cztery lata był ekspedientem i asystentem. W 2004 roku rozpoczął pracę w obszarze administracji, m.in. pełnił funkcję radcy ds. komunikacji pocztowej, kierownika sekcji operacji pocztowych, kierownika działu sprzedaży usług pocztowych i detalicznych oraz koordynatora sprzedaży sieci. Od 2016 roku do czasu objęcia funkcji wiceprezesa Zarządu był Dyrektorem Regionu Sieci w Krakowie. Dodatkowo angażował się w pracę w lokalnym samorządzie i organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. W maju 2018 r. został wybrany przez pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej.

Ukończył studia MBA – Master of Business Administration w Polsko – Amerykańskiej Szkole Biznesu, Politechnika Krakowska oraz Central Connecticut State University, USA. Ukończył także Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł licencjata na kierunku finanse i bankowość oraz magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2010 roku zdał państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Mieszka w Nowym Sączu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.