Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej< powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Share on FacebookShare on Google+

Marek Chibowski - delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Wyceny Nieruchomości Politechniki Warszawskiej. Pełnił funkcje menedżerskie w administracji rządowej jako Dyrektor Generalny w Ministerstwie Transportu oraz Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za organizację pracy, kadry i budżet resortów. Był członkiem Zarządu, później prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Odpowiadał również jako dyrektor za inwestycje w spółce Port Hotel. Pracował także w organach administracji samorządowej.

Wiesław Włodek – wiceprezes Zarządu PP SA

Z Pocztą Polską związany od 2003 r. Od początku pracował w komórkach organizacyjnych – regionalnych i centralnych – odpowiedzialnych za sprzedaż. Pełnił funkcje kierownika okręgowego działu organizacyjnego oraz regionalnego działu koordynacji sprzedaży, a także zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji. Zdobył doświadczenie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. sprzedaży oraz dyrektora oddziału rejonowego i regionalnego. Był doradcą zarządu, a ostatnio pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Detalicznego w Pionie Sprzedaży.

Wieloletni pracownik struktur państwowych w których pełnił funkcje dyrektorskie m.in. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji oraz w Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, zarządzania strategicznego w podmiotach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim oraz psychologii w zarządzaniu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Interesuje się nowymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, marketingiem, transportem i logistyką. Jego pasją jest fonotelistyka i filatelistyka. W wolnych chwilach lubi czytać literaturę fachową. Chętnie gra w gry zespołowe, uprawia narciarstwo i tenis stołowy.

Grzegorz Kurdziel – członek Zarządu PP SA

Z Pocztą Polska, związany od 1996. Karierę zawodową rozpoczynał jako listonosz. Awansując, pracował kolejno w różnych komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing. Był specjalistą ds. marketingu oraz regionalnym kierownikiem: marketingu, sprzedaży i działu wsparcia, zastępcą dyrektora i dyrektorem regionu sprzedaży oraz dyrektorem biura w centrali Poczty Polskiej.

W ostatnim czasie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Kluczowego w Pionie Sprzedaży.  Obok pracy w Poczcie Polskiej przez kilka lat pełnił funkcję członka i sekretarza rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Absolwent politologii i nauk społecznych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku marketing i zarządzanie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada uprawnienia członka zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Odbył również wiele kursów i szkoleń z obszaru nowoczesnych metod zarządzania.

Interesuje się historią, polityką i ekonomią. Wolny czas lubi spędzać wędrując po górach lub czytając książki.

Paweł Skoworotko – członek Zarządu PP SA

Dotychczas pracował w wielu polskich i międzynarodowych firmach działających w branży logistycznej i przemysłowej. Był m.in. dyrektorem ds. operacyjnych w Amazonie,  dyrektorem produkcji w Philips Polska, dyrektorem operacyjnym w Flextronics Poland, prezesem zarządu w Expom oraz w FLSmidth MAAG Gear oraz dyrektorem produkcji w PIT-RADWAR S.A. (dawniej Bumar Elektronika).

Absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Szczecińskiej oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim, realizowanych we współpracy z University of Strathclyde.

Ukończył wiele szkoleń menedżerskich w tym, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i inne szkolenia dla członków zarządów.

Interesuje się m.in. historią.