Strona główna » O firmie » Grupa PP » Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. < powrót

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Share on Facebook

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zostało powołane przez Pocztę Polską S.A. w grudniu 2014 r. Celem utworzenia towarzystwa jest wzrost sprzedaży Grupy Poczty Polskiej w obszarze usług finansowych. Oferta ubezpieczeń życiowych będzie dystrybuowana przy wykorzystaniu wszystkich kanałów grupy, dzięki czemu Pocztowe TUnŻ będzie mogło dotrzeć do klientów, którzy obecnie nie korzystają z polis życiowych.
Utworzenie Pocztowego TUnŻ umożliwi dostarczenie klientom Poczty Polskiej kompleksowej oferty w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie dla członków grupy, a z czasem zaoferowanie jej podmiotom zewnętrznym. Towarzystwo zaproponuje też ubezpieczenia na życie klientom Banku Pocztowego (np. ubezpieczenie kredytobiorców) oraz indywidualne ubezpieczenia na życie klientom Grupy Poczty Polskiej.

 

Zarząd

Zbigniew Pusz – Prezes Zarządu

Marcin Wójcik – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Cicirko – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Karolina Leśkiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzysztof Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Michałowski – Członek Rady Nadzorczej

Monika Czerwonka – Członek Rady Nadzorczej

Beata Trejnowska – Członek Rady Nadzorczej

Czesław Żelichowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Kontakt:

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

02-685 Warszawa

 

tel.: 22 203 27 01-02

fax.: 22 211 04 49

e-mail: poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl

 

www.ubezpieczeniapocztowe.pl