Strona główna » Paczki i listy » Przesyłki zagraniczne » Listy » Przesyłka dla osób niewidzących i niedowidzących < powrót

Przesyłka dla osób niewidzących i niedowidzących

Tego typu zagraniczna przesyłka zawierać może druki, nagrania lub klisze odczytywane przez niewidzących lub niedowidzących. Każda taka przesyłka przyjmowana jest do wysyłki bezpłatnie.

Szanowni Państwo,

w związku z przywracaniem transportu lotniczego Poczta Polska rozszerza przyjęcia przesyłek do innych krajów. Aktualne informacje o możliwościach wysyłki przesyłek zagranicznych dostępne są tutaj.

Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów.

Terminy doręczenia

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi (D – oznacza dzień nadania przesyłki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia).

Priorytet:

  • w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
  • w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

 

Ceny i przedziały wagowe

Przesyłka dla osób niewidzących i niedowidzących w obrocie zagranicznym jest zwolniona od opłat pocztowych.

 

Wymiary

Wymiary przesyłek standardowych:

  • MAKSIMUM  – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,
  • MINIMUM  – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.

Wymiary przesyłek nadanych w formie rulonu wynoszą:

  • MAKSIMUM  – suma długości plus podwójna średnica 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,
  • MINIMUM  – suma długości plus podwójna średnica 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm.

Masa:

  • do 7 000 g


Zawartość

Druki do użytku osób niewidzących i niedowidzących, nadawane w stanie otwartym oraz klisze ze znakami cekograficznymi, tj. z wypukłym drukiem odczytywanym przez osoby niewidzące i niedowidzące. Może ona również zawierać, przeznaczone wyłącznie do użytku osób niewidzących i niedowidzących nagrania dźwiękowe i papier specjalny pod warunkiem, że są one wysyłane przez oficjalnie uznany instytut dla ociemniałych lub do niego adresowane.

przesylka_dla_ociemnialychJako przesyłka dla osób niewidzących i niedowidzących mogą być nadawane listy zwykłe, polecone oraz wartościowe – wymagają umieszczenia znaku o wymiarach 52 x 65 mm na stronie adresowej przesyłki.

Od 1 stycznia należy do przesyłki dla osób niewidzących i niedowidzących wysyłaną do krajów spoza Unii Europejskiej dołączyć deklarację celną na druku CN22 wypełnioną w języku oraz w ilości podanej w poniższym dokumencie:

Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach

Usługi dodatkowe

  • Potwierdzenie odbioru


Do pobrania

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Regulamin świadczenia usług powszechnych

Wykaz miast do Regulaminu usług powszechnych

Wzory druków

Formularz nadawczy

Potwierdzenie odbioru

Nalepka przesyłka dla ociemniałych

Nalepka potwierdzenie odbioru

Nalepka priorytet

Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne

Pełnomocnictwo pocztowe

Pełnomocnictwo pocztowe ( wersja interaktywna)

Żądanie dosyłania przesyłek

Żądanie dosyłania przesyłek ( wersja interaktywna)

Żądanie przechowywania przesyłek

Żądanie przechowywania przesyłek ( wersja interaktywna)

Zgłoszenie zastrzeżenia

Zgłoszenie zastrzeżenia ( wersja interaktywna)

Żądanie zmiany umowy w obrocie zagranicznym

Deklaracja celna CN23

Deklaracja celna CN 22