Strona główna » Paczki i listy » Przesyłki zagraniczne » Listy » List wartościowy < powrót

List wartościowy

Decydując się na wysyłkę ważnych dokumentów, banknotów czy cennych przedmiotów, możesz skorzystać z usługi list wartościowy. Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki uzależniona jest od kraju przeznaczenia. Sprawdź dopuszczalną wartość listu dla danego kraju. Poczta Polska umożliwia śledzenie statusu przesyłki na terenie Polski za pomocą eMonitoringu oraz systemów niektórych operatorów zagranicznych.

Szanowni Państwo,

w związku z przywracaniem transportu lotniczego Poczta Polska rozszerza przyjęcia przesyłek do innych krajów. Aktualne informacje o możliwościach wysyłki przesyłek zagranicznych dostępne są tutaj.

Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów.

Uwaga!

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2018 r. Poczta Polska w oparciu o Akty Światowego Związku Pocztowego przyjęte w 2016 roku na Kongresie w Stambule, tj. Światową Konwencję Pocztową i Protokół Końcowy Światowej Konwencji Pocztowej i zastrzeżenia złożone przez kilka krajów, zaprzestała świadczenia usługi potwierdzenia odbioru dla zagranicznych rejestrowanych przesyłek listowych do następujących krajów: Brazylii, Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Terminy doręczenia

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi (D – oznacza dzień nadania przesyłki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia).

Priorytet:

  • w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
  • w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

 

Ceny i przedziały wagowe

Sprawdź opłaty za list z zadeklarowaną wartością priorytetowy w obrocie zagranicznym w kalkulatorze lub pobierz cennik.

 

Wymiary

Wymiary przesyłek standardowych:

MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,

MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.

Wymiary przesyłek w formie rulonu wynoszą:

MAKSIMUM: suma długości plus podwójna średnica  – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,

MINIMUM: suma długości plus podwójna średnica  – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm.

Masa:

  • do 2 000 g


Zawartość

Ważne dokumenty, banknoty, papiery wartościowe lub przedmioty wartościowe.

Maksymalna zadeklarowana wartość  4000 SDR (DTS).

Usługi dodatkowe

  • Potwierdzenie odbioru


Do pobrania

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Regulamin świadczenia usług powszechnych

Wykaz miast do Regulaminu usług powszechnych

Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach

Wykaz krajów, które realizują usługę wycofania, zmiany bądź korekty adresu dla przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością

Agencje Pocztowe przyjmujące przesyłki przygotowane do nadania przy wykorzystaniu aplikacji Elektroniczny Nadawca

Wzory druków

8

Potwierdzenie nadania przesyłki z zadkl. wart. zagr.

Formularz nadawczy

Potwierdzenie odbioru

Nalepka dla przesyłki wartościowej w zagr.

Nalepka potwierdzenie odbioru

Nalepka priorytet

Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne

Deklaracja celna CN 22

Deklaracja celna CN23

Pełnomocnictwo pocztowe

Pełnomocnictwo pocztowe ( wersja interaktywna)

Żądanie dosyłania przesyłek

Żądanie dosyłania przesyłek ( wersja interaktywna)

Żądanie przechowywania przesyłek

Żądanie przechowywania przesyłek ( wersja interaktywna)

Zgłoszenie zastrzeżenia

Zgłoszenie zastrzeżenia ( wersja interaktywna)

Żądanie zmiany umowy w obrocie zagranicznym