Strona główna » Paczki i listy » Przesyłki zagraniczne » Listy » Worek M < powrót

Worek M

Umożliwia przesłanie  do jednego odbiorcy  za granicą większej liczby przesyłek niepodlegających opłatom celnym (np. czasopisma, książki, płyty czy próbki handlowe). To bardzo wygodne rozwiązanie z uwagi na jednorazową wysyłkę większej ilości materiałów, gdzie odbiorca otrzyma jedną zbiorczą przesyłkę.

Szanowni Państwo,

w związku z przywracaniem transportu lotniczego Poczta Polska rozszerza przyjęcia przesyłek do innych krajów. Aktualne informacje o możliwościach wysyłki przesyłek zagranicznych dostępne są tutaj.

Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów.

Terminy doręczenia

W przypadku zwykłego worka M:

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi (D – oznacza dzień nadania przesyłki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia).

Priorytet:

  • w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
  • w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku poleconego worka M:

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi (D – oznacza dzień nadania przesyłki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia).

Priorytet:

  • w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
  • w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

Ceny i przedziały wagowe

Sprawdź opłaty za worek specjalny M w kalkulatorze lub pobierz cennik.

 

Wymiary i masa

Wymiary

Dedykowany worek zbiorczy. W worku M każdy włożony pakiet druków powinien być zaopatrzony w adres adresata. Worek M powinien posiadać chorągiewkę adresową dostarczoną przez nadawcę, zawierająca wszystkie informacje o adresacie. Chorągiewka ta, o wymiarach nie mniejszych niż 90×140 mm z tolerancją 2 mm, powinna być sztywna (np. wykonana z dość sztywnego płótna, grubego kartonu, tworzywa sztucznego, pergaminu lub papieru naklejonego na deseczkę) oraz powinna posiadać rozwiązanie umożliwiające przywiązanie jej do worka. Na chorągiewce adresowej worka M zaznacza się uiszczenie całej opłaty za worek.

Masa

Do 30 000 g, z wyjątkiem: Kazachstanu, Uzbekistanu, Korei Północnej (Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej) i Wielkiej Brytanii gdzie maksymalna masa wynosi 20 000 g.

 

Zawartość

W worku M możesz wysłać:

  1. Dzienniki, czasopisma, książki i podobne dokumenty drukowane,
  2. Płyty, taśmy magnetofonowe, kasety, próbki handlowe wysyłane przez producentów i dystrybutorów, inne artykuły handlowe, które nie podlegają opłatom celnym lub materiały informacyjne, które nie mogą być odsprzedawane,
  3. Przedmioty mające związek z drukami, z którymi są wysyłane powinny zostać przytwierdzone lub złączone w inny sposób z drukami, którym towarzyszą. Masa każdej przesyłki zawierającej przedmioty złączone z drukami nie powinna przekraczać 2000 g.

 

Uwaga!!!

W workach M adresowanych do Kanady nie należy umieszczać artykułów audiowizualnych lub materiałów informacyjnych.

W przypadku przesyłek wysyłane do krajów spoza Unii Europejskiej, należy wypełnić i nalepić deklarację celną CN 22 lub dołączyć deklarację celną CN 23.

Do pobrania

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach

Regulamin świadczenia usług powszechnych

Wykaz miast do Regulaminu usług powszechnych

Worek M_wytyczne_dla_placówek_pocztowych

Wzory druków

Potwierdzenie nadania

Formularz nadawczy_doc

Potwierdzenie odbioru

Nalepka potwierdzenia odbioru

Nalepka priorytet

Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne

Pełnomocnictwo pocztowe

Pełnomocnictwo pocztowe ( wersja interaktywna)

Deklaracja celna CN 22

Deklaracja celna CN 23

Żądanie dosyłania przesyłek

Żądanie dosyłania przesyłek ( wersja interaktywna)

Żądanie przechowywania przesyłek

Żądanie przechowywania przesyłek ( wersja interaktywna)

Zgłoszenie zastrzeżenia

Zgłoszenie zastrzeżenia ( wersja interaktywna)

Żądanie zmiany umowy w obrocie zagranicznym