Strona główna » Paczki i listy » Przesyłki zagraniczne » Listy » List polecony < powrót

List polecony

Share on Facebook

List zagraniczny możesz też wysłać jako polecony, dzięki czemu otrzymasz potwierdzenie jego nadania. Przyjmiemy go od Ciebie w placówce jako list priorytetowy. Każda przesyłka opatrzona jest numerem, dzięki któremu masz możliwość śledzenia jej statusu na terenie Polski za pomocą eMonitoringu oraz systemów niektórych operatorów zagranicznych.

Uwaga!

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2018 r. Poczta Polska w oparciu o Akty Światowego Związku Pocztowego przyjęte w 2016 roku na Kongresie w Stambule, tj. Światową Konwencję Pocztową i Protokół Końcowy Światowej Konwencji Pocztowej i zastrzeżenia złożone przez kilka krajów, zaprzestała świadczenia usługi potwierdzenia odbioru dla zagranicznych rejestrowanych przesyłek listowych do następujących krajów: Brazylii, Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Terminy doręczenia

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi (D – oznacza dzień nadania przesyłki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia).

Priorytet:

  • w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
  • w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

 

Ceny i przedziały wagowe

Sprawdź opłaty za przesyłkę listową poleconą priorytetową w obrocie zagranicznym w kalkulatorze lub pobierz cennik.


Wymiary

MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,

MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.

 

Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:

MAKSIMUM: suma długości plus podwójna średnica  – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,

MINIMUM: suma długości plus podwójna średnica  – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 

 

Masa:

  • do 2 000 g


Zawartość

W ramach listu poleconego możesz nadać korespondencję, druki, dokumenty, czasopisma, książki lub drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego. Ponadto, w przesyłkach listowych można umieszczać niżej wymienione zwierzęta:

  • pszczoły, pijawki i jedwabniki,
  • pasożyty i niszczyciele szkodliwych owadów, przeznaczone do zwalczania tych owadów, a wymieniane między urzędowo uznanymi instytucjami,
  • muchy z rodziny wywilżnowatych (drosophilidae) przeznaczone do prowadzenia badań biomedycznych wymieniane między urzędowo znanymi instytucjami.

Ważne!!!

W przypadku przesyłek zawierających towary wysyłane do krajów spoza Unii Europejskiej, należy wypełnić i nalepić deklarację celną CN 22 lub dołączyć deklarację celną CN 23.

 

Usługi dodatkowe

  • Potwierdzenie odbioru


Do pobrania

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Regulamin świadczenia usług powszechnych – obowiązujący od 30.11.2020 r.

Regulamin świadczenia usług powszechnych – obowiązujący od 27.05.2020 r.

Regulamin świadczenia usług powszechnych – obowiązuje w zakresie w § 14 ust. 2, § 18, § 19 ust. 1 i § 20 od 23.10.2018 r. do 31.01.2021 r.

Wykaz miast do Regulaminu usług powszechnych

Kraje, które realizują usługę wycofania, zmiany, korekty adresu przesyłki poleconej w obrocie zagranicznym

Agencje Pocztowe przyjmujące przesyłki przygotowane do nadania przy wykorzystaniu aplikacji Elektroniczny Nadawca

Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach

 

Wzory druków

6

 

Potwierdzenie nadania

Formularz nadawczy

Potwierdzenie odbioru

Nalepka potwierdzenie odbioru

Nalepka priorytet

Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne

Pełnomocnictwo pocztowe

Deklaracja celna CN 22

Deklaracja celna CN23

Żądanie dosyłania przesyłek

Żądanie przechowywania przesyłek

Zgłoszenie zastrzeżenia

Żądanie zmiany umowy w obrocie zagranicznym