Strona główna » Paczki i listy » Przesyłki zagraniczne » Listy » List polecony < powrót

List polecony

List zagraniczny możesz też wysłać jako polecony, dzięki czemu otrzymasz potwierdzenie jego nadania. Przyjmiemy go od Ciebie w placówce jako list priorytetowy. Każda przesyłka opatrzona jest numerem, dzięki któremu masz możliwość śledzenia jej statusu na terenie Polski za pomocą eMonitoringu oraz systemów niektórych operatorów zagranicznych.

Szanowni Państwo,

w związku z przywracaniem transportu lotniczego Poczta Polska rozszerza przyjęcia przesyłek do innych krajów. Aktualne informacje o możliwościach wysyłki przesyłek zagranicznych dostępne są tutaj.

Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów.

Uwaga!

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2018 r. Poczta Polska w oparciu o Akty Światowego Związku Pocztowego przyjęte w 2016 roku na Kongresie w Stambule, tj. Światową Konwencję Pocztową i Protokół Końcowy Światowej Konwencji Pocztowej i zastrzeżenia złożone przez kilka krajów, zaprzestała świadczenia usługi potwierdzenia odbioru dla zagranicznych rejestrowanych przesyłek listowych do następujących krajów: Brazylii, Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Terminy doręczenia

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi (D – oznacza dzień nadania przesyłki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia).

Priorytet:

  • w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
  • w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

Ceny i przedziały wagowe

Sprawdź opłaty za przesyłkę listową poleconą priorytetową w obrocie zagranicznym w kalkulatorze lub pobierz cennik.


Wymiary

MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,

MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.

Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:

MAKSIMUM: suma długości plus podwójna średnica  – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,

MINIMUM: suma długości plus podwójna średnica  – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 

Masa:

  • do 2 000 g


Zawartość

W ramach listu poleconego możesz nadać korespondencję, druki, dokumenty, czasopisma, książki lub drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego. Ponadto, w przesyłkach listowych można umieszczać niżej wymienione zwierzęta:

  • pszczoły, pijawki i jedwabniki,
  • pasożyty i niszczyciele szkodliwych owadów, przeznaczone do zwalczania tych owadów, a wymieniane między urzędowo uznanymi instytucjami,
  • muchy z rodziny wywilżnowatych (drosophilidae) przeznaczone do prowadzenia badań biomedycznych wymieniane między urzędowo znanymi instytucjami.

Ważne!!!

W przypadku przesyłek zawierających towary wysyłane do krajów spoza Unii Europejskiej, należy wypełnić i nalepić deklarację celną CN 22 lub dołączyć deklarację celną CN 23.

Usługi dodatkowe

  • Potwierdzenie odbioru


Do pobrania

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Regulamin świadczenia usług powszechnych

Wykaz miast do Regulaminu usług powszechnych

Kraje, które realizują usługę wycofania, zmiany, korekty adresu przesyłki poleconej w obrocie zagranicznym

Agencje Pocztowe przyjmujące przesyłki przygotowane do nadania przy wykorzystaniu aplikacji Elektroniczny Nadawca

Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach

Wzory druków

3

Potwierdzenie nadania

Formularz nadawczy

Potwierdzenie odbioru

Nalepka potwierdzenie odbioru

Nalepka priorytet

Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne

Pełnomocnictwo pocztowe

Pełnomocnictwo pocztowe ( wersja interaktywna)

Deklaracja celna CN 22

Deklaracja celna CN23

Żądanie dosyłania przesyłek

Żądanie dosyłania przesyłek (wersja interaktywna)

Żądanie przechowywania przesyłek

Żądanie przechowywania przesyłek ( wersja interaktywna)

Zgłoszenie zastrzeżenia

Zgłoszenie zastrzeżenia (wersja interaktywna)

Żądanie zmiany umowy w obrocie zagranicznym