Strona główna » Paczki i listy » Przesyłki zagraniczne » Paczki » Paczka pocztowa < powrót

Paczka pocztowa

Najbardziej sprawdzone rozwiązanie w wydaniu zagranicznym, w korzystnej cenie.

Chcesz wysłać paczkę za granicę? Skorzystaj z naszej paczki pocztowej. W ramach tej usługi otrzymasz pakiet rozwiązań dodatkowych, np. deklarację wartości czy potwierdzenie odbioru.

Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić gdzie aktualnie znajduje się Twoja paczka korzystając z naszego systemu śledzenia eMonitoring.

Szczegółowe informacje o realizacji usługi znajdziesz w regulaminie.

Szanowni Państwo,

W związku utrudnieniami w transporcie i przywracaniem transportu lotniczego Poczta Polska realizuje usługi zagraniczne w ograniczonym zakresie. Aktualne informacje o możliwościach wysyłki przesyłek zagranicznych dostępne są tutaj.
Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów.

Uwaga!

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2018 r. Poczta Polska, w oparciu o Akty Światowego Związku Pocztowego przyjęte w 2016 r. na Kongresie w Stambule tj. Światową Konwencje Pocztową i Protokół Końcowy Światowej Konwencji Pocztowej i zastrzeżenia złożone przez kilka krajów, zaprzestała świadczenia usługi potwierdzenia odbioru dla zagranicznych paczek wysyłanych do następujących krajów: Brazylii, Danii, Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Kanady i Szwecji.

Terminy doręczenia

Paczki pocztowe priorytetowe doręczane są zgodnie z terminami określonymi w Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Dla paczek ekonomicznych określone zostały szacunkowe terminy doręczenia paczek, gdzie D – oznacza dzień nadania paczki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia.

Ceny i przedziały wagowe

Sprawdź opłaty za zagraniczne paczki pocztowe w kalkulatorze lub pobierz cennik.

Uwaga!!!

Paczka pocztowa w obrocie zagranicznym zwracana do nadawcy podlega opłatom. Kwota pobierana od nadawcy w Polsce jest sumą opłat naliczonych przez operatora zagranicznego za opracowanie i przewóz paczki zwracanej  do Polski oraz opłaty jak za paczkę pocztową ekonomiczną w obrocie krajowym o tej samej masie i  gabarycie A.

W przypadku paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością opłata za zwrot jest sumą opłat naliczonych przez operatora zagranicznego oraz opłaty jak za paczkę pocztową ekonomiczną w obrocie krajowym z zadeklarowaną wartością o tej samej masie i gabarycie A.

W przypadku zagranicznych  paczek ekonomicznych  i  priorytetowych,  w  tym  z  zadeklarowaną wartością o masie powyżej 10 kg opłata za zwrot wynosi odpowiednio jak za paczkę pocztową ekonomiczną lub paczkę pocztową ekonomiczną z zadeklarowaną wartością o gabarycie A i o masie 10 kg w obrocie krajowym. Szczegóły podane są w cenniku.

Wymiary

MINIMALNE wymiary paczki: 9 cm x 14 cm,

MAKSYMALNE wymiary paczki: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = 300 cm, przy czym maksymalna długość = 150 cm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm

Maksymalna masa:

  • 20 kg

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych wymiarów i masy przesyłek nadawanych do danego państwa dostępne są w Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Zawartość

Zawartość paczki pocztowej zagranicznej powinna być szczegółowo podana w formularzu –CP 72 i ewentualnie powinny zostać dołączone egzemplarze deklaracji celnej CN 23. Podawanie informacji ogólnych jest niedopuszczone. Nadawca może również dołączyć do paczki każdy dokument niezbędny przy czynnościach celnych w kraju nadania i w kraju przeznaczenia, taki jak: faktura, pozwolenie wywozu, pozwolenie przywozu, świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne itp. Dokumenty te, jak również ewentualne dodatkowe egzemplarze deklaracji celnych CN 23, umieszcza się w przezroczystej samoprzylepnej kopercie naklejanej na paczkę.

W przypadku, gdy kraj przeznaczenia paczki wymaga więcej niż jednej deklaracji celnej, powinieneś wypełnić i dołączyć do paczki uzupełniając formularz CP 72 dodatkowe deklaracje celne CN 23 na pojedynczych formularzach.

Nadawca powinien potwierdzić, składając podpis pod odpowiednim tekstem wydrukowanym na formularzu CP 72, prawdziwość informacji podanych przez siebie w deklaracji celnej oraz, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przez przepisy pocztowe. Nadawca potwierdza również podpisem prawdziwość podanych przez siebie informacji na każdym ewentualnie dołączonym dodatkowym egzemplarzu deklaracji celnej CN 23.

Nie jest wymagane wypełnienie deklaracji celnej do paczek wysyłanych do krajów należących do Unii Europejskiej, jednak nadawca powinien potwierdzić swoim podpisem, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przez przepisy pocztowe.

Ważne!!!

W paczkach wysyłanych za granicę drogą lotniczą nie wolno przesyłać artykułów w pojemnikach aerozolowych, w tym na przykład dezodorantów i lakierów do włosów.

Niedozwolone jest wysyłanie za granicę paczek pocztowych zawierających:

  • przedmioty, które ze względu na ich charakter lub opakowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników, brudzić lub uszkadzać inne przesyłki albo urządzenia pocztowe lub mienie należące do osób trzecich;
  • narkotyki i substancje psychotropowe lub inne nielegalne substancje odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia;
  • dokumenty mające charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych między osobami innymi niż Nadawca i Adresat lub osoby z nimi zamieszkujące;
  • korespondencję, z wyjątkiem materiałów archiwalnych, wymienianej między osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące;
  • materiały wybuchowe, łatwopalne, zapalne lub inne niebezpieczne materiały;
  • rozbrojone wybuchowe urządzenia i sprzęt wojskowy, w tym rozbrojone granaty, pociski i inne podobne przedmioty, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów;
  • substancje promieniotwórcze i substancje wywołujących zakażenie;
  • przedmioty nieprzyzwoite i niemoralne;
  • przedmioty podrobione i pirackie kopie;
  • przedmioty, których przywóz lub obrót jest zabroniony w kraju przeznaczenia;
  • żywe zwierzęta.

Szczegółowe informacje o warunkach specjalnych i ograniczeniach z podziałem na poszczególne kraje znajdują się w Informacje dodatkowe – deklaracje celne oraz ograniczenia celne.

Dodatkowo zalecamy, aby zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach celnych oraz u partnerów handlowych za granicą, którzy podadzą ewentualne zmiany w krajowych przepisach celnych.

Usługi dodatkowe

  • Priorytet
  • Potwierdzenie odbioru

Dodatkowe możliwości

Zadeklarowana wartość

Nadając przesyłkę możesz zadeklarować wartość przesyłanych w niej przedmiotów. W przypadku paczek zagranicznych kraje różnie określają możliwe stawki zadeklarowania wartości oraz niektóre kraje nie przyjmują przesyłek z zadeklarowaną wartością. Szczegóły na ten temat znajdziesz tutaj. Opłata za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część wynosi 1,00 zł.

Do pobrania

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Regulamin świadczenia usług powszechnych

Wykaz miast do Regulaminu usług powszechnych

Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Informacje dodatkowe – deklaracje celne oraz ograniczenia celne

Lista krajów oraz dopuszczalna wartość dla listów z zadeklarowaną wartością

Przynależność krajów do stref

Wykaz urzędów wymiany

Wykaz krajów, które nie przyjmują paczek adresowanych na Poste restante

Informacja o krajach realizujących usługę żądania zwrotu, zmiany oraz korekty adresu paczki

Agencje Pocztowe przyjmujące przesyłki przygotowane do nadania przy wykorzystaniu aplikacji Elektroniczny Nadawca

Wzory druków

Potwierdzenie odbioru

Koperta do dokumentów paczkowych

Deklaracja celna CN 23

Żądanie zwrotu CN 17