Strona główna » Finanse » Przekazy i usługi płatnicze » Wpłata na rachunek bankowy » Wpłata na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej < powrót

Wpłata na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej

Share on FacebookShare on Google+

 

Wpłata na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej to wpłata gotówkowa przyjmowana w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 z późn. zm.). Polega na przekazywaniu do banku prowadzącego rachunek bankowy krajowej administracji skarbowej wskazany w tabeli banków KIR.

Usługę świadczą wszystkie placówki pocztowe oraz agencje pocztowe. Realizację usługi możesz zlecić także listonoszowi.

W placówkach pocztowych można dokonać wpłaty w PLN na rachunek bankowy bez ograniczeń kwotowych. W przypadku dokonywania wpłat na rachunki bankowe za pośrednictwem listonoszy, kwota wpłaty nie może być wyższa niż równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego*.

Szczegóły realizacji usługi dostępne są w regulaminie.


Termin realizacji usługi

Wpłaty przekazywane są na rachunek bankowy w następnym dniu roboczym po dniu ich przyjęcia.


Cena za usługę

W przypadku wpłat na rachunek bankowy Krajowej Administracji Skarbowej opłata jest stała i niezależna od wpłacanej kwoty i wynosi 10,00 zł.


Do pobrania

Regulamin

Załącznik do decyzji Nr 43/2018/PS Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży Poczty Polskiej S.A. z dn. 23.05.2018 r. zmieniający decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi finansowej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym

Regulamin – obowiązujący od 20.12.2018 r

Cennik

 

 

 

 

*Przeciętne wynagrodzenie miesięczne za poprzedzający rok, w którym dokonano wpłaty, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN.