Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Życie, zdrowie, wypadek < powrót

Życie, zdrowie, wypadek

Share on Facebook

na zycieUBEZPIECZENIA, KTÓRE WSPÓŁGRAJĄ  ŻYCIE, ZDROWIE, WYPADEK

Dlaczego warto?

 • Jeden pakiet
 • Proste zasady
 • Jeden przelew
 • Pełna ochrona
 • Brak badań lekarskich i pytań o stan zdrowia
 • Atrakcyjna cena już od 33 gr dziennie
 • Jeden dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia
 • Dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb Klienta

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70 roku życia.

 • Ubezpieczenie „Ubezpieczenia, które współgrają” zostało stworzone wspólnie z Pocztowym Towarzystwem na Życie oraz Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu najbliższych.
 • Środki z tego ubezpieczenia mogą stanowić uzupełnienie zasiłku pogrzebowego, który często jest niewystarczający na pokrycie podstawowych opłat związanych z pogrzebem najbliższych.
 • W ramach ubezpieczenia zapewniamy osobom uposażonym wypłatę sumy ubezpieczenia, zgodnie z wybranym wariantem.

Niska miesięczna składka i przejrzyste warunki ubezpieczenia zapewnią spokój Tobie i bliskim.
Możliwość dopasowania zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie na życie, zdrowie, wypadek

Ubezpieczenia na Poczcie są wygodne – składkę wpłacasz w placówce pocztowej lub przez Internet bezpośrednio ze swojego konta. Masz zapewnioną szybką pomoc i minimum formalności. Ubezpieczasz się w znanej instytucji, której zaufały miliony Polaków. To może być też Twoje ubezpieczenie. Wybierz ubezpieczenie dla siebie.
Niewielkim kosztem, zyskaj poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Dla kogo? 

 • możesz przystąpić do ubezpieczenia, jeśli posiadasz w Banku Pocztowym konto osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) lub Pocztowe Konto Firmowe, jak również możesz się ubezpieczyć nie posiadając takiego konta.
 • Ubezpieczyć może się osoba w wieku 18 – 70 lat

Co obejmuje ubezpieczenie? 

OCHRONA ŻYCIA
• Zakres ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego, świadczenie które może zapewnić środki na:

 • pokrycie kosztów pogrzebu
 • środki do życia w pierwszym okresie po śmierci osoby ubezpieczonej
 • spłatę zobowiązań

OCHRONA ZDROWIA
• Zakres ubezpieczenia: zachorowanie Ubezpieczonego na nowotwór złośliwy, udar mózgu lub zawał serca.

 • świadczenie pozwalające na zmniejszenie skutków wystąpienia zachorowania
 • możliwość skorzystania z drugiej opinii lekarskiej (profesor lub doktor nauk medycznych)
 • rehabilitacja

OCHRONA WYPADKOWA
• Zakres ubezpieczenia: śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; trwałe inwalidztwo częściowe lub całkowite Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, assistance dla domu, zwierząt i rowerowy.

 • Świadczenie będzie wypłacone, gdy osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi, wyrządzi niezamierzoną krzywdę innej osobie.

Twoje świadczenia i przywileje

 • Proste zasady
 • Dopasowanie zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia
  do indywidualnych potrzeb Klienta
 • szybka wypłata świadczeń i minimum formalności
 • bez badań lekarskich i pytań o stan zdrowia
 • szeroki zakres assistance obejmujący między innymi: interwencję ślusarza, szklarza, elektryka, specjalisty z zakresie napraw sprzętu RTV/AGD oraz PC, w instalacji nowo zakupionego sprzętu RTV/AGD
 • Assistance dla zwierząt obejmujący organizację wizyty w placówce weterynaryjnej transport do placówki weterynaryjnej, opieka na zwierzęciem domowym, infolinia weterynaryjna
 • Assistance rowerowy obejmujący transport roweru, naprawę roweru, transport medyczny, infolinię dotyczącą serwisów rowerowych

Składka

 • atrakcyjna cena – już od 33 groszy dziennie

Jak zgłosić szkodę

Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową można zgłosić:

 • telefonicznie za pośrednictwem Infolinii 801 001 001
 • pomoc Centrum Alarmowego: 24 godziny na dobę
 • pozostałe zdarzenia: poniedziałek – piątek od 08:00 do 17:00
 • pisemnie na adres Towarzystwa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
  ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom
 • pocztą elektroniczną na adres: roszczenia@ubezpieczeniapocztowe.pl

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wspolgrajace.pl oraz  www.pocztowy.pl