Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Komunikacyjne < powrót

Komunikacyjne

Share on Facebook

ubezpieczenia komunikacyjneOdpowiedzialność cywilna (OC)

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Autocasco (AC)

Ubezpieczenie pojazdów od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia jest dobrowolnym ubezpieczeniem.

W ramach oferty można ubezpieczyć następujące pojazdy:

 • samochody osobowe,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i ładowności nie większej niż 2,5 tony,
 • motorowery,
 • przyczepy,

których wiek nie przekracza 15 lat w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku:

 • kolizji drogowej,
 • działania osób  trzecich,
 • pożaru, wybuchu, zalania, zatopienia lub nagłego działania sił przyrody,
 • działania czynnika termicznego lub chemicznego,
 • kradzieży pojazdu,

do których doszło na terytorium Europy, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium: Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Turcji.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o:

 • utrzymanie sumy ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy,
 • zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie należnego odszkodowania.

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z dwóch wariantów:

 • MINICASCO – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej. Szkoda jest rozliczana wyłącznie w wariancie kosztorysowym. Wartość rynkowa pojazdu nie może być niższa niż 8000 zł,
 • MAXICASCO – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej i częściowej. Szkoda rozliczana jest w wariancie serwisowym lub kosztorysowym, w zależności od wyboru dokonanego przez ubezpieczającego.

 

NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów jest dobrowolnym ubezpieczeniem chroniącym życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w okresie 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił w okresie 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie dotyczy wypadków, które wydarzyły się podczas jazdy lub:

 • wsiadania do ubezpieczonego pojazdu,
 • wysiadania z ubezpieczonego pojazdu,
 • załadowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • rozładowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • tankowania ubezpieczonego pojazdu.

Suma ubezpieczenia (w stosunku do każdego ubezpieczonego), w zależności od wyboru ubezpieczającego, wynosi:

 • 5 000 zł,
 • 10 000 zł,
 • 20 000 zł.

 

Zielona Karta

Ubezpieczenie „Zielona Karta” to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym, wyrządziła szkodę osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. Wymagana jest na terytorium: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

 

Bezpieczny Pojazd Assistance

Bezpieczny Pojazd Assistance to ubezpieczenie, które zapewnia organizację lub organizację i pokrycie kosztów świadczeń assistance w razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z trzech wariantów:

 • PODSTAWOWY – pomoc w razie wypadku, do którego doszło na terenie Polski,
 • STANDARD – pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu,
 • KOMFORT – pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub nieszczęśliwego wypadku.

 

Szczegółowe informacje o danym ubezpieczeniu znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) dostępnych w zakładce „Do pobrania”.

Share on Facebook

 

Share on Facebook

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU_Bezpieczny_Pojazd