Strona główna » Finanse » Przekazy i usługi płatnicze » Wpłata na rachunek bankowy » Wpłata Standard Priorytet < powrót

Wpłata Standard Priorytet

Share on FacebookShare on Google+

 

Wpłata Standard Priorytet polega na przyjęciu wpłaty gotówkowej, która jest przekazywana na rachunek bankowy odbiorcy w gwarantowanych terminach. Usługę świadczą wszystkie placówki pocztowe oraz agencje pocztowe. Realizację usługi możesz zlecić także listonoszowi.

W placówkach pocztowych można dokonać wpłaty w PLN na rachunek bankowy bez ograniczeń kwotowych. W przypadku dokonywania wpłat na rachunki bankowe za pośrednictwem listonoszy, kwota wpłaty nie może być wyższa niż równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego*.

Szczegóły realizacji usługi dostępne są w regulaminie.


Termin realizacji usługi

Termin realizacji wpłaty uzależniony jest od miejsca i godziny jej przyjęcia:

  • wpłata przyjęta do godziny 14:00 w danym dniu roboczym, przekazywana jest na rachunek bankowy w tym samym dniu roboczym,
  • wpłata przyjęta po godzinie 14:00 w danym dniu roboczym oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, przekazywana jest na rachunek bankowy w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia.

W przypadku wpłat przyjętych w agencjach pocztowych oraz za pośrednictwem listonoszy, przekazywane są na rachunek bankowy w następnym dniu roboczym po dniu ich przyjęcia.


Cena za usługę

Opłata za usługę jest określona w cenniku. W przypadku wpłat do kwoty 600 zł opłata za usługę wynosi tylko 3,50 zł.


Do pobrania

Regulamin

Załącznik do decyzji Nr 43/2018/PS Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży Poczty Polskiej S.A. z dn. 23.05.2018 r. zmieniający decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi finansowej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym

Regulamin – obowiązujący od 20.12.2018 r.

Cennik

Wzór blankietu wpłaty

 

 

*Przeciętne wynagrodzenie miesięczne za poprzedzający rok, w którym dokonano wpłaty, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN.