Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Majątkowe < powrót

Majątkowe

Share on Facebook

Ubezpieczenia-majatkoweUbezpieczenie Bezpieczny Dom

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych, jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie ognia, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • mieszkanie,
 • dom jednorodzinny wraz z garażem wolnostojącym, budynkami gospodarczymi i ogrodzeniem,
 • dom w budowie,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy.

 Ponadto zakres ochrony można rozszerzyć o ubezpieczenie:

 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • mienia osób „trzecich” (dodatkowa ochrona w przypadku szkód zalaniowych tzw. „szkody wężykowe”),
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW – dostępne trzy sumy ubezpieczenia),
 • Dom Assistance (pomoc specjalistów: elektryka, ślusarza, hydraulika, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych),
 • szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • nagrobków.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w czterech wariantach: dom w budowie, podstawowym, indywidualnym oraz od wszystkich ryzyk, które umożliwiają dopasowanie zakresu i sum ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • dostosowanie indywidualnego wariantu ubezpieczenia do swoich potrzeb,
 • bogaty pakiet assistance:

– w cenie ubezpieczenia, gdy składka roczna jest wyższa niż 150 zł,

– jedynie 15 zł przy składce rocznej niższej lub równej 150 zł,

 • 20% zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe.

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia należy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne są na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

 

Zyskaj 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Dom za płatności kartą z logo Poczty Polskiej!

Klienci, którzy zawnioskują o kartę z logo Poczty Polskiej do 30.09.2019 r. i dokonają min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. (a w przypadku wniosku o kartę złożonego po 15 września 2019 r. do końca października 2019 r.) otrzymają kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Dom. Dodatkowo otrzymają także kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Turysta oraz 10% zniżki na Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych.

Kody rabatowe ważne są do 30.11.2019 r.

Klienci posiadający w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych polisę OC lub AC, przy zakupie ubezpieczenia Bezpieczny Dom z kodem rabatowym mogą uzyskać do 20% zniżki.

Regulamin Programu „Ubezpieczenia Pocztowe to prostsze niż myślisz” dostępny jest tutaj.

Uwaga!

Szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mienia „Bezpieczny Dom” (OWU) dostępnych w zakładce ,,Do pobrania”.

 

Share on Facebook

 

Share on Facebook

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązujące od 01.09.2019 r.

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązujące od 03.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

OWU_Mienia Bezpieczny Dom – obowiązujące od 10.01.2018 r. do 02.09.2018 r.