Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Majątkowe < powrót

Majątkowe

Ubezpieczenia-majatkoweUbezpieczenie Bezpieczny Dom

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych, jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie ognia, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • mieszkanie,
 • dom jednorodzinny wraz z garażem wolnostojącym, budynkami gospodarczymi i ogrodzeniem,
 • dom w budowie,
 • przedmioty budowlane – opcja dostępna wyłącznie w wariancie „Budynek w budowie”,
 • domek letniskowy
 • ruchomości domowe,
 • wartościowe przedmioty o wartości od 3 000 do 50 000 zł,
 • stałe elementy.

 Ponadto zakres ochrony można rozszerzyć o ubezpieczenie:

 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • mienia osób „trzecich” (dodatkowa ochrona w przypadku szkód zalaniowych tzw. „szkody wężykowe”),
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW – dostępne trzy sumy ubezpieczenia),
 • Assistance domowy, w skład którego wchodzi assistance techniczny, assistance RTV/AGD, assistance IT oraz usługi informatyczne,
 • Assistance rowerowy, który obejmuje transport roweru w przpadku awarii/uszkodzenia oraz pokrycie kosztów naprawy sprzętu sportowego , w tym: rowerów treningowych, bieżni, masażerów,
 • Assistance medyczny który obejmuje pomoc w przypadku nagłego zachorowania (w tym zachorowania na COVID-19) oraz nieszczęśliwego wypadku w trakcie jazdy na rowerze,
 • na wypadek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (na wypadek szkód powstałych w wyniku pozostawienia w domu włączonego żelazka, lokówki, prostownicy, płyty indukcyjnej, elektrycznej czy gazowej, grzejnika elektrycznego czy farelki),
 • odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z niewykonaniem przez Ubezpieczonego lub właściciela budynku okresowych przeglądów technicznych,
 • o wyłudzenie gotówki od osoby, która ukończyła 70 lat,
 • szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • nagrobków,
 • swojego pupila – psa albo kota.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w czterech wariantach: budynek w budowie, podstawowym, indywidualnym oraz od wszystkich ryzyk, które umożliwiają dopasowanie zakresu i sum ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • możliwość zawarcia polis na okres 3 lat z gwarancją stałej składki ubezpieczeniowej przez cały okres trwania ubezpieczenia;
 • 15% zniżki na ubezpieczenie nieruchomości w przypadku zawarcia polisy na okres 3 lat i jednorazowego opłacenia składki ubezpieczeniowej;
 • dostosowanie indywidualnego wariantu ubezpieczenia do swoich potrzeb,
 • bogaty pakiet assistance:

– w cenie ubezpieczenia, gdy składka roczna jest wyższa niż 150 zł,

– jedynie 15 zł przy składce rocznej niższej lub równej 150 zł,

 • 20% zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe.

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia należy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia „Bezpieczny Dom” (OWU) dostępne są w zakładce ,,Do pobrania”.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne są na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązuje od 15.03.2022 r.

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązuje od 21.02.2022 r. do 14.03.2022 r.

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązujące od 01.01.2022 r. do 20.02.2022 r.

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązujące od 14.12.2020 r. do 31.12.2021 r

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązujące od 16.03.2020 r. do 13.12.2020 r.

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązujące od 01.09.2019 r. do 15.03.2020 r.

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązujące od 03.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

OWU Mienia Bezpieczny Dom – obowiązujące od 10.01.2018 r. do 02.09.2018 r.