Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Ubezpieczenia przesyłek < powrót

Ubezpieczenia przesyłek

Nadajesz paczkę – ubezpiecz ją na wypadek zaginięcia, uszkodzenia lub ubytku w przesyłce. Dzięki niewielkiej opłacie w przypadku szkody wypłacone środki pozwolą zrekompensować utratę lub zniszczenie przesyłanych przedmiotów.


Dlaczego warto?

1. Atrakcyjna cenajuż od 1 zł.

2. Wysoka suma ubezpieczenia – do 50 000 zł dla Klientów indywidualnych.

3. Oszczędność czasu – łatwy i szybki proces ubezpieczenia.

4. Godne zaufania – AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych szybko i sprawnie wypłaci należne odszkodowanie.


Jak to działa?

Z ubezpieczenia możesz skorzystać nadając następujące przesyłki: Pocztex, EMS oraz Krajowa Paczka Pocztowa.

Ochrona ubez­pieczeniowa trwa od momentu nadania przesyłki do jej doręczenia – również w trakcie zwrotu do nadawcy, gdy adresat nie odebrał przesyłki.

Szczegółowe zasady ubezpieczenia przesyłek nadawanych przez Klientów indywidualnych określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przesyłek pocztowych.

Jak skorzystać?

W momencie nadania przesyłki w placówce pocztowej poproś o jej ubezpieczenie.


Jaka jest wysokość opłaty?

tabelaubezpieczenia_v2

Jak zgłosić szkodę?

W przypadku uszkodzenia, utraty lub ubytku zawartości przesyłki, nadawca może zgłosić szkodę na dwa sposoby:

  • e-mailowo na adres: pocztex@agroubezpieczenia.pl
  • listownie na adres: AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Graniczna 17, 26-600 Radom.

W celu zgłoszenia szkody należy przygotować następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszenia szkody, który dostępny jest tutaj,
  • kopię potwierdzenia nadania przesyłki lub informację o przyczynie uniemożliwiającej dostarczenie potwierdzenia,
  • dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia i wartość poniesionej szkody (w tym posiadaną dokumentację fotograficzną przedmiotu przesyłki),
  • kopię protokołu uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki (w przypadku, gdy został sporządzony).


Ważne

Szkodę może zgłosić wyłącznie nadawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji o szkodzie. Więcej informacji znajdziesz w OWU, które dostępne jest tutaj.