Strona główna » Abonament RTV w 2022 roku nie wzrośnie < powrót

Abonament RTV w 2022 roku nie wzrośnie

Aktualność z dnia: 09.06.2021
Share on Facebook

25 maja 2021 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2022 roku. KRRiTV utrzymała stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego na poziomie z 2021 roku.

W 2022 roku wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zasady przyznawania zniżek nie ulegają zmianie.

Stawki abonamentu rtv na 2022 r. wynoszą:

  • za używanie odbiornika radiofonicznego  7,50 zł za miesiąc
  • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 24,50 zł za miesiąc

Utrzymane zostają zniżki dla tych abonentów, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2022 r., po uwzględnieniu zniżek wynosi:

za używanie odbiornika radiofonicznego:

  • 14,60 zł za dwa miesiące
  • 21,60 zł za trzy miesiące
  • 42,80 zł za sześć miesięcy
  • 81 zł. Za cały rok kalendarzowy

za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

  • 47,50 zł za dwa miesiące
  • 70,60 zł za trzy miesiące
  • 139,70 zł za sześć miesięcy
  • 264,60 zł za cały rok kalendarzowy.

Najkorzystniej jest opłacić abonament z góry za cały rok 2022. Oszczędzamy wówczas 10% należnej opłaty. Aby skorzystać ze zniżki, zobowiązani jesteśmy wnieść opłatę do 25 stycznia 2022 roku. Informacje o wysokości obecnie obowiązujących opłat abonamentowych, kalkulator, jak i pozostałe informacje na temat abonamentu radiowo-telewizyjnego dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.

Warto również zadbać o dopełnienie formalności związanych z aktualizacją danych osobowych i adresowych, zmianą liczby użytkowanych odbiorników RTV czy ich wyrejestrowaniem, a także zmianą miejsca pracy. Można tego dokonać również pod powyższym adresem internetowym lub w placówce pocztowej.