Fragment dwóch rąk, jedna trzymająca pióro, druga wskazująca coś na tablecie

Misja i strategia

Stabilizacja – Transformacja – Rozwój

Przesłanie strategiczne Poczty Polskiej jest jasne – najważniejsi są nasi interesariusze. Zmieniamy się z myślą o naszych klientach, którzy oczekują od nas niezawodnych i bezpiecznych usług, realizowanych szybko i na czas, wygodnie i nowocześnie – tak, by dzięki wykorzystaniu nowych technologii Poczta Polska była zawsze na wyciągnięcie ręki.

Widok miasta, na nim grafiki kół, a w nich cienie postaci

Kompleksowa transformacja

Istotą strategii jest stworzenie możliwości kompleksowej transformacji Spółki (biznesowej, technologicznej i kulturowej) i przyśpieszenie procesu jej modernizacji. Stabilizacja finansowa Spółki jest warunkiem skutecznej transformacji, która umożliwi długofalowy rozwój w najbardziej perspektywicznych obszarach biznesowych.

Transformacja kulturowa

Zmiana kultury organizacyjnej z „urzędniczej” na biznesową i prokliencką, ukierunkowaną na cele, efekty i rozliczalność.

Transformacja biznesowa

Trwała zmiana priorytetów biznesowych na obszary o najlepszej perspektywie rozwoju (eCommerce i biznes cyfrowy, KEP, logistyka).

Transformacja technologiczna

Wdrożenie nowoczesnych technologii (systemy IT, nowe modele logistyczne i operacyjne) skorelowanych z priorytetami biznesowymi.

Priorytety biznesowe

Strategia Spółki  wyznacza priorytety w działalności Poczty Polskiej związane z obszarami biznesowymi o najwyższym potencjale wzrostu: segmencie KEP i eCommerce, rynku logistyki i usługach cyfrowych.

Listy

Usługi
cyfrowe

Usługi logistyczne

KEP
eCommerce

Na rynku KEP i eCommerce mamy ambicje oferowania nie tylko usługi dostarczania przesyłek (bezpośrednio do adresata, do wskazanego punktu odbioru lub automatu paczkowego), ale również innych usług z łańcucha wartości dla klientów eCommerce. Wprowadzone już zmiany produktowe i procesowe, uruchomienie sieci automatów paczkowych, aplikacji mobilnej oraz rozbudowa i automatyzacja sieci logistycznej pozwolą na umocnienie pozycji Poczty Polskiej jako jednego z liderów rynku KEP.

W ramach rozwoju usług logistycznych Poczta Polska będzie sukcesywnie zwiększać skalę działania w segmencie usług logistycznych, rozszerzając bazę klientów i zakres oferty produktowej.

Jednocześnie Spółka realizować będzie określoną przez państwo misję operatora wyznaczonego do realizacji usługi powszechnej. Obecność Poczty Polskiej na rynku usług komunikacji będzie jednak ewoluować, w związku z trwałymi zmianami preferencji konsumentów i cyfryzacją metod komunikacji. Wdrożenie rozwiązań umożliwiających pełnienie roli Narodowego Operatora Cyfrowego oraz rozwój komercyjnych usług cyfrowych i hybrydowych, są jednym z głównych priorytetów Spółki w najbliższych latach.

Grafika złożona z trzech zdjęć, na pierwszym grafika elektronicznych usług Poczty Polskiej, na drugim sortownia z paczkami, a na trzecim automat paczkowy