Grafika z napisem dedykowanie rozwiązania IT dla biznesu

POSTDATA S.A.

POSTDATA S.A. oferuje rozwiązania informatyczne dla Poczty Polskiej S.A. i świadczy kompleksowe usługi z zakresu informatyki – od analizy procesów biznesowych, projektowania rozwiązań, poprzez ich integrację, wytworzenie, wdrożenie, serwis i opiekę autorską.

Została utworzona w celu wsparcia i rozwoju informatyzacji procesów biznesowych Poczty Polskiej. Spółka systematycznie rozwija się wykorzystując w swoich produktach najnowsze technologie z branży informatycznej, aktywnie bierze udział w dostosowaniu systemów informatycznych do zmian zachodzących w Poczcie Polskiej.

Ponad dwudziestopięcioletnia współpraca Spółki z Pocztą Polską spowodowała, że jest jej naturalnym zapleczem informatycznym i integratorem rozwiązań informatycznych.

POSTDATA jest dostawcą dedykowanych rozwiązań zarówno w zakresie rozwiązań dla jednostek Poczty Polskiej – systemów okienkowych, ale także systemów rozliczeniowych. Produkty POSTDATA są również wykorzystywane w obszarze finansów Poczty Polskiej oraz wspierają raportowanie i zarządzanie.
Dążeniem Spółki jest, aby dostarczane rozwiązania informatyczne były nowoczesne, efektywne i przynosiły korzyści Poczcie Polskiej oraz zadowolenie jej klientom.

Fragment ekranu komputera z napisem security

Spółka działa na rynku od 1995 roku.

Większość akcji (51%) jest w posiadaniu Poczty Polskiej S.A., pozostała część (49%) należy do
Asseco Poland S.A.

Siedziba Spółki znajduje się w Bydgoszczy.

POSTDATA S.A. ma swoje oddziały w miastach Polski: Gdańsku, Pile, Warszawie i Wrocławiu.

Logo postdata

Zarząd

Rafał Kasprzak
Prezes Zarządu

Arkadiusz Nowicki
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Mariusz Dawid
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Zawicki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karol Krawczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Gerlach
Członek Rady Nadzorczej

Adam Orzechowski
Członek Rady Nadzorczej

Adres siedziby

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

 tel. 52 370 57 57
email: poczta@postdata.pl