Dokumenty do pobrania


Wniosek o dostęp do skrytek
Pobierz
Wniosek o dostęp do systemu kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń
Pobierz
Wniosek o nadanie dostępu do informacji i zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych
Pobierz
Wykaz krajów które nie przyjmują paczek adresowanych na Poste restante
Pobierz
Wykaz miast do regulaminu usług powszechnych
Pobierz
Wykaz wydanych świadectw dopuszczenia typu maszyn do frankowania I ich dystrybutorów
Pobierz
Statut Spółki Akcyjnej Poczta Polska
Pobierz
Pełnomocnictwo pocztowe
Pobierz
Zastrzeżenie w zakresie doręczenia
Pobierz
Żądanie doręczania przesyłek poleconych do oddawczej skrzynki pocztowej
Pobierz
Żądanie dosyłania
Pobierz
Żądanie przechowywania
Pobierz
Żądanie zmiany umowy o świadczenie usługi
Pobierz
Żądanie zmiany umowy w obrocie zagranicznym
Pobierz