Regulaminy

Regulamin świadczenia usług powszechnych
Pobierz
WYKAZ MIAST do Regulaminu usług powszechnych
Pobierz
Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym
Pobierz
Lista krajów uczestniczących w wymianie przesyłek listowych z zadeklarowana wartością
Pobierz
Regulamin przesyłka firmowa
Pobierz
Wykaz obszarów miejscowych dla celów realizacji usługi przesyłka firmowa
Pobierz
Regulamin przesyłka hybrydowa
Pobierz
Regulamin świadczenia usługi GLOBAL-Expres w obrocie zagranicznym
Pobierz
Wykaz krajów lub terytoriów oraz przewidywany czas realizacji 1.04.2021
Pobierz
Wykaz wydanych świadectw dopuszczenia typu maszyn do frankowania i ich dystrybutorów
Pobierz
Zasady sprzedaży kodów w Poczcie Polskiej S.A 2021
Pobierz
Regulamin świadczenia usług powszechnych
Pobierz
Regulamin usługi Międzynarodowa Przesyłka Paletowa
Pobierz
Regulamin świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa
Pobierz
Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym
Pobierz
Wykaz towarów i klas niebezpiecznych nieobsługiwanych
Pobierz
Warunki świadczenia usługi ADR do KPP
Pobierz
Wykaz rzeczy wyłączonych z przewozu
Pobierz
Zasady realizacji usługi Paczka Premium w obrocie zagranicznym
Pobierz
Regulamin dla płatnika zapłać mandat
Pobierz
Regulamin świadczenia usługi Ekspres Pieniężny
Pobierz
Regulamin świadczenia usługi Przekaz Pocztowy
Pobierz
Regulamin świadczenia wpłat na rachunki bankowe – obowiązuje do 31 maja 2024
Pobierz
Regulamin świadczenia wpłat na rachunki bankowe – obowiązuje od 1 czerwca 2024 roku
Pobierz
Regulamin świadczenia usługi Wpłata Ekspres
Pobierz
Warunki usługi MoneyGram
Pobierz
Regulamin kody energetyczne
Pobierz
Formularz zamówienia selekcji dla usługi Mailing profilowany
Pobierz
Regulamin druk bezadresowy
Pobierz
Regulamin Mailing Profilowany
Pobierz
Regulamin przesyłka marketingowa
Pobierz
Regulamin Reklama produktowa
Pobierz
Regulamin świadczenia usługi Poczta Firmowa
Pobierz
Regulamin sprzedaży elektronicznej wersji Oficjalnego Spisu Pocztowych Numerów Adresowych
Pobierz
Regulamin sprzedaży wysyłkowej walorów filatelistycznych w postaci arkusików sprzedażnych znaczków pocztowych
Pobierz
Regulamin świadczenia usługi wykonania znaku opłaty pocztowej „MójZNACZEK – znaczek okazjonalny”
Pobierz
Regulamin kartek okolicznościowych
Pobierz
Regulamin świadczenia usługi wydruku i konfekcjonowania
Pobierz
Regulamin świadczenia usług dodanych
Pobierz
Regulamin abonamentu filatelistycznego
Pobierz
Regulamin udostępniania i korzystania ze skrytek pocztowych Poczty Polskiej S.A.
Pobierz
Regulamin dostępu operatorów pocztowych do systemu kodów pocztowych
Pobierz
Druk zamówienia MójZNACZEK – znaczek okazjonalny
Wykaz Wykonawców DWK
Pobierz
Wzór zapytania ofertowego
Pobierz