Dłonie przeglądające foldery z dokumentami

Porządkowanie dokumentów

W ramach prowadzonej działalności i obowiązujących przepisów, w każdej firmie
powstaje tysiące dokumentów, którymi należy właściwie zarządzać.
Aby proces ten był skuteczny, konieczne jest ich porządkowanie.
Właściwe opisanie oraz skatalogowanie dużej ilości dokumentów wymaga wiedzy i doświadczenia.

W ramach usługi porządkowania dokumentów zapewniamy:

  • Obsługę kancelaryjną dokumentów
  • Przepakowanie dokumentów, opisanie i nadanie sygnatur na teczkach, sporządzenie ewidencji dokumentów w formie papierowej i elektronicznej
  • Przygotowanie dokumentów w celu przekazania do archiwum
  • Brakowanie dokumentów, których okres przechowywania upłynął

Nasze atuty

Obsługa logistyczna taborem Poczty Polskiej

Pracownicy legitymujący się poświadczeniami bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Obsługa na terenie całej Polski

Fragment damskiej sylwetki z telefonem w ręce

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami