widok dziewięciu nagród, które otrzymała Poczta Polska, na białymm tle

Nagrody i wyróżnienia

Poczta Polska od 465 lat służy polskiemu społeczeństwu i jest jego częścią. Dzięki temu cieszymy się wyjątkowym w skali kraju zaufaniem. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez niezależne agencje badawcze, rankingi biznesowe oraz prestiżowe nagrody i wyróżnienia, jakich jesteśmy laureatami.

Nasze osiągnięcia w ostatnich 5 latach

Certyfikat Złoty Laur 2023

Poczta Polska została wyróżniona w XIX edycji ogólnopolskiego plebiscytu Laur Konsumenta/Laur Klienta. Certyfikat Złoty Laur 2023 przyznano Spółce w kategorii ekologiczne strategie w biznesie/przemyśle. To nagroda prestiżowa i szczególnie cenna, gdyż przyznają ją sami klienci, potwierdzając mocną pozycję rynkową, dużą rozpoznawalność marki i przede wszystkim wysoką ocenę oferty.


Laureat XIX edycji programu „Dzień przedsiębiorczości 2022”

Poczta Polska została laureatem XIX edycji programu „Dzień przedsiębiorczości 2022” objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizator docenił Spółkę za jej udział i wsparcie młodych ludzi, którzy poświęcali swój czas na planowanie własnej ścieżki edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej.

Na wynik końcowy klasyfikacji podmiotów składała się liczba przyjętych przez poszczególne przedsiębiorstwa i instytucje uczniów oraz współpracujących z nimi szkół w ramach edycji programu.


Pracodawca 2022

Poczta Polska została doceniona przez niezależną kapitułę za wewnętrzną organizację i aktywność w obszarze odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Spółka otrzymała nagrodę Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności w kategorii „Dobry Pracodawca 2022”, która wręczana jest od 15 lat przez redakcje Forum Biznesu i Biznes Trendy.

Poczcie Polskiej przyznano nagrodę m.in. za szczególne zaangażowanie w monitoring potrzeb Pracowników poprzez forum, infolinię, czat dla Pracowników, systematyczne spotkania z przedstawicielami Związków Zawodowych, kanał komunikacji „Mówię Otwarcie” przeznaczony do sygnalizowania mobbingu lub anonimowego zgłaszania opinii.


Złoty BohaterON 2022

Poczta Polska otrzymała nagrodę złotego BohaterONa im. Powstańców Warszawskich w kategorii „Firma”. Wyróżnienie, które otrzymała Spółka, przyznawane jest podmiotom, które prowadziły własne działania o charakterze historyczno-patriotycznym lub sponsorowały projekty i wydarzenia w tym zakresie, realizowane przez inne osoby, organizacje lub instytucje.

Przyznając Poczcie Polskiej nagrodę BohaterOn 2022, doceniono realizację szeregu działań, których celem było podtrzymywanie przez Spółkę pamięci o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski. Wśród nich były m.in. emisje filatelistyczne.

Statuetka Top Marka na czerwonym fotelu w holu wejściowym biurowca Centrali Poczty Polskiej

Top Marka 2022

Poczta Polska została nagrodzona w prestiżowym konkursie „Top Marka”, organizowanym przez Magazyn Press i PSMM Monitoring & More. Coroczny ranking obejmuje aż 500 brandów z 50 branż i jest największym tego rodzaju badaniem na polskim rynku.

Podczas XV. edycji rankingu „Top Marka” Poczta Polska otrzymała nagrodę w kategorii „Firmy kurierskie”. Po raz piąty Spółce przyznano tytuł lidera w tej kategorii. Wyróżnienie Poczty Polskiej jest świadectwem przynależności Spółki do grona najbardziej medialnych marek w Polsce i podkreśla wyjątkowy medialny wizerunek, który jest jednym z kluczowych elementów pozwalających ocenić potencjał, wartość oraz siłę firmy.

Bursztyn Polskiej Gospodarki 2022

Poczta Polska otrzymała statuetkę Bursztyn Polskiej Gospodarki 2022, podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie. Spółka została wyróżniona za konsekwentne i skuteczne realizowanie najważniejszych inicjatyw strategicznych poprzez wdrażanie projektów rozwojowych, zwiększających długoterminowo potencjał i efektywność sieci logistycznej w kraju oraz za granicą.


II. miejsce na „Liście 2000”

Poczta Polska zajęła II. miejsce na „Liście 2000” dziennika Rzeczpospolita w kategorii „Transport, spedycja, logistyka”. Ranking listy ułożono według przychodów ze sprzedaży firm osiągniętych w 2021 roku i przygotowano na podstawie raportów finansowych firm, danych z wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet oraz ankiet nadesłanych do redakcji.


Najcenniejsza Polska Marka 2021

Poczta Polska zdobyła tytuł „Najcenniejszej Polskiej Marki 2021” branży pocztowej, kurierskiej i logistycznej. „Najcenniejsza Polska Marka” to cykliczne przygotowywany przez „Gazetę Finansową” plebiscyt, w którym wyróżniane są podmioty, których sukcesy, wizerunek i jakość produktów oraz usług, budują pozytywny wizerunek polskiej marki i to nie tylko na rodzimych rynkach, ale też za granicą.


Pracodawca przyjazny WOT

Poczta Polska otrzymała tytuł laureata i statuetkę Pracodawca przyjazny WOT w kategorii średnie przedsiębiorstwa.

Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową i ma na celu wyłonienie oraz wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy WOT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym.


Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca

Poczta Polska została laureatem programu PFR Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca. To wyróżnienie dla przedsiębiorców, którzy zaangażowali się we wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w swoich firmach i uzyskali wysokie wskaźniki partycypacji wśród pracowników.


Strażnik Pamięci

Poczta Polska zdobyła specjalną nagrodę Strażnik Pamięci, za działania na rzecz kultywowania polskiej historii i tradycji. Spółka triumfowała w kategorii Mecenas.

Co roku redakcja „Do Rzeczy” wręcza nagrody w trzech kategoriach: Twórca (otrzymują ją autorzy dzieł, które przyczyniają się do odnowienia pamięci historycznej i mają znaczący wkład w krzewienie postaw patriotycznych), Instytucja (nagroda trafia do muzeów, stowarzyszeń i fundacji, które w minionym roku podjęły inicjatywy służące realizacji celów konkursu) oraz Mecenas (nagrodę otrzymują podmioty publiczne, komercyjne oraz prywatne osoby, które w szczególny sposób materialnie wspierają dbałość o pamięć historyczną).


TOP Marka 2021

Poczta Polska czwarty rok z rzędu zwyciężyła w rankingu TOP Marka w kategorii firmy kurierskie. Konkurs jest organizowany przez magazyn branżowy adresowany do dziennikarzy, pracowników reklamy i public relations „Press” i „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”.

Top Marka to tytuł potwierdzający przynależność marki do grona najbardziej medialnych marek w Polsce. Zdobycie 1. miejsca w Top Marka 2021 w rankingu dla firm kurierskich oznacza, że Poczta Polska ma najszersze dotarcie medialne w segmencie firm kurierskich.


EUROPA Stamp 2021

Poczta Polska zdobyła pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie filatelistycznym EUROPA Stamp 2021. Seria EUROPA to znaczki specjalne, wydawane przez europejskie administracje pocztowe.

W tym roku tematem znaczków były zwierzęta zagrożone wyginięciem. Poczta Polska na konkursowym znaczku przedstawiła zagrożonego i chronionego w Polsce rysia euroazjatyckiego. To kolejne wyróżnienie dla polskiego waloru filatelistycznego w ramach tej rywalizacji.


Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

Poczta Polska została wyróżniona certyfikatem przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, firmom o najwyższych standardach w obszarze kapitału ludzkiego.

Certyfikatem premiowane są działania HR-owe firm w różnych obszarach: rozwoju pracowników, rekrutacji, systemu motywacyjnego oraz wynagradzania, komunikacji wewnętrznej, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), czy budowania marki pracodawcy (employer branding). Wyróżnienie HR Najwyższej Jakości za rok 2020 największy pracodawca otrzymał za autorski projekt rozwojowy – Akademia Rekrutacji i Employer Brandingu. Akademia jest projektem w pełni autorskim, przygotowanym i prowadzonym w całości przez trenerów wewnętrznych Poczty, którzy są doświadczonymi praktykami w obszarze HR.


EUROPA Stamp 2020

Poczta Polska zdobyła pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie filatelistycznym EUROPA Stamp 2020. W tym roku tematem znaczków były dawne szlaki pocztowe.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Europejskie Publicznych Operatorów Pocztowych PostEurop, a jego celem jest promocja znaczków EUROPA oraz filatelistyki, jak również wzmocnienie współpracy między administracjami pocztowymi i operatorami.


Lodołamacze 2020

Poczta Polska za swoje działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami zdobyła II. miejsce w kategorii Otwarty Rynek Pracy w konkursie Lodołamacze na szczeblu centralnym. Jako największy pracodawca w kraju, Spółka przejawia wrażliwość społeczną – zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy.

Poczta Polska została laureatem jubileuszowego konkursu Lodołamacze na szczeblu regionalnym. Prestiżową statuetkę otrzymała za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii Otwarty Rynek Pracy – Lodołamacze na szczeblu regionalnym obejmującym województwa łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.


FLEET DERBY 2020

Poczta Polska zwyciężyła w ogólnopolskim plebiscycie flotowym FLEET DERBY 2020 w kategorii Elektromobilność, podkategoria Ekologiczna flota.

Plebiscyt FLEET DERBY, organizowany przez redakcję miesięcznika „Fleet”, to wydarzenie, którego celem jest przede wszystkim prezentacja produktów i usług flotowych dostępnych na polskim rynku, promocja dostawców rynkowych oraz najlepszych rozwiązań dla firm. Obecność Poczty Polskiej w plebiscytowym zestawieniu to dowód na to, że Spółka jest firmą nowoczesną i odpowiedzialną społecznie.

TOP Marka 2019

Poczta Polska trzeci rok z rzędu znalazła się wśród laureatów rankingu TOP Marka w kategorii firmy kurierskie. Konkurs jest organizowany przez magazyn „Press” i „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. Konkurs jest organizowany przez magazyn „Press” i „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. Top Marka to tytuł potwierdzający przynależność marki do grona najbardziej medialnie marek w Polsce. Zdobycie 1 miejsca w rankingu Top Marka 2019 w ranking grupowym dla firm kurierskich oznacza, że Poczta Polska ma najlepsze dotarcie medialne w segmencie firm kurierskich. Ma także najlepszy wizerunek.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości

Poczta Polska zdobyła certyfikat HR Najwyższej Jakości za rozwiązania dotyczące adaptacji zawodowej oraz została wyróżniona w konkursie HR Dream Team 2019 za ubiegłoroczną Ogólnopolską Świąteczną Kampanię Rekrutacyjną realizowaną pod hasłem „Sprezentuj sobie pracę!”.

Pracodawca Godny Zaufania 2019

W październiku 2019 r. w konkursie o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Poczta Polska wygrała w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza. Ideą jest nagrodzenie firm i instytucji, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania, uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

Firma Przyjazna Niepełnosprawnym

Certyfikat HR Najwyższej Jakości 2018

W 2018 r. Poczta Polska otrzymała nagrodę przyznawaną firmom o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim – certyfikat „HR Najwyższej Jakości”.

Przyznane wyróżnienie oznacza, że branża HR i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, zauważa i docenia praktyki personalne i narzędzia wykorzystywane do zarządzania kapitałem ludzkim stosowane w Poczcie Polskiej. Postrzega naszą firmę także jako wyznaczającą trendy i rozpowszechniającą wysokie standardy w obszarze HR.