Logotypy

Użycie logotypów wymaga bezwzględnego przestrzegania szczegółowych zasad zawartych w Księdze Identyfikacji Wizualnej Poczty Polskiej S.A. oraz w Księdze Identyfikacji Wizualnej Pocztex Kurier Poczty Polskiej w zakresie ich stosowania.
Nie dopuszcza się modyfikowania plików.

Księga Identyfikacji Wizualnej
Poczty Polskiej S.A.


Pocztex

Księga Identyfikacji Wizualnej
Pocztex Kurier Poczty Polskiej