Nasze standardy

Jesteśmy firmą świadczącą swoje usługi każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej. To ogromna odpowiedzialność, którą ponosimy każdego dnia odbierając i dostarczając korespondencję zwykłą, urzędową czy firmową, a także doręczając świadczenia socjalne, przyjmując wpłaty rachunków czy przewożąc Wasze paczki.
Dostęp do danych osobowych, doręczanie korespondencji i towarów nakłada na nas odpowiedzialność i obowiązki – zarówno prawne, jak również nasze wewnętrzne. Zaufanie do Poczty Polskiej to bowiem największa i bezcenna wartość, na którą staramy się pracować każdego dnia.

Polityka antykorupcyjna

Kodeks etyki

Odpowiedzialny Biznes

ujęcie rąk kobiety, która wypełniają dokumenty przy biurku