Szczęśliwa para starszych osób, wskazująca coś na telewizorze

Abonament RTV

Abonament RTV to obowiązkowa opłata za posiadanie odbiorników RTV w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu.

Kto musi opłacać abonament RTV

W Polsce każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest użytkownikiem odbiorników RTV ma obowiązek rejestracji takiego urządzenia i terminowego uiszczania opłat abonamentowych.

Teraz, wszelkie czynności związane z rejestracją odbiornika RTV, zmianą danych odbiorcy oraz opłatą abonamentu możesz wykonać również on-line.

Tu wygodnie i przez Internet

  • dokonasz rejestracji odbiornika
  • zmienisz swoje dane
  • opłacisz abonament RTV