Logo Poczty Polskiej na ceglanym budynku

Otwórz Agencję Pocztową

Myślisz o własnym biznesie lub pracy na własny rachunek?

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś gotowy do jej prowadzenia,
 • dysponujesz lokalem (własność lub inny tytuł prawny),
 • posiadasz komputer (system WIN10 pro) oraz dostęp do Internetu,
 • obsługujesz komputer,
 • jesteś sumienny, dobrze zorganizowany i zdyscyplinowany.

Korzyści, jakie oferujemy naszym Agentom:

 • szkolenia,
 • oprogramowanie,
 • sprzęt eksploatacyjny niezbędny do realizacji usług pocztowych,
 • druki i materiały niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji usług pocztowych,
 • elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • wsparcie marketingowe.

Ważne!!!

Działalność agencyjna nie wyklucza prowadzenia przez Agenta dodatkowej działalności gospodarczej.


Podstawą współpracy agencyjnej jest umowa agencyjna oparta na przepisach Kodeksu cywilnego i zgodna z wzorcem umowy funkcjonującym w Poczcie Polskiej S.A. Umowa agencyjna określa m.in.: zakres usług świadczonych w agencji pocztowej, godziny pracy agencji, wykaz wyposażenia, sposób rozliczeń i stawki prowizji dla agenta.

Umowy agencyjne zawierane są w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A. Informacje dotyczące przetargów na prowadzenie agencji pocztowych można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie Agenta pocztowego w zależności od zakresu wykonywanych usług, czasu pracy agencji oraz innych uwarunkowań, może występować w formie kwoty gwarantowanej, prowizji lub łączącej obie te formy. Poczta Polska S.A. gwarantuje Agentowi pocztowemu stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia.

Przed rozpoczęciem działalności agencyjnej Poczta Polska S.A. organizuje i przeprowadza dla Agenta pocztowego i/lub osób przez niego upoważnionych szkolenie przygotowawcze. Agenci pocztowi zawsze mogą liczyć na wsparcie oraz pomoc pracowników Poczty Polskiej S.A. wyznaczonych do współpracy z Agentem pocztowym.

Skontaktuj się z nami


Połączenia telefoniczne

słuchawka telefonu

(+48) 438 420 600

(opłata wg cennika operatora)

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 20:00

Fragment damskiej sylwetki z telefonem w ręce

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami