Regały z dokumentami w archiwum

Archiwizacja dokumentów

Zapewniamy kompleksową usługę przechowywania dokumentów. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu archiwum zakładowego, oferujemy obsługę szytą na miarę, zależnie od oczekiwań Klientów.

W ramach usługi przechowywania dokumentów zapewniamy:

  • przechowywanie dokumentów w formie papierowej i na nośnikach danych, w tym dokumentacji osobowo-płacowej,
  • udostępnianie dokumentacji,
  • porządkowanie dokumentacji,
  • przygotowanie dokumentów do brakowania oraz sporządzenie dokumentacji towarzyszącej, niezbędnej do przeprowadzenia procesu.

Nasze usługi wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawnymi. Poczta Polska jest wpisana do Rejestru Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 2/15 z dnia 28 września 2015 r.

Składnica akt Poczty Polskiej mieści się na terenie własnego kompleksu ekspedycyjno-rozdzielczego w Zabrzu. Budynek i pomieszczenia Archiwum spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32 poz. 284)

Nasze atuty

jesteśmy największym pracodawcą w Polsce

– zatrudniamy ponad 67 tys. pracowników

posiadamy doświadczenie w prowadzeniu własnego archiwum zakładowego

wsparciem służy blisko 30-stu wykwalifikowanych archiwistów

– wszyscy pracownicy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa zgodne z ustawą o ochronie informacji niejawnych

dysponujemy około 25 tys. m2 własnych powierzchni magazynowych

nasze magazyny są zlokalizowane na terenie całego kraju

jesteśmy przechowawcą dokumentacji osobowej i płacowej

– przechowujemy blisko 200 tys. mb różnej dokumentacji

Fragment damskiej sylwetki z telefonem w ręce

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami