Segregatory na dokumenty i globus

Paczka pocztowa zagraniczna

To przesyłka rejestrowana (priorytetowa lub ekonomiczna) o maksymalnej masie 20 kg zawierająca rzeczy, przyjęta w celu przemieszczenia i doręczenia pod wskazany adres w kraju przeznaczenia.

Terminy doręczenia

Kalendarz
Pioretytowa
Ekonomiczna

określone zostały szacunkowe terminy doręczenia paczek, gdzie D – oznacza dzień nadania paczki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia

Wymiary

Minimum

wymiary paczki: 9 cm x 14 cm

Maksimum

wymiary paczki: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = 300 cm, przy czym maksymalna długość = 150 cm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm

Masa

do 20 kg

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych wymiarów i masy przesyłek nadawanych do danego państwa dostępne są w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Zawartość

Zawartość paczki pocztowej zagranicznej powinna być szczegółowo podana w formularzu –CP 72 i ewentualnie powinny zostać dołączone egzemplarze deklaracji celnej CN 23. Podawanie informacji ogólnych jest niedopuszczone. Nadawca może również dołączyć do paczki każdy dokument niezbędny przy czynnościach celnych w kraju nadania i w kraju przeznaczenia, taki jak: faktura, pozwolenie wywozu, pozwolenie przywozu, świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne itp. Dokumenty te, jak również ewentualne dodatkowe egzemplarze deklaracji celnych CN 23, umieszcza się w przezroczystej samoprzylepnej kopercie naklejanej na paczkę.

W przypadku, gdy kraj przeznaczenia paczki wymaga więcej niż jednej deklaracji celnej, powinieneś wypełnić i dołączyć do paczki uzupełniając formularz CP 72 dodatkowe deklaracje celne CN 23 na pojedynczych formularzach.

Nadawca powinien potwierdzić, składając podpis pod odpowiednim tekstem wydrukowanym na formularzu CP 72, prawdziwość informacji podanych przez siebie w deklaracji celnej oraz, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przez przepisy pocztowe. Nadawca potwierdza również podpisem prawdziwość podanych przez siebie informacji na każdym ewentualnie dołączonym dodatkowym egzemplarzu deklaracji celnej CN 23.

Nie jest wymagane wypełnienie deklaracji celnej do paczek wysyłanych do krajów należących do Unii Europejskiej, jednak nadawca powinien potwierdzić swoim podpisem, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przez przepisy pocztowe.

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.
Szczegóły dostępne są tutaj
.

Dłoń z długopisem wskazująca na transparentny ekran.

Dopasujemy ofertę do Twojego biznesu

Wypełnij formularz

Ważne!!!

W paczkach wysyłanych za granicę drogą lotniczą nie wolno przesyłać artykułów w pojemnikach aerozolowych, w tym na przykład dezodorantów i lakierów do włosów.

Niedozwolone jest wysyłanie za granicę paczek pocztowych zawierających:

 • Przedmioty, które ze względu na ich charakter lub opakowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników, brudzić lub uszkadzać inne przesyłki albo urządzenia pocztowe lub mienie należące do osób trzecich
 • Narkotyki i substancje psychotropowe lub inne nielegalne substancje odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia
 • Dokumenty mające charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych między osobami innymi niż Nadawca i Adresat lub osoby z nimi zamieszkujące
 • Korespondencję, z wyjątkiem materiałów archiwalnych, wymienianej między osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące
 • Materiały wybuchowe, łatwopalne, zapalne lub inne niebezpieczne materiały
 • Rozbrojone wybuchowe urządzenia i sprzęt wojskowy, w tym rozbrojone granaty, pociski i inne podobne przedmioty, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów
 • Substancje promieniotwórcze i substancje wywołujących zakażenie
 • Przedmioty nieprzyzwoite i niemoralne
 • Przedmioty podrobione i pirackie kopie
 • Przedmioty, których przywóz lub obrót jest zabroniony w kraju przeznaczenia
 • Żywe zwierzęta

Szczegółowe informacje o warunkach specjalnych i ograniczeniach z podziałem na poszczególne kraje znajdują się Wykazie oraz Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Dodatkowo zalecamy, aby zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach celnych oraz u partnerów handlowych za granicą, którzy podadzą ewentualne zmiany w krajowych przepisach celnych.

 • Potwierdzenie odbioru

Zadeklarowana wartość

Nadając przesyłkę możesz zadeklarować wartość przesyłanych w niej przedmiotów. W przypadku paczek zagranicznych kraje różnie określają możliwe stawki zadeklarowania wartości oraz niektóre kraje nie przyjmują przesyłek z zadeklarowaną wartością. Szczegóły na ten temat znajdziesz tutaj. Opłata za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część wynosi 1,00 zł.

Opłata za usługę jest ustalana indywidualnie.

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym
Pobierz
Regulamin świadczenia usług powszechnych
Pobierz
Wykaz miast do Regulaminu usług powszechnych
Pobierz
Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym
Pobierz
Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach
Pobierz
Informacje o krajach do których można nadawać paczki z zadeklarowaną wartością
Pobierz
Przynależność krajów do stref
Pobierz
Wykaz urzędów wymiany
Pobierz
Informacja o krajach realizujących usługę żądania zwrotu, zmiany oraz korekty adresu paczki
Pobierz
Agencje Pocztowe przyjmujące przesyłki przygotowane do nadania przy wykorzystaniu aplikacji Elektroniczny Nadawca
Pobierz
Wzór adresowania – paczka pocztowa
Pobierz
Wzór adresowania – paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością
Pobierz
Potwierdzenie odbioru
Pobierz
Koperta do dokumentów paczkowych
Pobierz
Deklaracja celna CN 23
Pobierz
Żądanie zwrotu CN 17
Pobierz
Uśmiechnięta kobieta na tle magazynu z przesyłkami, patrząca na tablet, trzymający w dłoni.

Logistyka dla Twojej branży

Krajowa i Międzynarodowa Przesyłka Paletowa, Magazynowanie

Sprawdź

Aby skrócić czas obsługi korespondencji, możesz także skorzystać z naszej Poczty firmowej i usług dodatkowych, takich jak Druk i konfekcjonowanie.

Poczta firmowa

Więcej
ikona Druk

Druk i konfekcjonowanie

Więcej

eNADAWCA

Więcej

Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad przebiegiem wysyłki i na bieżąco śledzić jej status, z pewnością zainteresują Cię również nasze rozwiązania elektroniczne – eNADAWCA i eMONITORING.