globus na stercie paczek

Paczka pocztowa zagraniczna

to przesyłka rejestrowana (priorytetowa lub ekonomiczna) o maksymalnej masie 20 kg zawierająca rzeczy, przyjęta w celu przemieszczenia i doręczenia pod wskazany adres w kraju przeznaczenia.

Terminy doręczenia

Kalendarz
Priorytetowa
Ekonomiczna

określone zostały szacunkowe terminy doręczenia paczek, gdzie D – oznacza dzień nadania paczki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia

Ceny i przedziały wagowe

Sprawdź opłaty za paczki pocztowe w kalkulatorze lub pobierz cennik.

UWAGA!!!

Paczka pocztowa w obrocie zagranicznym zwracana do nadawcy podlega opłatom. Kwota pobierana od nadawcy w Polsce jest sumą opłat naliczonych przez operatora zagranicznego za opracowanie i przewóz paczki zwracanej  do Polski oraz opłaty jak za paczkę pocztową ekonomiczną w obrocie krajowym o tej samej masie i  gabarycie A.

W przypadku paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością opłata za zwrot jest sumą opłat naliczonych przez operatora zagranicznego oraz opłaty jak za paczkę pocztową ekonomiczną w obrocie krajowym z zadeklarowaną wartością o tej samej masie i gabarycie A.

W przypadku zagranicznych  paczek ekonomicznych  i  priorytetowych,  w  tym  z  zadeklarowaną wartością o masie powyżej 10 kg opłata za zwrot wynosi odpowiednio jak za paczkę pocztową ekonomiczną lub paczkę pocztową ekonomiczną z zadeklarowaną wartością o gabarycie A i o masie 10 kg w obrocie krajowym. Szczegóły podane są w cenniku.


Wymiary

Minimum

wymiary paczki: 9 cm x 14 cm

Maksimum

wymiary paczki: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = 300 cm, przy czym maksymalna długość = 150 cm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm

Masa

do 20 kg

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych wymiarów i masy przesyłek nadawanych do danego państwa dostępne są w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Młoda, uśmiechnięta dziewczyna siedzi na kanapie i przegląda smartfona.

Bezpłatne awizo SMS-em albo e-mailem

Sprawdź

Zawartość

Zawartość paczki pocztowej zagranicznej powinna być szczegółowo podana w formularzu –CP 72 i ewentualnie powinny zostać dołączone egzemplarze deklaracji celnej CN 23. Podawanie informacji ogólnych jest niedopuszczone. Nadawca może również dołączyć do paczki każdy dokument niezbędny przy czynnościach celnych w kraju nadania i w kraju przeznaczenia, taki jak: faktura, pozwolenie wywozu, pozwolenie przywozu, świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne itp. Dokumenty te, jak również ewentualne dodatkowe egzemplarze deklaracji celnych CN 23, umieszcza się w przezroczystej samoprzylepnej kopercie naklejanej na paczkę.

W przypadku, gdy kraj przeznaczenia paczki wymaga więcej niż jednej deklaracji celnej, powinieneś wypełnić i dołączyć do paczki uzupełniając formularz CP 72 dodatkowe deklaracje celne CN 23 na pojedynczych formularzach.

Nadawca powinien potwierdzić, składając podpis pod odpowiednim tekstem wydrukowanym na formularzu CP 72, prawdziwość informacji podanych przez siebie w deklaracji celnej oraz, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przez przepisy pocztowe. Nadawca potwierdza również podpisem prawdziwość podanych przez siebie informacji na każdym ewentualnie dołączonym dodatkowym egzemplarzu deklaracji celnej CN 23.

Nie jest wymagane wypełnienie deklaracji celnej do paczek wysyłanych do krajów należących do Unii Europejskiej, jednak nadawca powinien potwierdzić swoim podpisem, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przez przepisy pocztowe.

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.
Szczegóły dostępne są tutaj.

Ważne!!!

W paczkach wysyłanych za granicę drogą lotniczą nie wolno przesyłać artykułów w pojemnikach aerozolowych, w tym na przykład dezodorantów i lakierów do włosów.

Niedozwolone jest wysyłanie za granicę paczek pocztowych zawierających:

  • Przedmioty, które ze względu na ich charakter lub opakowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników, brudzić lub uszkadzać inne przesyłki albo urządzenia pocztowe lub mienie należące do osób trzecich
  • Narkotyki i substancje psychotropowe lub inne nielegalne substancje odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia
  • Dokumenty mające charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych między osobami innymi niż Nadawca i Adresat lub osoby z nimi zamieszkujące; korespondencję, z wyjątkiem materiałów archiwalnych, wymienianej między osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące
  • Materiały wybuchowe, łatwopalne, zapalne lub inne niebezpieczne materiały
  • Rozbrojone wybuchowe urządzenia i sprzęt wojskowy, w tym rozbrojone granaty, pociski i inne podobne przedmioty, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów; substancje promieniotwórcze i substancje wywołujących zakażenie
  • Przedmioty nieprzyzwoite i niemoralne; przedmioty podrobione i pirackie kopie
  • Przedmioty, których przywóz lub obrót jest zabroniony w kraju przeznaczenia
  • Żywe zwierzęta

Szczegółowe informacje o warunkach specjalnych i ograniczeniach z podziałem na poszczególne kraje znajdują się Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Dodatkowo zalecamy, aby zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach celnych oraz u partnerów handlowych za granicą, którzy podadzą ewentualne zmiany w krajowych przepisach celnych.

  • Priorytet
  • Potwierdzenie odbioru

Zadeklarowana wartość

Nadając przesyłkę możesz zadeklarować wartość przesyłanych w niej przedmiotów. W przypadku paczek zagranicznych kraje różnie określają możliwe stawki zadeklarowania wartości oraz niektóre kraje nie przyjmują przesyłek z zadeklarowaną wartością. Szczegóły na ten temat znajdziesz tutaj. Opłata za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część wynosi 1,00 zł.

Cenni Usług Powszechnych w obrocie krajowym-i-zagranicznym-01.2022
Pobierz
Regulamin świadczenia usług powszechnych
Pobierz
Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym
Pobierz
Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach
Pobierz
Informacje o krajach do których można nadawać paczki z zadeklarowaną wartością
Pobierz
Usługi pocztowe w obrocie zagranicznym wykaz urzedów wymiany
Pobierz
Wykaz krajów które nie przyjmują paczek adresowanych na Poste restante
Pobierz
Wykaz krajów Żądanie wycofania zmiany oraz korekty adresu paczki
Pobierz
Agencje Pocztowe przyjmujące przesyłki przygotowane do nadania przez aplikację Elektroniczny Nadawca
Pobierz
Wzór adresowania
Pobierz
Żądanie doręczenia
Pobierz
Potwierdzenie odbioru/doręczenia/wypłaty/wpisu
Pobierz
Deklaracja celna
Pobierz
Nalepka adresowa
Pobierz
Wzór adresowania – paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością
Pobierz
Młoda uśmiechnięta dziewczyna stoi w drzwiach, odbiera przesyłkę, która trzyma w rękach.

Wygodnie odbieram w domu.

Sprawdź