Sprawozdania finansowe


Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2022
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej za 2022
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2021
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej za 2021
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2020
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej za 2020
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2019
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej za 2019
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2018
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej za 2018
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2017
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2017
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2016
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2016
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2015
Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2015
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2014
Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2014
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2013
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2013
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2012
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2012
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2011
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2011
Pobierz
Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za 2010
Pobierz