List wartościowy

List wartościowy zagraniczny

Decydując się na wysyłkę ważnych dokumentów, banknotów czy cennych przedmiotów, możesz skorzystać z usługi list wartościowy. Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki uzależniona jest od kraju przeznaczenia. Sprawdź dopuszczalną wartość listu dla danego kraju.
Umożliwiamy śledzenie statusu przesyłki na terenie Polski za pomocą eMonitoringu oraz systemów niektórych operatorów zagranicznych.


Terminy doręczenia

Kalendarz

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi
D – oznacza dzień nadania przesyłki,
n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia

Priorytetowa

w krajach:

strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
strefy B (Ameryka Północna, Afryka),
strefy C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja),
strefy D (Australia i Oceania)
do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00 traktowane są jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

Ceny i przedziały wagowe

Sprawdź opłaty za list z zadeklarowaną wartością priorytetowy w obrocie zagranicznym w kalkulatorze lub pobierz cennik.

Wymiary

Wymiary przesyłek standardowych:

Minimum

wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

Maksimum

suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm


Wymiary przesyłek w formie rulonu wynoszą:

Minimum

suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm

Maksimum

suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm


Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.

Masa

do 2000 g

Zawartość

Ważne dokumenty, banknoty, papiery wartościowe lub przedmioty wartościowe. Maksymalna zadeklarowana wartość 4000 SDR (DTS).

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.
Szczegóły dostępne są tutaj.

Usługi dodatkowe

  • Potwierdzenie odbioru
Młody mężczyzna z laptopem na kolanach siedzi wygodnie w fotelu i z uśmiechem spogląda w kierunku widza.

e-Polecony

Cyfrowy świat w Twoim zasięgu.

Sprawdź

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym
Pobierz
Regulamin świadczenia usług powszechnych
Pobierz
Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym
Pobierz
Informacja o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach
Pobierz
Wykaz krajów, które realizują usługę wycofania, zmiany bądź korekty adresu dla przesyłki listowej
z zadeklarowaną wartością
Pobierz
Grafika listu z granatową naklejką listu poleconego
Potwierdzenie nadania przesyłki z zadkl. wart. zagr.
Pobierz
Karta wartościowa
Pobierz
Formularz nadawczy
Pobierz
Potwierdzenie odbioru
Pobierz
Nalepka dla przesyłki wartościowej w zagr.
Pobierz
Nalepka przesyłka dla ociemniałych
Pobierz
Nalepka potwierdzenie odbioru
Pobierz
Nalepka priorytet
Pobierz
Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne
Pobierz
Deklaracja celna CN 22
Pobierz
Deklaracja celna CN23
Pobierz
Pełnomocnictwo pocztowe
Pobierz
Żądanie dosyłania przesyłek
Pobierz
Żądanie przechowywania przesyłek
Pobierz
Zgłoszenie zastrzeżenia
Pobierz
Żądanie zmiany umowy w obrocie zagranicznym
Pobierz

Przesyłki dla osób niewidomych i niedowidzących

Fragment dłoni osoby czytającej dokument w alfabecie Braille'a

Ten typ przesyłki zawierać może korespondencję lub druki wykonane pismem wypukłym albo zapisane na innym nośniku umożliwiającym odczytanie przez osoby niewidzące i niedowidzące. Co niezmiernie ważne, przesyłki te w obrocie krajowym przyjmujemy do wysłania bez opłat (w wariancie przesyłek ekonomicznych) – jako listy (do 2000 g) lub paczki do 7000 g.

Terminy doręczenia

Kalendarz
Krajowe

Priorytetowe – przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania (D+1),

Ekonomiczne – przewidywany termin realizacji usługi to trzy dni robocze po dniu nadania (D+3).

Zagraniczne

Priorytetowe

w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) – do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka),
w krajach strefy C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja),
w krajach strefy D (Australia i Oceania)- do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przewidywane terminy realizacji usługi nie stanowią gwarantowanych terminów doręczenia.

Ceny i przedziały wagowe

Krajowe

przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne,
przesyłki polecone ekonomiczne,
przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością ekonomiczne,
paczki pocztowe, w tym z zadeklarowaną wartością ekonomiczne.

Zagraniczne

przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe,
przesyłki polecone priorytetowe,
przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością priorytetowe,
paczki pocztowe, w tym z zadeklarowaną wartością ekonomiczne.

W przypadku przesyłek listowych i paczek pocztowych uiszcza się dopłatę za usługę komplementarną – potwierdzenie odbioru.

W przypadku przesyłek priorytetowych (oprócz listów zagranicznych priorytetowych) uiszcza się opłatę będącą różnicą pomiędzy opłatą za przesyłkę priorytetową danego rodzaju i kategorii wagowej a opłatą za przesyłkę ekonomiczną tego samego rodzaju i kategorii wagowej.

Wymiary

Wymiary przesyłek standardowych:

Minimum:

wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,

Maksimum:

suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.


Wymiary przesyłek w formie rulonu wynoszą:

Minimum:

suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm,

Maksimum:

suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm.


Masa:

do 7000g.

Zawartość

Druki do użytku osób niewidzących i niedowidzących, nadawane w stanie otwartym oraz klisze ze znakami cekograficznymi, tj. z wypukłym drukiem odczytywanym przez osoby niewidzące i niedowidzące. Może ona również zawierać, przeznaczone wyłącznie do użytku osób niewidzących i niedowidzących nagrania dźwiękowe i papier specjalny pod warunkiem, że są one wysyłane przez oficjalnie uznany instytut dla ociemniałych lub do niego adresowane.

Jako przesyłka dla osób niewidzących i niedowidzących mogą być nadawane listy zwykłe, polecone oraz wartościowe – wymagają umieszczenia znaku o wymiarach 52 x 65 mm na stronie adresowej przesyłki.

Usługi dodatkowe

  • Priorytet
  • Potwierdzenie odbioru
Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym
Pobierz
Regulamin świadczenia usług powszechnych
Pobierz
Potwierdzenie nadania – DLA CIEBIE
Pobierz
Formularz nadawczy
Pobierz
Potwierdzenie odbioru
Pobierz
Nalepka przesyłka dla ociemniałych
Pobierz
Nalepka potwierdzenie odbioru
Pobierz
Nalepka priorytet
Pobierz
Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne
Pobierz
Pełnomocnictwo pocztowe
Pobierz
Zgłoszenie zastrzeżenia
Pobierz
Żądanie dosyłania przesyłek
Pobierz
Żądanie przechowywania przesyłek
Pobierz
Żądanie zmiany umowy
Pobierz
Młoda uśmiechnięta dziewczyna stoi w drzwiach, odbiera przesyłkę, która trzyma w rękach.

Wygodnie odbieram w domu.

Sprawdź