Kobiece ręce wyjmujące list ze skrzynki pocztowej

Kody pocztowe, czyli Pocztowe Numery Adresowe (PNA)

Chcesz poprawić adresowanie swoich przesyłek, aby szybciej dotarły do adresatów? Pocztowe Numery Adresowe są dla Ciebie.

Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych (Oficjalny Spis PNA) to unikalne powiązanie bazy kodów pocztowych przypisanych do wszystkich miejscowości w kraju, wykazanych przez GUS w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju TERYT.

Spis PNA jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji adresowych. Wykaz kodów dostępny jest w pliku pdf i aktualizowany na początku każdego kwartału. Plik dostępny jest poniżej, w sekcji DO POBRANIA.


To pełny i aktualny zbiór kodów pocztowych (PNA) składający się z czterech części:

  • Miejscowości podanych alfabetycznie, w tym ulic wg zakresu numerycznego nieruchomości w miejscowościach posiadających więcej niż jeden PNA
  • Instytucji i podmiotów gospodarczych wraz z ich adresem i nazwą
  • Placówek pocztowych wraz z ich adresem i nazwą
  • Jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej wraz z ich adresem i nazwą

Jeśli potrzebujesz Oficjalnego Spisu PNA w wersji elektronicznej, skorzystaj z formularza zamówienia

W ramach abonamentu rocznego, Poczta Polska zapewnia dane w formatach *pdf, *txt, *xls wraz z mechanizmem wyszukiwarki jak również kwartalne aktualizacje Oficjalnego Spisu PNA.

Oferowany Oficjalny Spis PNA w wersji elektronicznej jest idealnym rozwiązaniem dla sekretariatów, kancelarii i pracowników biurowych wszystkich rodzajów firm i instytucji. To skuteczne i łatwe w użyciu narzędzie, przydatne w szczególności firmom wysyłkowym, instytucjom kontaktu ze społeczeństwem, bankom, firmom ubezpieczeniowym, dostawcom mediów (gazu, energii cieplnej i elektrycznej), jak również operatorom telekomunikacyjnym, internetowym i telewizyjnym, czyli wszystkim naszym Klientom wysyłającym duże ilości przesyłek.

Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony udostępnia Oficjalny Spis PNA również innym operatorom pocztowym (zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe – art. 66 operator wyznaczony ma obowiązek zapewnienia dostępu do elementów infrastruktury, w tym dostępu do systemu kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń). Obowiązek ten realizowany jest poprzez zawarcie pisemnej umowy, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku przez operatora pocztowego. Za dostęp operatorów pocztowych do Oficjalnego Spisu PNA w wersji elektronicznej pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku. Niezbędne pliki dostępne są poniżej, w sekcji DO POBRANIA.

Skontaktuj się z nami


Połączenia telefoniczne

słuchawka telefonu

91 441 32 61/64

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

Regulamin dostępu operatorów pocztowych do systemu kodów pocztowych identyfikujących
Pobierz
Cennik dostępu operatorów pocztowych do systemu kodów pocztowych identyfikujących
Pobierz
Wniosek o dostęp do systemu kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczenia
Pobierz
Oficjalny spis Pocztowych Numerów Adresowych
Pobierz