Ludzie pomagają sobie nawzajem wspinac sie po górach, podając sobie pomocną dłoń

Jak wspieramy

Poczta Polska jako pracodawca tworzy przestrzeń dla osób, które znajdują się w potrzebie. Organizuje i włącza się w ogólnopolskie akcje, nawiązuje też lokalną współpracę z organizacjami i instytucjami pomocowymi. Promuje przy tym pozytywne postawy i wspiera aspiracje swoich pracowników.

dwoje dzieci w pelerynie super bohaterów na łące i napis wspólna pomoc tworzy moc

Fundacja Pocztowy Dar

„Pocztowy Dar” to fundacja korporacyjna Poczty Polskiej, która działa nieprzerwanie od 2010 roku. Od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Pocztowa Fundacja pomaga potrzebującym, angażując się m.in. w pomoc pracownikom Grupy Poczty Polskiej i ich rodzinom. Wsparcie osób potrzebujących poprzez dofinansowania do zabiegów medycznych, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego i leczenia, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych (pożary, wybuchy gazu, nawałnice), osieroconych dzieci, paczki świąteczne dla osób w trudnej sytuacji życiowej, pomoc dla organizacji pozarządowych – to tylko niektóre z form pomocy, jakie aktualnie organizuje. W poprzednich latach realizowała także program stypendialny „Przekaz ku przyszłości” dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dzięki niemu prawie 500 młodych ludzi z pasją mogło rozwijać swoje talenty.

Pomagamy potrzebującym

„Pocztowy Dar” stara się także odpowiadać na bieżące potrzeby społeczne i angażować w programy pomocowe. W czasie pandemii Fundacja wsparła wiele regionalnych instytucji medycznych w całej Polsce.

Przekazane przez nią fundusze – prawie 600 tys. zł – zostały przeznaczone na zakup pomp infuzyjnych i żywieniowych, sprzętu dla laboratorium do analiz oznaczania koronawirusa.

Czytaj więcej
Logo Fundacji Pocztowy Dar na tle widoku dłoni osoby dorosłej i dziecka trzymających papierowa wycinankę

Pomoc dla obywateli Ukrainy

W 2022 roku Fundacja „Pocztowy Dar” aktywnie włączyła się w pomoc dla obywateli Ukrainy.

We współpracy z Pocztą Polską i jej klientami oraz podmiotami z Grupy Poczty Polskiej wysłała na Ukrainę ponad 200 palet z darami o wartości ponad 1,3 mln zł. Włączyła się także do akcji #SzkołaDlaWas prowadzonej przez MEiN. W jej ramach do dzieci z Ukrainy, przebywających w Polsce, trafiają komputery, które umożliwiają im łącznie się ze swoimi klasami na Ukrainie. Fundacja uruchomiła także specjalne subkonto do wpłat na pomoc dla Ukrainy.

Czytaj więcej
splecione dłonie kilku osób na tle flagi Ukrainy

Program Wolontariatu Pracowniczego

Poczta Polska, w porozumieniu i pod patronatem Fundacji „Pocztowy Dar” uruchomiła Program Wolontariatu Pracowniczego

Jego celem jest wpieranie zaangażowania Pocztowców w projekty prowadzone przez Fundację oraz inicjowane przez Pracowników Spółki, a realizowane na rzecz beneficjentów indywidualnych czy też organizacji pozarządowych np. fundacji, stowarzyszeń.

Czytaj więcej
Wesoła, dojrzała kobieta pocieszająca starszą panią siedząca na wózku inwalidzkim w domu opiek

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

Poczta Polska zatrudnia na otwartym rynku pracy blisko 1800 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Większość naszych pracowników z niepełnosprawnościami pracuje jako listonosze oraz na stanowiskach związanych z obsługą klienta i w sortowniach. Wszyscy znajdują swoje miejsce w organizacji i często wiążą swoje życie zawodowe z Pocztą na wiele lat.

Jesteśmy jednym z liderów w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.
10 maja 2023 roku Spółka podpisała deklarację międzysektorowego partnerstwa, którego celem jest istotny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Deklarację podpisało ponad 20 podmiotów – firm i organizacji – działających na otwartym rynku pracy, w różnych branżach i sektorach gospodarki. Zobowiązały się one w ten sposób do wspierania aktywności związanych z równościowym i wolnym od uprzedzeń rynkiem pracy. Wśród nich jest m.in. promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Od 2011 roku wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej zwiększa się sukcesywnie w każdym roku. Przedstawiają to dane prezentowane poniżej.

Miesiąc i rok

Udział osób z niepełnosprawnością
w zatrudnieniu

Grudzień 2023

2,96%

Grudzień 2022

2,73%

Grudzień 2021

2,49%

Grudzień 2020

2,38%

Grudzień 2019

2,22%

Grudzień 2018

1,88%

Grudzień 2017

1,57%

Grudzień 2016

1,32%

Grudzień 2015

1,10%

Grudzień 2014

1,03%

Grudzień 2013

0,99%

Grudzień 2012

0,92%

Jak wspieramy

Zależy nam, aby pracownicy mieli pewność, że Poczta Polska jest otwarta na osoby z niepełnosprawnościami. Bezpośredni przełożeni są zaangażowani w projekty tworzące otwarte środowisko pracy, które sprzyja zatrudnianiu oraz utrzymaniu takich pracowników w zatrudnieniu.

W Poczcie Polskiej powołano stanowisko Pełnomocnika Dyrektora Centrum Kadr i Szkoleń ds. osób z niepełnosprawnością, tę funkcję pełni pani Joanna Nagodzka. Pełnomocnik monitoruje projekty związane rekrutacją osób z niepełnosprawnościami w Spółce, współpracuje z organizacjami rządowymi i instytucjami pozarządowymi wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami, reprezentuje także firmę w wydarzeniach dotyczących osób z niepełnosprawnościami oraz inicjuje działania związane ze środowiskiem pracy. Pełnomocnik wspiera również kontakty pracowników z niepełnosprawnościami z pracodawcą.

Stale oferujemy miejsca pracy na terenie całego kraju, zachęcając w ogłoszeniach rekrutacyjnych do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami. Dbamy o właściwą adaptację nowozatrudnionych pracowników, tak by mogli w planowy i systematyczny sposób nauczyć się nowych obowiązków. Prowadzimy bardzo szeroką komunikację wewnętrzną. Organizujemy szkolenia i spotkania wewnątrz Spółki. Osoby z niepełnosprawnością znajdują u nas dobre miejsce do pracy

– stwierdza Joanna Nagodzka,
Pełnomocnik Dyrektora Centrum Kadr i Szkoleń ds. osób z niepełnosprawnościami.

Placówki pocztowe znajdują się w całej Polsce, również w niewielkich miejscowościach. Osoby poszukujące pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami mają dzięki temu większą szansę na znalezienie pracy w pobliżu miejsca zamieszkania.

Poza stanowiskami najczęściej kojarzonymi z urzędem pocztowym, jak listonosz, pracownik obsługi klienta, pracownik zaplecza, pracownik sortowni, w dużych ośrodkach oferta obejmuje m.in. obszar sprzedaży biznesowej, logistykę, obszar infrastruktury, IT, HR, księgowość, kontroling, zamówienia publiczne, komunikację marketing, wsparcie prawnego, kontrolę, audyt i BHP.

Jak wspieramy

Poczta Polska to duża firma, której udało się w wielu placówkach pocztowych utrzymać i zbudować dobrą atmosferą, gdzie są bliskie relacje, ludzie się wspierają, znają swoje mocne i słabe strony. W takim zespole osoba z niepełnosprawnością może się dobrze odnaleźć i odnosić sukcesy zawodowe.


Praktyki wspomagane

Poczta Polska od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami i współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami pomocowymi. Organizuje m.in. praktyki wspomagane, które pomagają młodzieży z niepełnosprawnościami wejść na rynek pracy i uzyskać samodzielność.

W Spółce obowiązuje „Polityka zatrudniania osób z niepełnosprawnościami”. Ten dokument stanowi swoistą deklarację Poczty Polskiej, dotyczącą wyrównywania szans zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy.


Edukacja i rozwój

Poczta Polska to kilkadziesiąt tysięcy pracowników, którzy mogą rozwijać swoje kompetencje w ramach oferowanych przez pracodawcę programów podnoszenia kwalifikacji i szkoleń prowadzonych przez Centrum Szkoleniowe Poczty Polskiej.

Szkolenia realizowane przez Centrum Szkoleniowe Poczty Polskiej są dostępne również dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.

Uczestnicy tych szkoleń mogą uzyskać dofinansowanie do udziału w nich ze środków publicznych w ramach programów prowadzonych przez urzędy pracy, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przejdź do strony Centrum Szkoleniowego
Centrum Szkoleniowe PP