Paczka Premium

Paczka Premium 

To międzynarodowa usługa Poczty Polskiej, która polega na  przyjęciu w placówce pocztowej, a następnie przemieszczeniu za granicę, przesyłek zawierających towary lub dokumenty.

Usługa Paczka Premium realizowana jest wyłącznie w relacji z krajami: Austria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Terminy doręczenia

Kalendarz

Terminy doręczenia przesyłek uzależnione są od kraju, do którego nadana jest przesyłka. Szczegółowe terminy znajdują się w Wykazie krajów oraz informacjach dotyczących realizacji usługi Paczki Premium.

Wymiary

Minimum

155 mm x 255 mm

Maksimum

długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = 3000 mm, przy czym maksymalna długość = 1500 mm


Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:

Minimum

suma długości i podwójnej średnicy nie może być mniejsza niż 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm

Maksimum

suma długości i podwójnej średnicy nie może być większa niż 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm

Dłoń z długopisem wskazująca na transparentny ekran.

Dopasujemy ofertę do Twojego biznesu

Wypełnij formularz

Standardy świadczenia usługi

 • Monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra przetworzonych lub nie, kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych
 • Przedmiotów niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych
 • Rzeczy, których opakowanie zawierają napisy lub rysunki naruszające dobro chronione przez prawo
 • Narkotyków i substancji psychotropowych, określonych przez Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających (skrót po francusku: „OICS”, skrót po angielsku: „INCB”) lub innych nielegalnych substancji odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia
 • Materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, łatwopalnych
 • Rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów
 • Substancje promieniotwórcze i wywołujące zakażenie oraz zagrożenie dla środowiska
 • Żywych zwierząt i roślin
 • Zwłok, szczątków i prochów ludzkich oraz zwierzęcych
 • Materiałów biologicznych
 • Przedmiotów podrabianych i nielegalnych produktów chronionych prawem autorskim
 • Pojemników aerozolowych, takich jak dezodoranty, lakiery do włosów, farby do włosów, itp.
 • Przedmiotów, których przywóz i obrót jest zabroniony w kraju przeznaczenia
 • Rzeczy wymagających specjalnego traktowania w przewozie

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych wymiarów i masy przesyłek nadawanych do danego państwa dostępne są w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.
Szczegóły dostępne są tutaj.

Opłata za usługę jest ustalana indywidualnie.

Zasady realizacji usługi Paczki Premium
Pobierz
Wykaz krajów oraz informacje dotyczące realizacji usługi Paczka Premium
Pobierz
Ogólne warunki ubezpieczenia przesyłek nadawanych przez klienta biznesowego
Pobierz
Uśmiechnięta kobieta na tle magazynu z przesyłkami, patrząca na tablet, trzymający w dłoni.

Logistyka dla Twojej branży

Krajowa i Międzynarodowa Przesyłka Paletowa, Magazynowanie

Sprawdź

Aby skrócić czas obsługi korespondencji, możesz także skorzystać z naszej Poczty firmowej i usług dodatkowych, takich jak Druk i konfekcjonowanie.

Poczta firmowa

Więcej
ikona Druk

Druk i konfekcjonowanie

Więcej

eNADAWCA

Więcej

Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad przebiegiem wysyłki i na bieżąco śledzić jej status, z pewnością zainteresują Cię również nasze rozwiązania elektroniczne – eINFO: odbiór, eNADAWCA i eMONITORING.