Samochód ciężarowy z logiem Poczty Polskiej

Krajowa Przesyłka Paletowa

Prowadzisz sklep internetowy lub działasz w sektorze B2B albo B2C i wysyłasz większe towary, których nie przewiezie standardowy kurier? W takiej sytuacji idealnie sprawdza się usługa – Krajowa Przesyłka Paletowa.

W ten sposób nadasz większe lub cięższe towary, artykuły przemysłowe z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów ADR oraz produktów łatwo psujących się wymienionych w Wykazie towarów wyłączonych z przewozu.


W ramach usługi realizujemy transport ładunków drobnicowych, częściowych i całopojazdowych:


Przesyłka Paletowa Drobnicowa

Usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię do 6 miejsc paletowych lub ważącej do 5 000 kg*;

*Przekroczenie co najmniej jednego z określonych parametrów przesyłki spowoduje zmianę jej rodzaju.


Przesyłka Paletowa Przewozy Bezpośrednie

Przesyłka Częściowa

to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię od 6,01 do 20 miejsc paletowych lub ważącej od 5 000,01 kg do 16 500 kg*

*Przekroczenie co najmniej jednego z określonych parametrów przesyłki spowoduje zmianę jej rodzaju.

Przesyłka Całopojazdowa 

to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię ponad 20 miejsc paletowych lub ważącej więcej niż 16 500 kg.

Wymiary i masa

W ramach Krajowej Przesyłki Paletowej możesz nadawać:

Jednostkę ładunkową umożliwiającą mechaniczny przeładunek, tj. paletę lub inny przedmiot przewozu mający konstrukcję pozwalającą na bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń przeładunek za pomocą wózka widłowego lub paletowego przy udziale jednej osoby o następujących parametrach:

  • maksymalne wymiary podstawy palety: długość 1,2 m, szerokość 1,2 m
  • maksymalna wysokość: 2,0 m wraz z paletą lub opakowaniem zbiorczym
  • maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista: 1 000 kg

Jednostkę ładunkową bez możliwości przeładunku mechanicznego, tj. paletę lub inny przedmiot przewozu zabezpieczony w opakowanie transportowe, o następujących maksymalnych parametrach:

  • maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista do 30 kg
  • objętość do 0,5 m3
  • najdłuższy bok nie może przekraczać 2,4 m
  • liczba jednostek ładunkowych w przesyłce do 6 szt. (nie dotyczy Przesyłki Paletowej Przewozy Bezpośrednie Przesyłka Całopojazdowa)
Kalendarz

Dzięki rozległej infrastrukturze docieramy z przesyłkami do każdego miejsca w Polsce.

Przesyłki dostarczane są zgodnie „Terminarzem dostaw”. Standardowo, do większości lokalizacji transport realizowany jest w ciągu 1 dnia roboczego po dniu nadaniu.

Obok usługi podstawowej realizujemy szereg usług dodatkowych zwiększających wygodę dostaw, np.:

  • ustalenie dogodnego terminu dostawy
  • preferowane godziny dostawy
  • awizo SMS
  • dokumenty zwrotne elektroniczne (e-ROD) i papierowe (ROD)
  • zwrot palet
  • pobranie (COD)

Na całej trasie zlecenia możliwe jest śledzenie przesyłki on-line. Status dostawy mogą obserwować także klienci oczekujący na dostawę.

Opłata za usługę jest ustalana indywidualnie.

Dłoń z długopisem wskazująca na transparentny ekran.

Dopasujemy ofertę do Twojego biznesu

Wypełnij formularz

Opłata paliwowa za czerwiec 2024 : wskaźnik 27%

Opłata paliwowa obowiązuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.) w stosunku do ceny bazowej poniżej lub powyżej 0,98%  (lub wielokrotność 0,98%). Opłatę paliwową rozlicza się w okresach miesięcznych i nalicza się według dnia potwierdzenia zlecenia przewozu.

Opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa korygowane są, w przypadku zmiany w danym miesiącu średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych publikowanych na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.) o 1% lub wielokrotność 1% (to znaczy 2%, 3%, 4% itd.) poniżej lub powyżej ceny bazowej.

W przypadku zmiany cen oleju napędowego Ekodiesel, o której mowa powyżej, opłaty określone w Cenniku opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa zostają obniżone lub podwyższone o wskaźniki określone w tabeli:

Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania opłaty paliwowej.

Stawka opłaty drogowej obowiązująca od 1 marca 2023 r. to 9,19% ceny netto za fracht.

Poczta Polska do opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa dolicza opłatę drogową. Stanowi ona dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz autostradach płatnych i drogach ekspresowych. Opłata drogowa wyliczana jest, jako iloczyn opłaty podstawowej netto za fracht określonej w I Rozdziale Cennika oraz aktualnej stawki opłaty drogowej. Opłata drogowa wyrażona w wartości netto podlega powiększeniu o 23% stawkę podatku VAT.

Regulamin świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa
Pobierz
Zał.1 Regulaminu KPP – Wykaz towarów i klas niebezpiecznych nieobsługiwanych
Pobierz
Zał.2 Regulaminu KPP – Warunki świadczenia usługi ADR
Pobierz
Zał.3 Regulaminu KPP- Wykaz rzeczy wyłączonych z przewozu
Pobierz
Cennik opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa
Pobierz
OWU OC Przewoźnika
Pobierz
Certyfikat OCP 2024
Pobierz
Terminarz dostaw
Pobierz
Zlecenie przewozu krajowego Przesyłka Paletowa Drobnicowa
Pobierz
Zlecenie przewozu krajowego Przesyłka Paletowa Przewozy Bezpośrednie
Pobierz
Przygotowanie i zabezpieczenie przesyłek paletowych do nadania
Pobierz
Wzór etykiety adresowej
Pobierz
Wzór listu przewozowego
Pobierz
E-faktura porozumienie
Pobierz
E-faktura zmiana adresu e-mail
Pobierz
E-faktura wycofanie zgody
Pobierz
Pełnomocnictwo do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego
Pobierz
Pełnomocnictwo ogólne do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego
Pobierz
Protokół uszkodzenia Przesyłki Paletowej
Pobierz
Protokół niekompletnej Przesyłki Paletowej
Pobierz
Zgłoszenie reklamacji
Pobierz