w lewej części grafiki logo CERTU Poczty Polskiej. Druga częśc zdjęcia przedstawia globalną siec komunikacyjną nad Ziemią.

CERT Pocztowy

CERT Pocztowy to zespół specjalistów odpowiedzialnych za ochronę Poczty Polskiej, jak również ochronę usług pocztowych oraz Klientów przed internetowymi atakami i zagrożeniami. Zespół działa w strukturach Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej, a do jego głównych zadań należy monitorowanie cyberzagrożeń oraz reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa.

Co należy zgłaszać do CERT-u Pocztowego?

  • Zdarzenia związane z infrastrukturą informatyczną Poczty Polskiej: ataki informatyczne pochodzące z adresacji IP należącej do podmiotów Grupy Poczta Polska
  • Próby internetowych wyłudzeń i oszustw wykorzystujące wizerunek Poczty Polskiej, np. fałszywe strony usług Poczty czy wiadomości SMS o konieczności dopłaty do przesyłki pocztowej
  • Wiadomości e-mail podszywające się pod Pocztę Polską lub inne podmioty Grupy Poczta Polska
  • Niedostępność stron i serwisów internetowych Poczty i innych podmiotów z Grupy Poczta Polska

Jak zgłaszać incydenty naruszania bezpieczeństwa?

  • Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: incydent@poczta-polska.pl Wiadomości e-mail można zaszyfrować kluczem OpenPGP dostępnym poniżej
Klucz Openpgp
(Key ID: 9DCD82ECE420B919,
Fingerprint: 99E A302 D38B F918 45DA3583 9DCD 82EC E420 B919)
Otwórz
CERT - PP info