Strona główna » Biznes » Korespondencja » Formularze < powrót

Formularze

Wzór zestawienia ilościowo – wartościowego dla przesyłek listowych nierejestrowanych

Formularz nadawczy

Potwierdzenie odbioru przesyłki doręczanej na zasadach kodeksu postępowania administracyjnego

Potwierdzenie odbioru przesyłki doręczanej na zasadach Ordynacji podatkowej

Potwierdzenie odbioru przesyłki/przekazu doręczanej/go na zasadach Prawa pocztowego w obrocie krajowym

Potwierdzenie odbioru przesyłki/wypłaty doręczanej w obrocie międzynarodowym*

*Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych na zasadach ogólnych w obrocie międzynarodowym powinien spełniać następujące wymogi techniczne:

  •  gramatura papieru: papier offsetowy 140-200 g/m² koloru pomarańczowego wg Pantone 1375 U,
  •  nadruk dwustronny (2 + 2) czarny wg Pantone Neutral Black U (nadruk czarny + pomarańczowe tło),
  •  wymiar druku: minimum 100 mm x 140 mm +/-2%, + 2 listwy po 10 mm, po obu stronach,
  •  perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku bez jego uszkodzenia,
  •  na listwach minimum 5 mm pasek trwałego samoprzylepnego kleju gwarantującego przyczepność do różnego rodzaju podłoża (papiery, folie), w zróżnicowanym zakresie temperatur (-20°C / +50°C).