Strona główna » Biznes » Usługi finansowe » Wpłata na rachunek bankowy < powrót

Wpłata na rachunek bankowy

Firmom (odbiorcom wpłat) oferujemy kompleksową obsługę płatności dostosowaną do ich potrzeb. Z chwilą nawiązania współpracy z Pocztą Polską, w zakresie pokrywania opłat za wpłacających, Wasi klienci będą mieli możliwość dokonywania wpłat bez ponoszenia dodatkowych opłat we wszystkich placówkach na terenie kraju. Dodatkowo zachęcamy do korzystania z usługi w procesie zautomatyzowanym przez wykorzystanie do identyfikacji wpłat kodu kreskowego.

Rejestracja wpłat i identyfikacja odbiorcy odbywa się na podstawie danych widocznych na dowodzie wpłaty: po rachunku bankowym i/lub kodzie kreskowym.

Dodatkowo w ramach opłaty za usługę oferujemy odbiorcom wpłat  udostępnianie plików transakcyjnych tzw. plików wynikowych, zawierających informacje analityczne dotyczące wszystkich wpłat przyjętych w placówkach pocztowych w danym dniu. Pliki wynikowe wspomagają proces księgowania przygotowując dane o wpłatach w ustalonym układzie. Odbiorca wpłaty z którym jest zawarta umowa  ma do wyboru, aż 10 struktur w jakich możemy przekazywać dane.

Terminy realizacji usługi

Środki na właściwy rachunek rozliczeniowy kontrahenta przekazywane są jedną dyspozycją płatniczą w terminach spełniających standardy określone dla banków, tzn. w tym samym dniu roboczym (D0) do określonej w umowie godziny granicznej, w następnym dniu roboczym (D+1) lub w kolejnym dniu roboczym (D+2). Szczegółowe terminy realizacji określa umowa.

Cena za usługę

Opłata za usługę jest ustalana indywidualnie.


Do pobrania

Regulamin świadczenia usługi finansowej