Strona główna » Biznes » Poczta Polska Ochrona » Obsługa gotówki » Usługa Finansowa < powrót

Usługa Finansowa

 

Oferujemy:  Wpłaty środków pieniężnych w formie zamkniętej i Wypłaty środków pieniężnych w formie zamkniętej

WPŁATA ZAMKNIĘTA to środki pieniężne otrzymane od kontrahenta w bezpiecznym opakowaniu wraz z dołączonym dowodem wpłaty, w celu dokonania ich wpłaty w uzgodnionym w umowie terminie, na wskazany przez kontrahenta rachunek bankowy.

Przyjmujemy pełną odpowiedzialność od momentu przyjęcia Wpłaty zamkniętej w uzgodnionej lokalizacji, do momentu złożenia dyspozycji przelewu środków pieniężnych na określony w umowie rachunek bankowy.

WYPŁATA ZAMKNIĘTA to środki pieniężne będące naszą własnością, które odpowiednio wcześniej przygotowywane są w liczarniach – Centrach Obsługi Gotówki i w bezpiecznym opakowaniu przekazane kontrahentowi zgodnie z zamówieniem.

Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za realizację Wypłaty zamkniętej od momentu uznania naszego rachunku bankowego kwotą tej Wypłaty, do momentu pisemnego potwierdzenia przez klienta otrzymania Wypłaty.

Korzyści:

  • nie ponosisz kosztów w przypadku zamrożenia pieniądza przez bank lub instytucję finansową;
  • nie ponosisz kosztów operacyjnych zarządzania gotówką w skarbcach;
  • jako bank, nie ponosisz kosztów utrzymania w swoich strukturach skarbca i liczarni;
  • możesz korzystać z usług realizowanych w trybie standardowym lub nadzwyczajnym; obsługa i współpraca z NBP pozostaje po naszej stronie.

Serwis zleceniowy i Kody QR w obsłudze

Proponujemy:

  1. Serwis zleceniowy – to system dedykowany dla naszych kontrahentów, udostępniany na zabezpieczonej stronie WWW, za pośrednictwem którego, z wykorzystaniem indywidualnych haseł, kontrahent może przekazywać zlecenia na Wpłaty i Wypłaty zamknięte.

Korzystając z serwisu kontrahent ma wgląd w działania swoich pracowników, w szczególności w historię transakcji w podziale na każdą swoją lokalizację.

Serwis ten umożliwia:

  • śledzenie statusu złożonych zamówień;
  • podgląd historii zamówień;
  • generowanie oraz zapisywanie raportów;
  • wygenerowanie dowodu wpłaty z QR kodem do przekazanego zlecenia Wpłaty w PLN; (instrukcja – pobierz )
  1. QR kod – to kod graficzny, w którym przy korzystaniu z serwisu zleceniowego automatycznie zakodowane zostają wymagane przez kontrahentów informacje, w tym te umieszczone na dowodzie wpłaty. Taki dowód wpłaty z QR kodem wystarczy wydrukować i dołączyć do Wpłaty w PLN. Dla naszych kontrahentów to sam zysk; redukuje do minimum ryzyko pojawienia się błędów i usprawnia proces przygotowania Wpłaty poprzez elektronizację procesu oraz oszczędność czasu.

Dostępne jest generowanie dowodu wpłaty z QR kodem:

– z serwisu zleceniowego, również bez konieczności przekazywania zleceń przez serwis zleceniowy; (instrukcja – pobierz )

– z systemu naszych klientów, według ściśle określonych wytycznych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami lub możliwościami technologicznymi zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem handlowym lub o skierowanie maila na adres sekretariat.cppo@poczta-polska.pl

 

Do pobrania

Dla banków 

Dla innych kontrahentów