Strona główna » Biznes » Wysyłka towarów » Krajowa Przesyłka Paletowa < powrót

Krajowa Przesyłka Paletowa

Share on Facebook

Krajowa_przesyłka_paletowa_v1Krajowa Przesyłka Paletowa  to usługa świadczona na terenie całego kraju. Polecana do transportu towarów, artykułów przemysłowych, z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów ADR oraz produktów łatwo psujących się wymienionych w Wykazie towarów wyłączonych z przewozu. Usługa skierowana jest do klientów, działających w sektorze B2B i B2C, w tym firm z rynku eCommerce.

W ramach usługi realizujemy transport ładunków drobnicowych, częściowych i całopojazdowych:

Przesyłka Paletowa Drobnicowa – to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię do 6,00 miejsc paletowych lub ważącej do 5 000 kg*;

Przesyłka Paletowa Przewozy Bezpośrednie, w tym:

  • Przesyłka Częściowa – to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię od 6,01 do 20,00 miejsc paletowych lub ważącej od 5 000,01 kg do 16 500 kg*;
  • Przesyłka Całopojazdowa – to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię od 20,01 miejsc paletowych lub ważącej więcej niż 16 501 kg.

Dzięki rozległej infrastrukturze docieramy z przesyłkami do każdego miejsca w Polsce. Przesyłki dostarczane są zgodnie z Terminarzem dostaw.  Standardowo, do większości lokalizacji transport realizowany jest  w ciągu 1 dnia roboczego  po dniu nadaniu.

Obok usługi podstawowej realizujemy szereg usług dodatkowych zwiększających wygodę dostaw, np.: ustalenie dogodnego terminu dostawy, preferowane godziny dostawy czy pobranie. Zaś na całej trasie zlecenia możliwe jest śledzenie przesyłki on-line. Status dostawy mogą obserwować także klienci oczekujący na dostawę.

Dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Konsultanci regionalni zajmujący się Krajową Przesyłką Paletową są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00:

Miasto Adres Telefon E-mail Zakres kodowy Regionu obsługi
Bydgoszcz ul. Pocztowa 12,
85-900 Lisi Ogon
52 339 63 07,
52 339 62 32,
52 339 62 59
logistyka.bydgoszcz@poczta-polska.pl od 64-800 do 64-999, od 77-300 do 78-099, od 78-600 do 79-999, od 85-000 do 89-999
Białystok ul. Elewatorska 9,
15-620 Białystok
85 652 62 91 logistyka.bialystok@poczta-polska.pl 07-305, 07-322, od 07-324 do 07-325, od 15-000 do 19-999
Olsztyn ul. Przemysłowa 6A,
10-417 Olsztyn
89 532 76 23,
89 527 70 64
logistyka.olsztyn@poczta-polska.pl 06-630, 06-633, 07-430, od 07-436 do 07-438, od 10-000 do 14-399
Szczecin ul. Welecka 2A,
72-006 Mierzyn
91 462 33 32 logistyka.szczecin@poczta-polska.pl od 70-000 do 76-199, od 78-100 do 78-599
Gdańsk ul. Handlowa 4,
80-900 Pruszcz Gdański
58 692 55 13 logistyka.gdansk@poczta-polska.pl od 14-400 do 14-999, od 76-200 do 77-299, od 80-000 do 84-999
Czeladź

ul. Wiejska 49, 41-280 Czeladź

32 370 54 64,
32 370 55 18
logistyka.katowice@poczta-polska.pl od 32-608 do 32-626, od 32-650 do 32-655, od 34-120 do 34-123, 34-125, 34-233, od 34-300 do 34-399, od 40-000 do 46-099, od 46-200 do 48-266, od 48-268 do 48-299, od 49-100 do 49-199
Kraków ul.Prokocimska 6,
30-900 Kraków
12 652 32 28,
12 652 33 86
logistyka.krakow@poczta-polska.pl od 30-000 do 32-607, od 32-627 do 32-649, od 32-656 do 33-099, od 33-300 do 34-119, 34-124, od 34-126 do 34-232, od 34-234 do 34-299, od 34-400 do 34-999
Rzeszów ul. Lotniskowa 10A, 36-060 Głogów Małopolski 17 853 22 45,
17 852 00 94
logistyka.rudnamala@poczta-polska.pl od 33-100 do 33-299, od 35-000 do 39-999
Lublin ul. W. Moritza 2,
20-900 Lublin
81 748 65 45,
81 710 62 55
logistyka.lublin@poczta-polska.pl 08-200, od 08-205 do 08-207, 08-210, od 08-220 do 08-221, od 08-500 do 09-099, od 20-000 do 24-999
Łódź

ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

42 639 65 68,
42 686 76 00,
501 323 944
logistyka.lodz@poczta-polska.pl od 26-300 do 26-399, od 90-000 do 96-299, od 97-200 do 99-999
Kielce al. Solidarności 24,
25-900 Kielce
41 335 81 87,
41 345 38 26,
885 900 935
logistyka.kielce@poczta-polska.pl od 25-000 do 26-299, od 26-400 do 29-999
Poznań ul. Polna 120,
60-900 Komorniki
61 899 68 18,
61 899 68 28
logistyka.poznan@poczta-polska.pl od 60-000 do 63-499, od 63-700 do 64-799, od 65-000 do 67-199, od 67-300 do 69-999
Grodzisk

Mazowiecki

ul. Chrzanowska 7, 05-835 Grodzisk Mazowiecki 22 548 17 73,
22 548 17 72
logistyka.warszawa@poczta-polska.pl od 00-000 do 06- 329, od 06-331 do 06-332, od 06-334 do 07-304, od 07-306 do 07-321, 07-323, od 07-326 do 07-429, od 07-431 do 07-435, od 07-439 do 08-199, od 08-201 do 08-204, od 08-208 do 08-209, od 08-211 do 08-219, od 08-222 do 08-499, od 09-100 do 09-999, od 96-300 do 97-199
Wrocław ul. Awicenny 21,
50-900 Wrocław
71 391 88 05,
71 391 88 06,
71 388 17 42
logistyka.wroclaw@poczta-polska.pl od 46-100 do 46-199, 48-267, od 48-300 do 49-099, od 49-200 do 59-999, od 63-500 do 63-699, od 67-200 do 67-299

 

Wymiary i masa

W ramach Krajowej Przesyłki Paletowej możesz nadawać:

1. Jednostkę ładunkową umożliwiającą mechaniczny przeładunek, tj. paletę lub inny przedmiot przewozu mający konstrukcję pozwalającą na bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń przeładunek za pomocą wózka widłowego lub paletowego przy udziale jednej osoby o następujących parametrach:

  • maksymalne wymiary podstawy palety: długość 1,2 m, szerokość 1,2 m;
  •  maksymalna wysokość: 2,0 m wraz z paletą lub opakowaniem zbiorczym;
  • maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista: 1 000 kg.

2. Jednostkę ładunkową bez możliwości przeładunku mechanicznego, tj. paletę lub inny przedmiot przewozu zabezpieczony w opakowanie transportowe, o następujących maksymalnych parametrach:

  • maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista do 30 kg;
  • objętość do 0,5 m³;
  • najdłuższy bok nie może przekraczać 2,4 m;
  • liczba jednostek ładunkowych w przesyłce do 6 szt. (nie dotyczy Przesyłki Paletowej Przewozy Bezpośrednie Przesyłka Całopojazdowa).

 

Opłata paliwowa

Opłata paliwowa na miesiąc wrzesień 2021 r.: 10%

Tabela paliwowa wrzesień'21

 

Opłata paliwowa obowiązuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.) w stosunku do ceny bazowej poniżej lub powyżej 5%  (lub wielokrotność 5%). Opłatę paliwową rozlicza się w okresach miesięcznych i nalicza się według dnia potwierdzenia zlecenia przewozu.

Opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa korygowane są, w przypadku zmiany w danym miesiącu średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych publikowanych na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.) o 2% lub wielokrotność 2 % (to znaczy 2%, 4% itd.) poniżej lub powyżej ceny bazowej.

W przypadku zmiany cen oleju napędowego Ekodiesel, o której mowa powyżej, opłaty określone w Cenniku opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa zostają obniżone lub podwyższone o wskaźniki określone w tabeli:

tabela
Obniżka/zwyżka ceny nie dotyczy usług dodatkowych.

 

Opłata drogowa

Poczta Polska do opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa dolicza opłatę drogową. Stanowi ona dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz autostradach płatnych i drogach ekspresowych. Opłata drogowa wyliczana jest, jako iloczyn opłaty podstawowej netto za fracht określonej w I Rozdziale Cennika oraz aktualnej stawki opłaty drogowej. Opłata drogowa wyrażona w wartości netto podlega powiększeniu o 23% stawkę podatku VAT.

Stawka opłaty drogowej obowiązująca od 1 sierpnia 2017 r. –  8,19 %  ceny netto za fracht.

 

Do pobrania

Regulamin usługi Krajowa Przesyłka Paletowa – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Wzór etykiety wygenerowanej z Elektronicznego Nadawcy

Wzór listu przewozowego wygenerowanego z Elektronicznego Nadawcy

Przygotowanie i zabezpieczenie Przesyłek Paletowych do transportu

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Certyfikat OCP_2021

Cennik opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – zlecenie przewozu krajowego dla Przesyłki Paletowej Drobnicowej – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zgłoszenie reklamacji – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – zlecenie przewozu krajowego dla Przesyłki Paletowej Przewozu Bezpośredniego – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu – protokół uszkodzenia Przesyłki Paletowej – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu – protokół niekompletnej Przesyłki Paletowej – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 6 do Regulaminu – wykaz towarów i klas niebezpiecznych nieobsługiwanych przez Pocztę Polską S.A. – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 7 do Regulaminu – warunki świadczenia usługi ADR do Krajowej Przesyłki Paletowej – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 8 do Regulaminu – wykaz rzeczy wyłączonych z przewozu – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Terminarz Dostaw – opublikowany dnia 23.07.2021 r.

Pełnomocnictwo do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego

Pełnomocnictwo ogólne do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego

E-faktura_porozumienie w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

E-faktura zmiana adresu e-mail

E-faktura_wycofanie zgody

*Przekroczenie co najmniej jednego z określonych parametrów przesyłki spowoduje zmianę jej rodzaju.

Share on Facebook