Strona główna » Biznes » Wysyłka towarów » Krajowa Przesyłka Paletowa < powrót

Krajowa Przesyłka Paletowa

Share on Facebook

GetFileAttachmentUsługa polecana do krajowej wysyłki artykułów przemysłowych, z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów ADR, łatwo psujących się oraz niepodatnych transportowo.

Rodzaje przesyłek:

Przesyłka Paletowa Drobnicowa – to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię do 6,00 miejsc paletowych lub ważącej do 5 000 kg*;

Przesyłka Paletowa Przewozy Bezpośrednie, w tym:

 • Przesyłka Częściowa – to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię od 6,01 do 20,00 miejsc paletowych lub ważącej od 5 000,01 kg do 16 500 kg*;
 • Przesyłka Całopojazdowa – to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię od 20,01 miejsc paletowych lub ważącej więcej niż 16 501 kg.

 

Usługi logistyczne realizujemy na terenie całego kraju. Do obsługi ładunków wykorzystujemy własną infrastrukturę techniczną, której najważniejszymi elementami są rozmieszczone na terenie całego kraju i powiązane siatką stałych połączeń platformy logistyczne – 14 głównych i 21 pomocniczych.

Usługi realizujemy w oparciu o stałe umowy lub jednorazowe zlecenia.

 

*Przekroczenie co najmniej jednego z określonych parametrów przesyłki spowoduje zmianę jej rodzaju.

Share on Facebook

Share on Facebook
Zawartość_specyfikacja_ikona

Zawartością Przesyłek Paletowych mogą być wszystkie towary przemysłowe takie jak artykuły metalowe, budowlane, chemia gospodarcza, artykuły papiernicze, sprzęt gospodarstwa domowego itp. z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów i przedmiotów niebezpiecznych, artykułów łatwo psujących się i innych wymienionych w wykazie rzeczy wyłączonych z przewozu.

Share on Facebook
P

 

Zgodnie z terminami obowiązującymi w Terminarzu Dostaw.

Share on Facebook

wymiary i masaJednostka ładunkowa umożliwiająca mechaniczny przeładunek – paleta lub inny przedmiot przewozu mający konstrukcję pozwalającą na bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń przeładunek za pomocą wózka widłowego lub paletowego przy udziale jednej osoby o następujących parametrach:

 1. maksymalne wymiary podstawy palety: długość 1,2 m, szerokość 1,2 m;
 2.  maksymalna wysokość: 2,0 m wraz z paletą lub opakowaniem zbiorczym;
 3. maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista: 1 000 kg.

Jednostka ładunkowa bez możliwości przeładunku mechanicznego – paleta lub inny przedmiot przewozu zabezpieczony w opakowanie transportowe, o następujących maksymalnych parametrach:

 1. maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista do 30 kg;
 2. objętość do 0,5 m³;
 3. najdłuższy bok nie może przekraczać 2,4 m;
 4. liczba jednostek ładunkowych w przesyłce do 6 szt. (nie dotyczy Przesyłki Paletowej Przewozy Bezpośrednie Przesyłka Całopojazdowa).
Share on Facebook

Dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Konsultanci regionalni zajmujący się Krajową Przesyłką Paletową są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00:

 

Miasto Adres Telefon E-mail Zakres kodowy Regionu obsługi
Bydgoszcz ul. Pocztowa 12,
85-900 Lisi Ogon
52 339 63 07,
52 339 62 32,
52 339 62 59
logistyka.bydgoszcz@poczta-polska.pl od 64-800 do 64-999, od 77-300 do 78-099, od 78-600 do 79-999, od 85-000 do 89-999
Białystok ul. Elewatorska 9,
15-620 Białystok
85 652 62 91 logistyka.bialystok@poczta-polska.pl od 15-000 do 19-999
Olsztyn ul. Przemysłowa 6A,
10-417 Olsztyn
89 532 76 23,
89 527 70 64
logistyka.olsztyn@poczta-polska.pl od 10-000 do 14-399
Szczecin ul. Welecka 2A,
72-006 Mierzyn
91 462 33 32 logistyka.szczecin@poczta-polska.pl od 70-000 do 76-199, od 78-100 do 78-599
Gdańsk ul. Handlowa 4,
80-900 Pruszcz Gdański
58 692 55 13 logistyka.gdansk@poczta-polska.pl od 14-400 do 14-999, od 76-200 do 77-299, od 80-000 do 84-999
Zabrze ul. M. Mielżyńskiego 5,
41-850 Zabrze
32 370 54 64,
32 370 55 18
logistyka.katowice@poczta-polska.pl od 32-608 do 32-626, od 32-650 do 32-655, od 34-120 do 34-123, 34-125, 34-233, od 34-300 do 34-399, od 40-000 do 46-099, od 46-200 do 48-266, od 48-268 do 48-299, od 49-100 do 49-199
Kraków ul.Prokocimska 6,
30-900 Kraków
12 652 32 28,
12 652 33 86
logistyka.krakow@poczta-polska.pl od 30-000 do 32-607, od 32-627 do 32-649, od 32-656 do 33-099, od 33-300 do 34-119, 34-124, od 34-126 do 34-232, od 34-234 do 34-299, od 34-400 do 34-999
Rzeszów Rudna Mała 47M,
35-900 Rzeszów
17 858 46 60,
17 853 22 45,
17 852 00 94
logistyka.rudnamala@poczta-polska.pl od 33-100 do 33-299, od 35-000 do 39-999
Lublin ul. W. Moritza 2,
20-900 Lublin
81 748 65 45,
81 710 62 55
logistyka.lublin@poczta-polska.pl od 08-500 do 09-099, od 20-000 do 24-999
Łódź ul. Świętej Teresy 105,
91-222 Łódź
42 639 65 68,
42 686 76 00,
501 323 944
logistyka.lodz@poczta-polska.pl od 26-300 do 26-399, od 90-000 do 96-299, od 97-200 do 99-999
Kielce al. Solidarności 24,
25-900 Kielce
41 335 81 87,
41 345 38 26,
885 900 935
logistyka.kielce@poczta-polska.pl od 25-000 do 26-299, od 26-400 do 29-999
Poznań ul. Polna 120,
60-900 Komorniki
61 899 68 18,
61 899 68 28
logistyka.poznan@poczta-polska.pl od 60-000 do 63-499, od 63-700 do 64-799, od 65-000 do 67-199, od 67-300 do 69-999
Warszawa ul. Łączyny 8,
00-900 Warszawa
22 548 17 73,
22 548 17 72
logistyka.warszawa@poczta-polska.pl od 00-000 do 08-499, od 09-100 do 09-999, od 96-300 do 97-199
Wrocław ul. Awicenny 21,
50-900 Wrocław
71 391 88 05,
71 391 88 06,
71 388 17 42
logistyka.wroclaw@poczta-polska.pl od 46-100 do 46-199, 48-267, od 48-300 do 49-099, od 49-200 do 59-999, od 63-500 do 63-699, od 67-200 do 67-299
Share on Facebook

Zasady stosowania opłaty paliwowej

1. Opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa zostały skalkulowane w oparciu o cenę bazową oleju napędowego Ekodiesel, która wynosi 3395 zł za 1 m3 i została wyliczona na podstawie cen hurtowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za maj 2010 r.

2. Poczta Polska S.A. koryguje opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa, w przypadku zmiany w danym miesiącu średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych publikowanych na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. – http://www.pknorlen.pl) o 10 % lub wielokrotność 10 % (to znaczy 10 %, 20 % itd.) poniżej lub powyżej ceny bazowej.

3. Opłata paliwowa obowiązuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.) w stosunku do ceny bazowej poniżej lub powyżej 10 % (lub wielokrotność 10 %). Opłatę paliwową rozlicza się w okresach miesięcznych i nalicza się według dnia potwierdzenia zlecenia przewozu.

4. W przypadku zmiany cen oleju napędowego Ekodiesel, o której mowa powyżej, opłaty określone w Cenniku opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa zostają obniżone lub podwyższone o wskaźniki określone w tabeli:

 

Przedział
% zmiana ceny 1 m3 oleju napędowego
Cena paliwa (zł/1 m3)
% zmiana ceny usługi Poczty Polskiej S.A.
-5
pon. – 50 % do -40 %
od 1697,51 do 2037,00
-12%
-4
pon. – 40 % do -30 %
od 2037,01 do 2376,50
-9%
-3
pon. – 30 % do -20 %
od 2376,51 do 2716,00
-6%
-2
pon. – 20 % do -10 %
od 2716,01 do 3055,50
-3%
-1
od -10 % do 0%
od 3055,51 do 3395,00
0%
0
wartość bazowa:
3 395,00
0%
1
od 0 % do 10 %
od 3395,00 do 3734,50
0%
2
pow. 10 % do 20 %
od 3734,51 do 4074,00
3%
3
pow. 20 % do 30 %
od 4074,01 do 4413,50
6%
4
pow. 30 % do 40 %
od 4413,51 do 4753,00
9%
5
pow. 40 % do 50 %
od 4753,01 do 5092,50
12%

 

5. Obniżka/zwyżka ceny nie dotyczy usług dodatkowych.

 

 

Opłata paliwowa na miesiąc lipiec 2020 r.: 0%

tabelapaliwowa

 

 

Share on Facebook
 1. Poczta Polska S.A. do opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa dolicza opłatę drogową. Stanowi ona dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz autostradach płatnych i drogach ekspresowych.
 2. Opłata drogowa wyliczana jest jako iloczyn opłaty podstawowej netto za fracht określonej w I Rozdziale Cennika oraz aktualnej stawki opłaty drogowej.
 3. Opłata drogowa wyrażona w wartości netto podlega powiększeniu o 23% stawkę podatku VAT.

Od 1 sierpnia 2017 r. Poczta Polska wprowadza nową stawkę opłaty drogowej pobieranej z tytułu realizacji usługi Krajowa Przesyłka Paletowa. Nowa stawka wynosi 8,19 % ceny bazowej netto za fracht i będzie powiększana o aktualną stawkę podatku VAT.

Zmiana wskaźnika opłaty drogowej wynika z konieczności jego aktualizacji w związku z przyłączeniem, z dniem 9 lipca 2017 r. do systemu poboru opłat elektronicznych via TOLL, kolejnych 360 km odcinków dróg krajowych .

Stawka opłaty drogowej obowiązująca od 1 sierpnia 2017 r. –  8,19 %  ceny netto za fracht.

Share on Facebook

Wytyczne dotyczące czasowej zmiany sposobu podjęcia i dostawy przesyłek w ramach Przesyłki Paletowej – opublikowane dnia 10.04.2020 r. 

Regulamin usługi Krajowa Przesyłka Paletowa – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Wzór etykiety wygenerowanej z Elektronicznego Nadawcy

Wzór listu przewozowego wygenerowanego z Elektronicznego Nadawcy

Przygotowanie i zabezpieczenie Przesyłek Paletowych do transportu

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Certyfikat OCP_2020

Cennik opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – zlecenie przewozu krajowego dla Przesyłki Paletowej Drobnicowej – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zgłoszenie reklamacji – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – zlecenie przewozu krajowego dla Przesyłki Paletowej Przewozu Bezpośredniego – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu – protokół uszkodzenia Przesyłki Paletowej – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu – protokół niekompletnej Przesyłki Paletowej – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 6 do Regulaminu – wykaz towarów i klas niebezpiecznych nieobsługiwanych przez Pocztę Polską S.A. – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 7 do Regulaminu – warunki świadczenia usługi ADR do Krajowej Przesyłki Paletowej – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Załącznik nr 8 do Regulaminu – wykaz rzeczy wyłączonych z przewozu – opublikowany dnia 26.08.2019 r.

Terminarz Dostaw – opublikowany dnia 13.05.2020 r.

Pełnomocnictwo do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego

Pełnomocnictwo ogólne do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego

E-faktura_porozumienie w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

E-faktura zmiana adresu e-mail

E-faktura_wycofanie zgody