Strona główna » Biznes » Poczta Polska Ochrona » Konwojowanie < powrót

Konwojowanie

 

Tradycja dobrze wypełnianej służby państwowej, wsparta systematycznymi szkoleniami oraz nowoczesnymi procedurami działania naszych pracowników – to standard zapewniający wysoką jakość świadczonych usług.

Usługi transportu i ochrony wartości świadczymy na terenie całego kraju przez 7 dni w tygodniu i 24 h na dobę.

W ramach wykonywanej działalności oferujemy usługi transportu wartości lub ochronę pracowników przenoszących wartości. Pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi gwarantują posiadane polisy ubezpieczeniowe oraz stała i stabilna załoga zatrudniona w oparciu o umowy o pracę.

Transport dokumentów niejawnych

Ujawnienie informacji wrażliwych i niejawnych może wiązać się z naruszeniem tajemnicy państwa, przedsiębiorstwa lub osób prywatnych, a zatem narażeniem interesu tychże podmiotów na szkodę. Współpraca z Pocztą Polską daje pewność wykonania transportu dokumentacji na najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Posiadamy doświadczenie, wykwalifikowany personel posiadający Poświadczenia Bezpieczeństwa oraz środki techniczne do realizacji usługi transportu i konwojowania:

 • dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • materiałów – nośników z informacjami niejawnymi,
 • blankietów dokumentów państwowych,
 • obligacji,
 • dokumentów tajnych i poufnych przedsiębiorstw,
 • druków specjalnego przeznaczenia.

Transport wartości pieniężnych

Bezpieczeństwo gotówki i wartości Klienta to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Każde zaginięcie gotówki lub wartości to realna strata wpływająca negatywnie na funkcjonowanie firmy i mająca wpływ na jej istnienie. Oferujemy usługi transportu oraz konwojowania pracowników przedsiębiorcy przenoszących:

 • gotówkę,
 • wartości pieniężne,
 • czeki,
 • bony,
 • weksle,
 • inne dokumenty zastępujące gotówkę,
 • kruszec – złoto, srebro, platyna,
 • kamienie szlachetne,
 • numizmaty, filatelistyka,
 • muzealia.

Transport broni i amunicji

Transport broni, amunicji i materiałów specjalnych podlega szczególnemu nadzorowi i wymogom transportu. Przepisy regulujące przesyłanie i transport broni, amunicji lub materiałów specjalnych nakładają na producentów, dystrybutorów oraz zamawiających spełnienie obowiązków najwyższego poziomu bezpieczeństwa w transporcie. Poczta Polska od lat świadczy usługi, posiada wiedzę, doświadczenie i wykwalifikowany personel w zakresie transportu i ochrony transportów:

 • broni,
 • amunicji,
 • składników do produkcji materiałów wybuchowych,
 • materiałów wybuchowych i innych materiałów specjalnych.

Ochrona w transporcie

Towary o dużej wartości, które ze względu na swoje parametry, warunki transportu lub ich specyfikę nie mogą być transportowane pojazdami dedykowanymi do transportu wartości (bankowozy) wymagają użycia specjalistycznych pojazdów. Transport towarów pojazdami niespełniającymi parametrów bankowozu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem straty, uszkodzenia lub wykupieniem drogiego dodatkowego ubezpieczenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów oferujemy profesjonalną ochronę w transporcie:

 • dzieł sztuki,
 • elektroniki,
 • sprzętu wysokospecjalistycznego,
 • towarów gabarytowych,
 • towarów znacznej wartości i innych.