Strona główna » Biznes » Poczta Polska Ochrona » Zabezpieczenie techniczne i monitoring < powrót

Zabezpieczenie techniczne i monitoring

 

Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczeń technicznych mienia oraz monitoringu obiektów i terenu. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na opracowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych dostosowanych do potrzeb Klientów. Indywidualna analiza zagrożeń, topografii terenu i kształtu infrastruktury oraz opracowanie odpowiednich założeń projektowych pozwala na właściwe zaplanowanie profesjonalnego systemu ochrony technicznej spełniającego wymagania wynikające z aktów prawnych.

Naszym Klientom oferujemy projekty, wdrożenie, serwis i konserwację systemów telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania i napadu czy systemów kontroli dostępu.

Oferujemy również profesjonalne usługi monitoringu. Całodobowy dozór sygnałów płynących z obiektów i obszarów objętych monitorowaniem umożliwia naszym grupom interwencyjnym błyskawiczne ustalenie oraz likwidację przyczyny alarmu.

W ramach naszych usług oferujemy możliwość zastosowania różnych systemów ochrony.

System sygnalizacji włamania i napadu SSWIN

Zadaniem sygnalizacji włamania i napadu jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza w obiekcie i przekazanie tej informacji odpowiednim służbom w celu podjęcia stosownych działań.

System telewizji przemysłowej CCTV (Closed Circuit TeleVision)

Systemem CCTV najczęściej określa się zespół urządzeń, przeznaczonych do odbioru, przetwarzania, archiwizowania oraz wyświetlania obrazu i dźwięku w obiektach monitorowanych. Monitoring wizyjny pozwala wyeliminować kradzieże, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa oraz usprawnić pracę Policji. W zakładach pracy dzięki monitoringowi istnieje możliwość wyjaśnienia nieprawidłowości zaistniałych na monitorowanym obszarze.

System kontroli dostępu SKD

Niezależnie od rodzaju chronionego obiektu, jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów. Możliwość decydowania o tym, kto, gdzie i kiedy może wejść ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujących w nim osób oraz znajdujących się tam informacji i mienia.

System TV-SAT

System ten – mówiąc najprościej – to wszystko to, co posiadamy w swoich mieszkaniach i domach, czyli instalacje antenowe, które są doprowadzone do gniazd telewizyjnych czy radiowych.

Monitorowanie obiektów

Proponujemy również podłączenie zainstalowanych systemów alarmowych do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA), gdzie prowadzony jest 24 godzinny dozór sygnałów z obiektów objętych monitorowaniem. W razie konieczności grupy interwencyjne ustalają i likwidują przyczyny alarmu.

Dzięki wykorzystaniu wielu stacji monitorowania jesteśmy w stanie podłączyć obiekty z dowolnego miejsca na terenie kraju.

Na życzenie klienta, dla podwyższenia bezpieczeństwa, obiekt może być monitorowany jednocześnie przez dwie niezależne stacje monitorowania.

Posiadane przez nas stacje monitorowania wykorzystują do odbioru sygnałów nadawanych przez systemy alarmowe następujące tory transmisji:

  • analogowa linia telefoniczna (telefon stacjonarny),
  • telefonia GSM (telefon komórkowy poprzez połączenia telefoniczne),
  • telefonia GSM (telefon komórkowy poprzez wiadomości sms),
  • telefonia GPRS (telefon komórkowy przez transmisję danych),
  • sieć TCP/IP (internet),
  • nadajniki radiowe.

Serwis, naprawa i konserwacja systemów zabezpieczeń

Nasza firma świadczy pełen zakres usług naprawczych, konserwacyjnych oraz serwisowych urządzeń systemów monitoringu. Dzięki tej usłudze, klient zyskuje naprawy lub urządzenia zastępcze do 24h po zgłoszeniu awarii oraz pomoc techniczną przez 24 godzin 7 dni w tygodniu.

Serwis to błyskawiczna eliminacja usterek oraz zapewnienie ciągłego i sprawnego działania systemu monitoringu, kontroli dostępu i systemu alarmowego.

Konserwacja to systematyczne czyszczenie, regulacja i kontrola sprawności wszystkich elementów systemów. Doświadczeni i wykwalifikowani technicy skrupulatnie dokonują napraw, przeglądu oraz rekonfiguracji systemów, aby uzyskać najlepszy efekt obrazu i dźwięku.