Strona główna » Biznes » Korespondencja » Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru < powrót

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Elektroniczne potwierdzenie odbioru stanowi wygodną alternatywę dla papierowej, tradycyjnej formy pokwitowania, wystawianego dla przesyłek poleconych i przesyłek firmowych poleconych. Polega na doręczeniu przesyłki na podstawie zapisu przesyłki w systemie teleinformatycznym oraz złożeniu podpisu przez odbiorcę na urządzeniu mobilnym – tablecie.

Korzystanie z Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru możliwe jest:

  • poprzez integrację systemu nadawcy z internetową aplikacją Poczty Polskiej albo
  • w ramach internetowej apliakacji poprzez nadanie, a następnie pobieranie informacji o EPO dla danej przesyłki.

Wystarczy wprowadzić do systemu wykaz nadawanej korespondencji, oznaczyć przesyłki napisem  „POLECONA – E” – informacja o ich doręczeniu, awizowaniu albo zwrocie zostanie przekazana do nadawcy w formie elektronicznej.

Już dziś możesz zarejestrować się do naszej internetowej aplikacji, która pozwoli Ci łatwiej i szybciej nadawać korespondencję.

Dowiedz się więcej!
Konsultanci naszej infolinii są również do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00:

(+48) 438 420 600 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora).

W ramach Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru otrzymasz informacje zawierające:

  •  datę doręczenia przesyłki,
  •  imię i nazwisko odbiorcy,
  • datę i miejsce pozostawienia awiza wraz z informacją o terminie odbioru,
  • datę pozostawienia powtórnego awiza wraz z informacją o terminie jej odbioru,
  • miejsce przechowywania awizowanej przesyłki,
  • powód zwrotu (niedoręczenia) przesyłki,
  • datę zwrotu przesyłki.

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru jest realizowane na podstawie zawartej z Klientem pisemnej umowy.