Strona główna » Biznes » Poczta Polska Ochrona » Usługi szkoleniowe z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego < powrót

Usługi szkoleniowe z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

 

Odpowiedzialne zadania wymagają doświadczonych i sprawdzonych ludzi – nasi pracownicy posiadają wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) Certyfikaty Operatora Kontroli Bezpieczeństwa (OKB). Swoją wiedzę i uzyskane doświadczenie mogą wykorzystywać realizując zadania z zakresu kontroli ładunków i poczty przewożonych drogą lotniczą oraz ochrony i kontroli bezpieczeństwa: bagażu i pasażerów oraz załóg w portach lotniczych.

Długoletnie doświadczenie i profesjonalne podejście umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

Nasi Instruktorzy wpisani są na Listę Instruktorów, prowadzoną przez Prezesa (ULC), upoważnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony cywilnej komunikacji lotniczej przed zagrożeniami terrorystycznymi. Jesteśmy w stanie dopasować szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, zarówno będącym podmiotem sektora lotniczego, jak i pozalotniczego.

Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • prawidłowej analizy i interpretacji obrazów z urządzeń prześwietlających (RTG)
  • skutecznej i prawidłowej kontroli bezpieczeństwa: osób, bagaży i towarów
  • zasad wykonywania kontroli dostępu do obiektów i obszarów chronionych
  • obsługi sprzętu przeznaczonego do kontroli bezpieczeństwa osób, bagaży, ładunków: WTMD, HHMD oraz rentgenowskich urządzeń prześwietlających (RTG)
  • praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy Operatora Kontroli Bezpieczeństwa, zdobywanych w Treningowym Punkcie Kontroli Bezpieczeństwa (TPKB)
  • kontroli dostępu i bezpieczeństwa pojazdów
  • przepisów prawa lotniczego: krajowego i międzynarodowego

Przeprowadzamy w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego następujące rodzaje szkoleń:

 

Poczta Polska prowadzi szereg innych szkoleń menadżerskich, coachingowych, specjalistycznych czy dotyczących kompetencji osobistych. Szkolenia są prowadzone przez naszych trenerów posiadających wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie. Dbając o wysoką jakość naszych szkoleń poddajemy się audytom sprawdzającym, które dokonywane są przez zewnętrznych audytorów. Ponadto każdy z uczestników szkoleń z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego czy Szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleniowe Poczty Polskiej ma prawo do złożenia reklamacji, która zostanie wnikliwie wyjaśniona.

Więcej informacji o szkoleniach menadżerskich, coachingowych, specjalistycznych czy dotyczących kompetencji osobistych można znaleźć tutaj.